СКРЪБ ПРИ СМЪРТ НА ЛЮБИМ ЧОВЕК

Молитвеният партньор може да каже на опечаления:

Зная, че преминаваш през един труден период на самота, поради загубата на твоя (съпруг, майка, син, дъщеря и други). Във време като това, трябва да се учим от Словото, а не да задаваме въпроси към Бога. Трябва да положим цялото си упование в Него, знаейки, че Той е твърде мъдър, за да направи грешка и твърде добър, за да бъде груб.

* Ако се научим да оставяме своето бъдеще в Неговата ръка, Той ще ни даде увереност и душевно спокойствие. Така ще можем да се изправим с лице към бъдещето, без да се обезсърчаваме, знаейки, че Бог, който знае началото и края ще ни подкрепя.

* Научи се да продължаваш да вярваш в Бога пред лицето на обезсърчението, и в тебе ще дойде чуден душевен мир, чрез който ще превъзмогнеш самотата, в която си потопен.

* Ние ще се молим Бог да ти даде сила. Нека близостта от Неговото прекрасно присъствие изпълва твоя живот и да те насърчава.

СТИХОВЕ ЗА СКРЪБ

“…Бъди силен и смел: да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ твоят Бог е с тебе, където и да идеш” (Исус Навиев 1:9).

“Скъпоценна е пред Господа смъртта на светиите Му” (Псалм 116:15).

“Както един, когото утешава майка му, така Аз ще ви утеша” (Исая 66:13).

“…И вдовиците ти нека уповават на Мене” (Еремия 49:11).

“И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света” (Матей 28:20).

“Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мен. В домът на Отца Ми има много жилища. Ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място и като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си; така че където съм Аз, да бъдете и вие” (Йоан 14:1-3).

“…Предпочитаме да сме далеч от тялото и да дойдем у дома при Господа” (2 Коринтяни 5:8).

“Защото животът за мен е Христос, а смъртта – придобивка” (Филипяни 1:21).

“А не желаем братя, да останете в незнание за ония, които са починали, за да не скърбите като другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и Бог ще приведе починалите чрез Исус с Него. Защото това ви казваме чрез Словото от Господа: че ние, живите, останалите до Господното пришествие, няма да изпреварим починалите. Понеже Сам Господ ще слезе от небето с команда, с гласа на архангел и с Божия тръба; и мъртвите в Христос първо ще възкръснат; после ние, живите, останалите, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаци да срещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа” (1 Солунци 4:13-18).

“Праведният се отнема преди да дойде злото” (Исая 57:1).

“Само то… ще се положи в гроб, понеже в него се намери нещо добро пред Господа Израилевия Бог” (3 Царе 14:13).

Помни също, че времето е чудесен лечител.

следваща глава СПАСЕНИЕ