Втора глава – Разбиране на Божествените разлики – Предупреждение

Това, което ще чуете в тази глава може да ви учуди. С помощта на Божието слово аз ще експлодирам някои от традициите и религиозните митове, които може да сте имали  през годините за бракът. Но ако пазите умът си отворен ще познаете нови истини за бракът, които ще ви вкарат в повече благословение и щастие от колкото сте си мечтали, че е възможно.

В началото

За да открием тези истини ние трябва да се върнем по целия път до началото към първия брак на земята. Откриваме го естествено в Битие 1:26-27. „И Бог каза: нека да направим човекът, в наш образ и по наше подобие; и нека те да имат управление над цялата земя; и така Бог създаде в Свой образ; в образът на Бог го създаде; мъжко и женско; Той ги създаде.“ Повечето от нас са чели този пасаж много пъти и ние си мислим, че го разбираме. Но едно бързо изследване на думите открива, че много от истината в този пасаж е била скрита. Примерно: думата преведена „направи“ в 26 стих „нека да направим човекът по наш образ“ е еврейската дума „асах“. Асах буквално означава да направя нещо от материал, който вече съществува, или да оформя с ръцете си. Библията използва тази дума там, защото 26 стих се отнася за направянето на тялото на Адам. Бог направи това тяло от пръстта, която беше на земята, т.е. нещо, което съществуваше. Но писанието използва съвсем различна дума в следващия стих, където се казва, че Бог „създаде човека в Свой образ“ Еврейската дума преведена създаде е „бара“. Тя означава да направя нещо от материал, който никога преди това не е съществувал. Сега, попитайте се: коя част от човека беше направена от материал, който никога не е съществувал? Неговия дух и душа; естествено. 27 стих се отнася до творението на човешката душа и дух. Като знаем това нека да го погледнем отново: „И така Бог създаде човекът в Своят образ; в образът на Бог го създаде, мъжко и женско ги създаде.“ Забележете последната фраза: „мъжко и женско ги създаде“ това се появява единствено в 27 стих, където писанието се отнася за сътворението на душата и духа. А 26 стих, който се отнася за създаването на телата не казва нищо за мъжко и женско. Какво се опитвам да ви кажа ли? просто това. Когато Бог създаде човекът той създаде едно тяло, а не две. Това едно тяло имаше в себе си емоционалните, духовните, интелектуалните характеристики и на мъжкото и на женското. Ние виждаме потвърждение на тази идея в Битие 5:1-2. „В денят, когато Бог създаде мъжът; в подобието на Бог Той го създаде, мъжко и женско ги създаде; и ги благослови; и нарече името им: Адам в денят, когато те бяха създадени.“ Този стих ясно казва, че когато направи първия човек, „Той го направи мъжко и женско и нарече името им Адам.“ Бог направи първия човек съвършен. Всеки атрибут, всяко качество и всеки компонент на човечността беше поставен в Адам. Именно този съвършен човек, който притежаваше атрибутите и качествата и на мъжкото и на женското беше създаден в образа и подобието на Бог. Точно този съвършен човек беше на когото Бог даде власт на земята: Битие 1:27-28. Знам, че това може да изглежда странно за някои от вас, които слушат точно това сега. Но ако ще разбирате Божия Божествен план за вашия брак вие ще трябва да се отървете от тези религиозни традиции и идеи, които сте имали още от детинство. На нас са били разказвани много интересни малки истории за сътворението, които обаче не са били въобще основани на реалността на Божието слово.

