ОБЕЗСЪРЧЕНИЕ

Най-добрата терапия за обезсърчението е просто вяра и увереност в любящия, прощаващ и всемъдър Баща. “Вечният Бог е твое прибежище, и подпорка ти са вечните мишци…” (Второзаконие 33:27).

Поставете Бог в центъра на вашето мислене, вярвайки, че Той може и ще разреши вашите проблеми.

СТИХОВЕ ЗА ОБЕЗСЪРЧЕНИЕТО

“Както бях с Мойсей, така ще бъда и с тебе. Няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя. Бъди силен и смел…” (Исус Навин 1:5, 6).

“Защо си отпаднала душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в Мене. Надявай се на Бога” (Псалм 42:11).

“В притеснението си призовах Господа. Господ ме послуша и ме постави на широко място” (Псалм 118:5).

“Защото ходим с вярване, а не с виждане” (2 Коринтяни 5:7).

“Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всяка мисъл, да се покорява на Христос” (2 Коринтяни 10:5).

“Нека държим неотстъпно изповядването на надеждата, защото е верен този, който е дал обещанието” (Евреи 10:23).

“И така, не напускайте дръзновението, за което имате голяма награда. Защото се нуждаете от търпение, така че след като извършите Божията воля да получите обещаното” (Евреи 10:35-36).

“И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас” (1 Петрово 5:7).

следваща глава ОСВОБОЖДЕНИЕ