ПУШЕНЕ

* Пушенето е навик, който обвързва своята жертва.

* Пушенето застрашава нашето здраве, както и здравето на тези, които са около нас. То осквернява тялото, което е храм на Бога.

* То ни причислява към света, а не говори за една свята и Богоугодна личност.

* Пушенето застрашава нашето здраве, както и здравето на тези, които са около нас. То осквернява тялото, което е храм на Бога.

* Пушенето е скъп навик. Парите могат да бъдат използвани за полезни и Богоугодни неща.

СТИХОВЕ ЗА ПУШЕНЕТО

“Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божият храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, а този храм сте вие” (1 Коринтяни 3:16-17).

“Защото вие бяхте купени с цена; затова прославете Бога с телата си” (1 Коринтяни 6:20).

“И така, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост в страх от Бога” (2 Коринтяни 7:1).

“Той се храни с пепел; измаменото му сърце го заблуди, та не може да отърве душата си нито да рече: Това нещо в десницата ми не е ли лъжа” (Исая 44:20).

следваща глава РЪКОВОДСТВО