„И двамата ще станат една плът“ Тук вече вие можете да зададете въпроса на себе си: ако всичко това е вярно и Бог имаше такова перфектно творение, Още в началото на пасажа в Битие 1. Защо тогава Той отдели жената от мъжа? Това е добър въпрос. Ще откриете отговора в Битие 2:18. „Господ Бог каза: не е добре за човекът да бъде сам.“ Много хора си мислят, че този стих казва, че Бог изведнъж се събуди и откри, че Адам беше самичък и реши да му направи приятел. Това изглежда много сладко, но просто не е вярно. Адам не беше въобще сам. Той имаше връзката с Бог. Така че това, което Библията ни казва тук е, че Адам отпадна някъде от тази връзка. Да дори и преди той да съгреши Адам беше загубил неговата интимност с Небесния си Отец. Би трябвало да го е направил, защото той иначе нямаше да бъде сам. Как мога да бъда толкова сигурен ли? Погледнете Йоан 8:16 и 29. и ще видите. Там Исус каза: „Аз не съм сам, но Аз и Отец, Който ме е изпратил. Отец не ме е оставил сам, защото Аз винаги върша тези неща, които са Му угодни на Него.“ Причината, защо Исус не беше сам, беше, че Той имаше връзка с Отец. Бог беше Неговия приятел. Адам отначало беше също направен, за да споделя същия вид Божествена връзка, но нещо се провали. Дори преди падението да стане, дори преди Адам да беше ял от плодът на дървото на знанието на доброто и злото, той спря да върши нещата, които бяха угодни на отец. И по този начин остана сам. За да не го остави в същата изолирана среда Битие 2:21-22. казва: „И Господ Бог, накара дълбок сън да падне върху Адам и той заспа. И Той взе едно от ребрата му и запълни мястото с плът вместо това; и реброто, което Господ Бог беше взел от човека; направи Той; жена и я доведе при човека.“ Думата направи, която е използвана тук, за да опише сътворението на Ева, не е нито една от двете еврейски думи, които видяхме до сега. Тази дума е „банах“. Тя означава изкусно или артистично оформяне. Това казва нещо чудесно за вас дами, нали? Жената е двойно пречистена от пръстта на земята. Но забележете, че думата „бара“ за сътворението на духът и душата не се използва за Ева. Защо? Защото Бог вече беше създал женската личност. Тя беше в тялото наречено Адам. Бог просто извади тази личност и я сложи в новото тяло, което Той беше оформил от адамовото ребро. Божието разделяне на жената от мъжа създаде една ситуация: за първи път в творението съществото беше не съвършено въпреки, че и мъжът и жената бяха отделени и бяха всяка по отделно личност. Нито една от тях не беше на пълно в образа и подобието на Бог. Нито една от тях не можеше сама по себе си да ходи в управлението над земята. Така, както Бог отначало беше заповядал те да правят. Но Божието намерение не беше за тях да останат в това състояние на непълноценност. Ето защо Той каза: „Следователно мъжът ще напусне баща си и майка си и ще се свърже към жена си; и те ще станат една плът.“ Битие 2:24. Бог създаде това нещо. Той сътвори и Той свърза мъжът и жената заедно чрез силата на Святия Дух, която извърши чудото и трансформира двамата още веднъж в образа и подобието на Бог и създаде съвършенство и отново им даде властта над земята. Веднъж когато разберете това вие ще видите защо бракът е толкова важен за Божия план за човечеството. Ще разберете също, защо сатана толкова много е решен да го унищожи.

Когато мъжът и жената се оженят, ново създание идва в съществуване. Същество, което никога не е съществувало преди. Ето кое Библията нарича „една плът“. Това се отнася за възстановяването на пълнотата на оригиналното начално състояние на Адам. Състояние, в което всичките елементи, които съставят „мъжко и женско“ отново са в едно тяло. Кой е пътят към дървото на живота? Ние вече видяхме една от причините Бог да раздели жената от мъжа. „понеже не беше добре за мъжа да бъде сам.“ Но нека да видим още една причина.

