СТРАХ

* Страхът води до психическо напрежение и спира протичането на Божията сила.

* Страхът е свързан с погрешен начин на вярване.

Освобождението от страха се основава на правилни взаимоотношения с Бога и ежедневно практикуване вярата в Него. Правилният начин на вярване успокоява духа, премахва нервното напрежение, изпълва с ентусиазъм и ни свързва с Божият силен източник за захранване.

* Вярата доминира над греха, защото сме в директна връзка с Бога.

* Ние не сме родени носейки страха в себе си.

* Това от което се страхуваме, неизбежно ще се случи в нашия живот. Библията ни разкрива, че Йов бе жертва на страха (Йов 3:25).

Въпреки това, обаче Йов

– призна своя страх (Йов 3:25)

– осъзна, че вярата му бе изпитана (Йов 23:10)

– насочи своята вяра изцяло към Бога, вярвайки, че неговият Изкупител е жив и ще го освободи (Йов 19:25)

– прие факта, че всичката власт принадлежи на Бога

– макар разкъсван от съмнения, положи вярата си в Бога. “Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам…” (Йов 13:15).

– в разгара на страданието се обърна с цяло сърце към Бога и промени своя начин на вярване.

– бе благословен и получи двойно повече от всичко, което притежаваше преди изпитанието.

следваща глава ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