АБОРТ

Абортът е премахване по изкуствен начин на човешкия зародиш от майчината му утроба. Ранните аборти (в първите три месеца) се извършват обикновено с вакуум помпа, при което бебето се изтръгва от утробата на части. Абортите в средата на бременността (от три до шест месеца) се извършват обикновено чрез инжектиране на солена вода в областта на зародиша, което го убива. После той се изхвърля от майката. Обикновено тези бебета се оказват живи. Късните аборти се извършват като утробата се отваря по хирургичен начин, както при Цезаревото сечение, и освен това бебето или се убива или се оставя да умре.

СТИХОВЕ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО АБОРТА

Ако тя не е правила аборт преди това трябва да й се обясни същността на отнемането на човешкия живот. “Не убивай!” (Второзаконие 5:17). В Изход 21:22, 23, на аборт предизвикан от бой, при който детето умира, се гледа като на тежко престъпление. “Но ако последва повреда, тогава да отсъдиш живот за живот” (Изход 21:23).

Ако едно дете, само шест месеца след зачатието му може да подскочи от радост в майчината си утроба (Лука 1:44) в отговор на човешки поздрав, въвличането в аборт носи голяма отговорност.

В Ранната църква, която без съмнение е отразявала учението на апостолите, абортът е бил ясно и строго заклеймяван.

КАК ДА СЪВЕТВАМЕ

1. За себе си ли се обажда жената или за “някоя приятелка”? (Внимателно проучете това).

2. Изяснете причината за обаждането. Попитайте: “Конкретно какъв проблем ще обсъждаме точно сега?”

Дали тя:

(а) смята да прави аборт?

(б) иска да се съветва за предишен аборт?

Ако е (а):

Припомнете историята на Давид и Витсавее (2 Царе 11,12; Псалм 51). Давид се въвлече в прелюбодеяние (11:5) и се опита да го прикрие първо чрез измама (11:8-13), а после и чрез убийство (11:15).

Ако една жена е объркана и чувства неудобство поради незаконното си дете, посочете й грешната стратегия на Давид. Но там, където има искрено покаяние (пълно отричане от греха), Бог може да го изкупи. Родете детето; хиляди бездетни двойки ще чакат с нетърпение да го осиновят, а Бог ще поправи грешката. Един предшественик на Исус бе роден от връзката на Давид с Витсавее (Матей 1:6). Обърнете внимание на изказването на Йосиф за неуспелия опит на неговите братя да го убият. “Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас остатъка на земята и да опазя живота ви” (Битие 45:7). Ако запазите живота на детето, то би могло да расте за благословение пред Бога.

Ако е (б):

Подчертайте покаянието и Божията прошка. Павел се съгласи с убийството на Стефан. Мойсей и Давид убиха, но Бог ги въведе в големи служения след покаяние и прошка.

Обърнете внимание на спасението и кръщението в Духа. Насърчете жената да посещава някоя местна църква (посочете й такава, ако е възможно). Не давайте медицински съвет; може после да отговаряте за това.

МОЛИТВА

* Благодарете и хвалете Бога за Неговата простителност и за това, че Той не ни въздава според престъпленията ни, след като истински се покаем.

* Благодарете на Бога, че поради милостта Му, тя си е простила, а също и за закрилата от Сатана (Обвинителя), който постоянно й припомня нейния грях и я обвинява за него.

* Божията милост и решителността за вземане на смели решения по-нататък.

ОСОБЕННО ВАЖНИ ВЪПРОСИ

Някой иска да спори относно аборта? Най-добре не спорете, но изслушайте всеки неин аргумент; например:

* “Една жена би трябвало да контролира своето собствено тяло.”

Отговор: “Добре, но не говорим за тялото на жената, а за нейното дете. Абортът е най-голямото престъпление по отношение към детето.”

* “Аз лично се противопоставям на аборта, но вярвам в подчинението на законите на Върховния съд на страната.

Отговор: “Със същия аргумент е излязла и нацистка Германия: “Аз лично съм против обгазяването и изгарянето на евреите, но ние трябва да се подчиняваме на законите на страната.”

* “Нежеланите деца могат да увеличат броя на малтретираните деца, както и да понижат жизнения стандарт на едно семейство.”

Отговор: “Нежеланите родители и съседи могат също да увеличат престъпността и да понижат жизнения стандарт. Трябва ли да бъде разрешено убиването на родители и съседи, за да се спре тяхното грубо отношение, а също и неудобството, което причиняват?”

следваща глава АЛКОХОЛ, АЛКОХОЛИКЪТ