В Битие 2:16-17 четем: „И Господ Бог заповяда на мъжът, като каза: от всяко дърво в градината можеш да ядеш свободно, но от дървото на знанието на доброто и злото не трябва да ядеш.“ Забележете, че Бог окуражи Адам да яде от всички други дървета на градината. Едно от тези дървета беше и дървото на живота. Дървото на живота по цялото Слово на Бог е символ на Исус Христос, то е символ на Божествената натура. И на нас ни е казано в Новия Завет да станем участници на Божествената натура. И яденето от дървото на живота беше начинът, по който Адам трябваше да участва в тази същата Божествена натура. Но той не го направи. От къде знаем за това ли? Ние знаем, понеже след падението Бог каза: „Ето човекът стана като един от нас; да познава доброто и злото; и сега, за да не протегне ръката си; и за да не вземе от дървото на живота и да яде; и да живее вечно.“ Битие 3:22. очевидно Адам все още не беше участвал в дървото на живота. Неговият провал да направи това показва една от най-главните причини: защо Бог създаде жената? Той я създаде, за да насочи пътят към дървото на живота на мъжа. Адам сам нямаше да има достатъчно интерес и не беше достатъчно заинтересован в дървото на живота „в духовните неща“; за да може да отиде до центъра на градината, където всъщност това дърво беше. Същото е вярно и днес. В естественото си състояние, оставени на техните собствени дела мъжете, като че ли не искат да следват нещата на Бог. Общо взето те се нуждаят от външен подтик или от окуражението на жените. Сега, не казвам, че мъжете са духовни пънове, които никога не могат да чуят гласът на Бог. Въпреки, че някои от вас жени може да мислите така. Просто казвам, че Бог създаде мъжа да бъде загрижен за определени видове неща, които са свързани с успеха на Божието ново творение. Бог даде на мъжът тласъка да произвежда и да възпроизвежда; да осигурява и да пази семейството си. Той постави тези тласъци дълбоко вътре в него така, че това ново творение наречено човечество да може да ходи напред и да просперира. Ямата във всичко това е, че преследването на тези неща, в тяхното преследване мъжът може да загуби чувствителността си за духовните неща. Жената обаче, е направена, за да му помогне да избегне тази яма. Мъжът, който не разбира този принцип често завършва, като се противопоставя на жена си. Затова, че тя е прекалено заета с нещата на Бог. Коя си мисли, че е тя? Така или иначе той ще изреве. Мис супер духовна ли? Той дори може да се опита да се състезава с нея. Много пъти примерно, жената се спасява първо и започва да се движи с Бог, толкова бързо, че съпругът остава на зад да яде пръстта й. Духовно говоря, естествено. Тогава той чува, че той трябва да бъде главата на семейството и след като вече е объркан затова. Следващия път и следващото нещо, когато тя идва, за да му каже какво е чула от Бог, той просто я заглушава с викове: аз съм главата на тази къща. Ще каже той. И ако Бог трябва да ми каже нещо, Той може да го каже на мене. Странното е обаче, че Бог наистина се е опитвал да му го каже, но той не е слушал така, както жена му. Мъже бъдете умни. Когато започнете да влизате в този вид възпротивление на жена си, спрете и си спомнете: защо Бог е създал жена ви? Той я е създал, понеже вие се нуждаете от помощ, за да стигнете до дървото на живота. Така че започнете да я слушате. Сега, жени, това не ви дава право да блъскате и да коригирате постоянно съпрузите си за духовните неща. Това е най-сигурния начин, по който да го изпратите в съвсем друга посока. Не го заковавайте с тези неща, които вие знаете. Молете се за вашия мъж. Вярвайте на Бог що се отнася за него, окуражавайте го, насърчавайте го. 1 Петрово 1:3 казва, че вие можете да спечелите вашия съпруг без да казвате нито една дума. С други думи вие можете да му насочите пътя към дървото на живота без да го заковавате. Аз знам, понеже моята жена го е направила за мен. Когато ние за първи път влязохме в служение, аз се чувствах като патка извън вода. Нямах библейски колеж, нямах никаква теологическа степен, нямах нищо. Чувствах се напълно несигурен, но жена ми ме окуражаваше и ме издигаше. Тя никога не е казвала моите очевидни грешки и провали. Тя никога не ми е казвала колко съм не духовен. Тя се е молила за мен и е вярвала, че Бог ще продължи да работи това, което е започнал в мен. Какъвто и да е плодът в моето служение го е донесло до този момент може да бъде преписано на нея. Аз знам, че има все още много неща, в които аз да се подобрявам, но тя работи по това и ще ме прекара и ще ме закара до там. Преди всички, обаче, вие жени, да отидете сега с пълна скорост напред и да дърпате съпрузите си зад вас. Нека да ви предупредя за нещо: вие имате една слабост, понеже вие сте духовно чувствителни; дами вие толкова по-лесно може да бъдете заблудени. Да, същата тази приемливост, която ви кара да бъдете толкова отворени за нещата на Бог ви кара да бъдете и по-лесна плячка за лъжите на дявола. Това също е демонстрирано при падението. Павел ни казва, че жената беше заблудена от змията, а Адам не беше. Адам знаеше точно какво ставаше, той просто избра да последва жена си, вместо да се подчини на Бог. Така че не поучавайте грешна идея за нещата. Жените не са лесно заблудими за каквото и да е, но в духовните неща, те са просто по-уязвими. Можете да видите доказателство за тази уязвимост в много църкви днес. Повечето от случаите, когато една група от ходатаи примерно излезе из вън правилния път и влезе в странни учения и дейности, вие общо взето ще намерите жени, които са в центъра на това. Аз не казвам това по никакъв начин, за да снижа жените. Казвам го просто, за да ги окуража, за да се предпазят и да стоят в баланс. С това имам предвид дами, когато вие усетите, че Бог вие говорил за нещо. Отидете при съпруга си, помолете го и той да се помоли за това с вас. Той може да дойде след няколко дена при вас и да каже: Скъпа, занесох това нещо, което ми каза при Бог и вярвам, че грешиш. Вярвам, че ако направим това нещо ще влезем в капан, затова ще направим нещо друго вместо това. Когато това се случи, подкрепяйте го в решението, което той е взел. Спомнете си, че Бог го е дал, за да ви бъде като котва и да ви пази от това да излезете из вън курса. Общото на това, което казах до сега е следното: съпрузи вие трябва да разберете, че без жена си вие сте несъвършени. Без нея вашите шансове за достигане до дървото на живота са много смалени. Вие трябва да я включвате в решенията, които вие правите, и трябва да я уважавате и да признавате нейната духовна чувствителност. Дами и жени, вие трябва да осъзнаете, че вашия съпруг е този, който ви предпазва от това да паднете в заблуда и този, който ви допълва по всякакъв начин. Затова, когато той вземе решение, дори и да не сте съгласни вие трябва да го уважавате. Като имате този вид взаимно приемане да действа във вашия брак. Всеки партньор да знае, че той или тя е несъвършен, или несъвършена без другия. Това е гаранция за щастлив и изпълнен със здрава връзка брак. Когато вие разберете Божествените разлики между вас; и ги почитате по този начин вие сте на пътя за уникален успех в брака.