САМОУБИЙСТВО

Всяка година не по-малко от двадесет и седем хиляди човека в Америка се самоубиват, а десет пъти повече правят опити за самоубийство.

Когато някой се обади по телефона и заплаши, че ще сложи край на живота си, фактът че оповестява това говори за човек търсещ помощ и едно разбиращо го сърце. Въпреки изявлението, че няма за какво да живее, подсъзнателно той желае да бъде убеден, че животът има смисъл. Ако казва, че никой не го обича, никой не се интересува от него, всъщност той копнее да чуе думи изпълнени с обич и загриженост.

Увери го, че има Един, който е много разтревожен и не е спирал да се грижи за него. Името Му е Исус Христос. Той е “Приятел, който се държи по близко и от брат” (Притчи 18:24).

Увери го, че може да намери много чудесни приятели в Христос, ако посещава християнска църква.

Предложи на този страдащ, отчаян човек, в случай, че е решил да захвърли живота си, защо да не го предаде в Христовите ръце.

– Заложи всичко на Христовата любов към тебе. Той има възможността да ти помогне, независимо от обстоятелствата в твоя живот.

(Молитвеният партньор може да уведоми полицията за възможен опит за самоубийство.)

СТИХОВЕ ПРИ ЗАПЛАХА ЗА САМОУБИЙСТВО

“Бог е нам прибежище и сила, винаги изпитана помощ в напасти” (Псалм 46:1).

“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, а да има вечен живот” (Йоан 3:16).

“…И който дойде при Мен, никак няма да го изпъдя” (Йоан 6:37).

“Защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси” (Римляни 10:13).

“Затова и може напълно да спасява онези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях” (Евреи 7:25).

“И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас” (1 Петрово 5:7).