НАПРЕГНАТОСТ

Напрежението ограничава нашата изобретателна способност. То е вредно за нашето здраве и е доказателство за липсата на доверие във всемогъщия Бог. За личността, която се нуждае от молитва за освобождение, първо определете дали е християнин. Ако не е, разкрийте му пътя за спасение. (Виж раздела озаглавен “Спасение”).

Предложи на обадилия се да изработи дружелюбно отношение – да помисли за някой друг на когото той може да помогне. Когато раздаваме себе си, ние и намираме себе си. “Който намери живота си, ще го изгуби, и който изгуби живота си заради мен, ще го намери” (Матей 19:39). Един от най-сигурните пътища за щастие е той да бъде въвлечен в една достойна кауза, нещо по-велико от самия него, кауза която ще води души към Христос.

Спри да питаш Бога и започни да Му благодариш. Постави проблема за утре в Неговите ръце. Повярвай, че си ръководен от Него и че Той е в теб. Бог те обича и цялата Му сила чака, за да работи с теб.

Живей с Бога в своя ум. Ти си във връзка с постоянен източник на снабдяване. Дисциплинирай своя ум, избягвайки конфликта и стреса.

Напрежението изсмуква твоята енергия и голяма част от умората произлиза от ума. Пази своето мислене. Бъди ентусиазиран. Библейската препоръка за обновяване се намира в Исая 40:31. Спомни си, че Бог те е създал и непрекъснато те пресъздава.

Секретът на продължителната сила е в приспособяването на Божието контролиращо темпо. Синхронизирай своето мислене и живеене с Божието неизбързващо темпо.

СТИХОВЕ ЗА НАПРЕГНАТОСТ

“Самият Аз ще вървя с тебе, и Аз ще те успокоя (Изход 33:14).

“Вечният Бог е твое прибежище; и подпорка ти са вечните мишци…” (Второзаконие 33:27).

“Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог…” (Псалм 46:10).

“Но ония, които чакат Господа ще подновяват силата си. Ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат” (Исая 40:31).

“Защото в Него живеем, движим се и съществуваме” (Деяния 17:28).

“И недейте се съобразява с този век, но преобразявайте се с обновяването на ума си” (Римляни 12:2).

“Имайте в себе си същия дух, който беше в Христос Исус” (Филипяни 2:5).

следваща глава ОБЕЗСЪРЧЕНИЕ