РЪКОВОДСТВО

Многобройни са проблемите, които възникват в ежедневния ни живот, но Бог е обещал да ни ръководи, ако търсим Неговата помощ. Правим ли това усърдно Той няма да допусне грешка в нашите действия, а ще ни направлява по начин, който е най-подходящ за нас. Ако постоянстваме във вяра и през време, когато смятаме, че нещата не се развиват според нашите предвиждания, крайният резултат ще бъде най-доброто за нас.

СТИХОВЕ ЗА РЪКОВОДСТВО

“Предай на Господа пътя си; и уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти” (Псалм 37:5).

“Стъпките на човека се оправят от Господа…” (Псалм 37:23).

“Уповавай на Господа от все сърце, и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти” (Притчи 3:5-6).

“…Ще ги водя в пътеки, които им са били непознати; ще обърна тъмнината в светлина пред тях и неравните места ще направя равни…” (Исая 42:16).

“И не бъдете съобразни с тоя свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно и съвършено” (Римляни 12:2).

“Но ако на някой от вас недостига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без да упреква, и ще му се даде” (Яков 1:5).

следваща глава САМОТА