Девета глава – Отношения: сексуални правила, покорство, лидерство, неговите нужди – моите нужди

Очевидно, за да имаш успешен и библейски брак, това нещо не става максимално бързо и не е толкова лесно, но може да бъде направено. Не чрез четене на книга, като тази веднъж, но чрез прилагане на Божиите принципи, които трябва да работят във вашия брак ден след ден, момент след момент до края на вашия живот. За да ви помогна да направите това искам да ви оставя един прост списък, който може да си припомняте и да използвате отново и отново, когато се изправяте срещу предизвикателства.

1. Общение:

Ние бяхме през това няколко пъти, но в случай, че сте го пропуснали. Нека да ви кажа още веднъж: общението е базата на успешното взаимоотношение. Ако вие не сте готови и вече не сте добър комуникатор – станете такъв. След това умишлено прекарвайте време за общение с вашата съпруга. Ако не го направите това няма да се случи и вашия брак ще пострада.

2. Покривайте се един друг:

1 Петрово 4:8. „Над всички неща имайте изобилна страстна любов по между си, защото любовта покрива множество от грехове.“

Ако вие наистина обичате вашия съпруг или съпруга, вие няма да го критикувате или да я критикувате, няма да осъждате един друг, когато те направят грешка, но вие ще покривате тези грешки. Жени вие няма да насочвате пръста си към съпругът си и да му казвате колко често той се е провалил, и колко често е пропуснал да се моли, или колко е плътски през повечето от времето. Съпрузи, вие пък няма да сочите с пръст към жените си и да казвате, колко много тя само ви критикува. Не, вие ще покривате всеки слабостите на другия. Вие ще покривате с нежност дори и когато остротата и грубостта ще изглежда оправдана. Вие ще покривате чрез мекост и чрез търпение, когато наистина искате да отвърнете с мъмрене. Вие ще покривате нещата с молитва един за друг, когато ще ви бъде много по-лесно просто да бърборите. Покривайте един друг с любов.

3. Обичайте се един друг:

Ефесяни 5:29. „Защото никой човек никога не е намразил собствената си плът, но я храни и я обича, дори както Господ църквата.“ Думата тук обича буквално означава да усещам или да показвам внимание. Вниманието е външния израз на нежните емоции, които единият има към другия. Както може да си спомните това е нужда номер 1 за жената. Но мъже тя е важна и за вас. Вие виждате вниманието, което вие давате е емоционалния тласък, който се нуждаете, за да продължите да действате в любов, дори и когато нещата са тежки. Това е лепилото, което ви свързва заедно в добрите и в злите времена. Вие няма да бъдете способни да  се предавате на някой ден след ден, ако вие не усещате никакво чувство и не се предавате на внимание за тях. Така че направете това приоритет за развиване и показвайте внимание.

4. Утешавайте се един друг:

„Благословен да бъде Бог, дори Отец на нашия Господ Исус Христос; Отец на милостите и Бог на всяка утеха, Който ни утешава във всичката скръб, за да можем и ние да бъдем способни да утешаваме тези, които са в скръб чрез утехата, с която ние самите сме утешени от Бог.“ 2 Коринтяни 1:3. Утехата е много важен елемент, който дава възможност на нас да издържим срещу дявола във всяка област на нашия живот. Тя ни кара по-лесно да бъдем търпеливи. Примерно: представете си един човек, който е в улично задръстване. Той закъснява за среща, но неможе да се предвижи докато колата пред него не се предвижи. Неговата кола обаче представете си, че е в ужасна форма. Тя е почти разбита, прозорците ги няма и вънка температурата е сто градуса, комарите са навсякъде по цялото място; ще бъде много по-трудно за такъв човек да бъде търпелив от колкото за един човек, който стои зад него в своя кадилак с климатик, с прозорци, които се отварят автоматично и с послание за вяра на неговия касетофон вътре в колата. От вас се иска от Бог да бъдете най-големия източник за вашия съпруг или съпруга на утеха. Вие сте тези, които трябва да им донесете нежност, когато тях ги боли. Думи на надежда, когато са обезкуражени и общение, когато изглежда, че целия свят ги е забравил. Ако вие го направите, вие ще дадете на вашия съпруг или съпруга мощна сила, от която той или тя се нуждае, за да спечели над дявола във времената на изпитание.

5. Подтиквайте се:

Евреи 10:24-25 „Да се зачитаме един друг и да се провокираме към добри дела и да се увещаваме един друг толкова повече, колкото виждаме, че денят приближава.“ Отново точно както вие трябва да бъдете източник номер 1 за утеха на вашия брачен партньор вие също трябва да бъдете и главния човек, който Бог ще използва, за да подтикне единият или другият към любов и към добри дела. Вие сте тези, които ги окуражавате към по-големи висоти в Бог. Не критикувайте и не заковавайте, а просто насърчавайте и подтиквайте. Вдъхновявайте се един друг. Пазете се от това да се измаряте във вършенето на добро като си припомняте всеки на другия, че времето на жътва приближава. Виж Гал.6:9.

6. Консултирайте се един с друг:

Амос 3:3 ни задава един прост, но много дълбок въпрос: „Могат ли двама да ходят заедно, освен ако не са съгласни?“ Отговорът естествено е не. Съгласието е основен принцип на успеха на взаимоотношенията. Нарушете този принцип и борбата моментално ще влезе. Бракът ви в крайна сметка ще пропадне. Затова, консултирайте се един с друг докато може да се съгласите. Спомнете си, когато вие се оженихте или омъжихте за някой, който запълва вашите нужди. Този човек е вашия баланс. Той или тя е Божият дар специално направен, за да ви помогне и да ви предпази от това да направите грешки. Затова не пропускайте този дар.

7. Прикрепяйте се един към друг:

„следователно мъжът ще напусне баща си и майка си и ще се прикрепи; ще се свърже към жена си и те ще бъдат една плът.“ Битие 2:24. Никога не загубвайте тази нужда, когато единия има за другия. Винаги си спомняйте, че вашият брачен партньор ви попълва във всеки начин, по който вие не бихте могли. Нито един приятел, нито едно дете, нито един родител, колкото и чудесни могат да бъдат те не могат да направят повече за вас, от колкото вашия брачен партньор. Така че прикрепяйте се един към друг. Преследвайте брачната връзка с пълно решение, което в крайна сметка ще ви направи: една плът, а не само в титла, но и във факт.

Ето ви тези седем неща за великото общение. Изучавайте ги, мислете върху тях, но най-важно, живейте чрез тях. И открийте богатствата, които Бог е подготвил за тези, които ще дръзнат да станат:

Наследници заедно на благодатта на живота.