МАЛТРЕТИРАНЕ И ЗЛОУПОТРЕБА

Малтретиране: Неправилно отношение към дете, мъж или жена съчетано с упражняване на физическа сила и психичен тормоз.

Злоупотреба: Неправилно използване на наркотици, алкохол, финансови средства и други.

Всяка година в Съединените щати се съобщава за около два милиона случая свързани с малтретирането на деца. Тази е и водещата причина за смъртността при деца под 15 години. 20% от американските деца са обект на сексуални желания още преди да навършат осемнадесетгодишна възраст. При 90% от случаите свързани с тези деца извършителите са известни на семейството и дори са негови членове. По-голямата част от този вид престъпления се извършват в родния дом на детето. 100% от най-жестоките престъпници в Сан Куентин, Калифорния са дали показания, че самите те са били обект на жестоко малтретиране преди навършването на десетгодишна възраст, което е наложило медицинско лечение. Често съпругите са малтретирани физически и психически от съпрузите си. Всичко това води до разтрогване на бракове, счупени кости и други физически наранявания.

ПРИНЦИПИ НА СЪВЕТВАНЕ

1. Ако се обажда някой, който е бил малтретиран и физически наранен, може би се нуждае от незабавна медицинска помощ. Необходимо е и полицията да бъде информирана за случая. Съветникът трябва да уведоми местната християнска църква (със здраво библейско учение), която да поеме грижата над пострадалия.

2. Малтретираният трябва да бъде уверен в Божията любов, в християнската загриженост и подкрепа в молитва.

МОЛИТВА

Молитва и спокойствие трябва да бъдат осигурени на малтретирания.

1. Ако е изминал известен период от време и малтретираният се опитва да преодолее обидата и горчивината, посочете му необходимостта от своя страна той да прости на извършителя, което ще го направи свободен.

“Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения” (Матей 6:15).

2. Дайте за пример Исус, който прости на тези, които го биха и разпънаха на кръста:

“Отче прости им, защото те не знаят какво вършат” (Лука 23:34).

Посочете им Йов, който прости и се моли за своите врагове.

“И Господ преобърна плена на Йова, когато той се помоли за приятелите си” (Йов 42:10).

Стефан се моли за тези, които го пребиха до смърт с камъни:

“И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им считай тоя грях” (Деяния 7:60).

3. Ако съветвате този, който е малтретирал, то той се нуждае да бъде воден към изповед, покаяние и ненавист към делата, които е вършил, като търси Божията прошка. След това съветникът ще трябва да предложи молитва за освобождение и да даде адреса на една силна църква, която да работи продължително време за неговите духовни нужди. Съветникът трябва да довърши своята работа, като даде на църквата информация осигуряваща възможността за незабавна връзка с извършителя на престъплението.

следваща глава НАПРЕГНАТОСТ