СТЪПКИ КЪМ ПОЛУЧАВАНЕ КРЪЩЕНИЕТО СЪС СВЯТИЯ ДУХ

1. Приеми Исус Христос като твой Спасител.

“И им рече: Приехте ли Святия Дух, като повярвахте?” (Деяния 19:2).

“Във Него и вие, като чухте словото на истината – благовестието на вашето спасение – и като повярвахте в Него, бяхте запечатани със Святия Дух на обещанието” (Ефесяни 1:13).

2. Святият Дух е дар. Той не може да се спечели.

“А Петър им каза: Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в името на Исус Христос за прощаване на греховете ви; и ще приемете дара на Святия Дух” (Деяния 2:38).

“И така, ако вие , които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на ония, които Го молят.” (Лука 11:13).

3. На повярвалите е заповядано: “…Изпълвайте се с Духа” (Ефесяни 5:18).

4. Да бъдеш изпълнен означава да бъдеш назидаван. “Който говори на език, назидава себе си…” (1 Коринтяни 14:4).

Това е нещо подобно на случая в който ти оставяш колата си в сервиза за зареждане на акумулатора.

5. Когато получаваш Святия Дух, трябва да говориш.

“И те всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят други езици, според както Духът им даваше способност да говорят” (Деяния 2:4).

Човеците извършваха самия процес на говорене.

6. Когато говоря английски аз използвам устните, езика, зъбите си и своя глас. Трябва да вършиш точно това, когато говориш на небесен език: Използвай своите устни, своя език, своите зъби и глас.

7. Не можеш да говориш два езика едновременно. От известна гледна точка (точката на вярата) ти трябва да спреш английски (родния си език) и да започнеш чрез вяра да говориш на свят небесен език.

8. Къде се крие свръхестественият елемент?

Святият Дух дава начина на изговаряне. Ще откриеш, че Той образува думите дълбоко вътре в теб, когато ти си духовно настроен, както е определена станция на радиоприемника (Деяния 2:4).

9. Ако си приел Исус Христос като Спасител, Святият Дух живее в теб. Той е Личност и като Личност ще говори за Себе Си, ако Му разрешиш. Вероятно поради липса на познания, страх или предразсъдъци ти Му пречиш да изяви Себе Си.

10. Освободи се от напрежението! Отпусни се!

“…Тая е почивката ви; и успокойте уморения; и това е освежаването ви…” (Исая 28:12).

11. Готов ли си да приемеш? Тогава започни да хвалиш и да възвеличаваш Бога в сърцето си.

12. Сега изговори думите чрез устните си, не на английски (роден език), но на твоя нов молитвен език. Не се страхувай от това как би прозвучало.

13. Започвай всеки нов ден с говорене на езици.

Павел казва: “Благодаря на моя Бог, че аз говоря езици повече от всички вас” (1 Коринтяни 14:18).

14. Най-съвършения, най-неегоистичен начин да се молиш е молитвата на небесен език. Когато говорим на родния си език, ние се молим за неща, които са ни известни – за себе си, за семействата си, за работата си и други. Когато Святият Дух се моли чрез нас, Той често пъти ни използва да ходатайстваме в молитва и ситуации, които са ни напълно непознати. Ежедневно всеки вярващ трябва да се моли на език.

15. Святият Дух е за всички хора. Бог излива своя Дух върху всички деноминации, както е обещал в Йоил 2:28-29: “И след това ще излея Духа Си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения; още и на слугите и на слугините ще изливам Духа Си в ония дни”.

16. Ти се нуждаеш Святият Дух да бъде Един силен Свидетел през тези последни дни.

“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята” (Деяния 1:8).