ОТСТЪПЛЕНИЕ

Отстъпникът има тройна нужда:

1. От Божията прошка

2. От човешката прошка

3. И от прошка към самия себе си

СТИХОВЕ ЗА ОТСТЪПЛЕНИЕ

“Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене; Повърни ми радостта на спасението Си” (Псалм 51:10-12). (Предложи на отстъпника да прочете целия този Псалм коленичил пред Бога.)

“Дойдете сега та да разискваме, казва Господ; ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг; ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна” (Исая 1:18).

“Нека се обърне към Господа… защото Той ще прощава щедро” (Исая 55:7).

“Аз ще изцеля отстъплението им, ще ги възлюбя доброволно…” (Осия 14:4).

“Като забравям задното и се простирам към предното” (Филипяни 3:13).

“Затова и може напълно да спасява онези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях” (Евреи 7:25).

“Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни очисти от всяка неправда” (1 Йоан 1:9).

ПРИМЕР ЗА МОЛИТВА НА ОТСТЪПНИКА

С всичката си искреност и вяра молителят трябва да изрича тази молитва, докато получи увереност, че Исус му е простил отново.

“Мили Боже, имай милост към мен. Аз съгреших пред Теб. Прости ми, Господи! Приеми ме отново в Своите обятия. Желая да Ти служа отново – сега и завинаги. Възстанови радостта и мира от Твоето присъствие в душата ми. Амин.”

“Най-голямата трагедия в живота е да изгубиш Бога, а не да Го пропуснеш.” Ф. Х. Норуд

следваща глава ПРОШКА