КРЪВОСМЕШЕНИЕ

Сексуалното общуване между човеци с близки родствени връзки, забранени със закон, са обществено престъпление. Това са сексуални връзки между баща и дъщеря, майка и син, брат и сестра, между близки роднини.

Кръвосмешението съществува от зората на творението, но сега в упадъка на тези последни години то е достигнало големи размери.

Най-често се среща кръвосмешение между баща и дъщеря или между баща и доведена дъщеря. Тези, които осъществяват и поощряват този акт, обикновено имат бедна представа за себе си. Те са хора с комплекси, с ниска самооценка или чувство за непълноценност. Кръвосмешение може да се срещне във всеки слой на обществото, където пиенето на алкохол е утвърдена практика, където има финансово напрежение и възможността за сигурна работа е сведена почти до нула.

Кръвосмешението оставя жертвата, обикновено момиче, изпълнена с недоверие и страх, а по-късно води до психична нестабилност и неспособност за осъществяване на нормални сексуални взаимоотношения. Такива момичета и момчета след години стават духовно бедни майки и бащи.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ

В Библията са споменати 10 случая на кръвосмешение, включително такива като случая с Авраам и Сара (Битие 20:11-13), Нахор и Мелха (Битие 11:27-29); и двата случая са станали преди да бъде даден закона на Левитите и следователно не могат да бъдат считани за грях (Деяния 17:30). Други примери за това бяха Лот и неговите две дъщери (Битие 19:30-36); Рувим и Вала (Битие 35:22; 49:3-4); Юда и Тамар (Битие 38:15-18; 1 Летописи 2:3-4); Амнон и Тамар (2 Царе 13:8, 11-14); Авесалом и Давидовите жени (2 Царе 16:21-22); Ирод и Иродиада (Матей 14:3-4; Лука 3:19) и един не назован мъж (1 Коринтяни 5:1). При всеки случай това водеше до сериозни проблеми и конфликти, които продължават и до днес между потомците им. Няма никакво оправдание за такива деяния.

Жертвата трябва незабавно да уведоми поне единия от родителите си, учителя в неделното училище или пастора. Трябва да се предприемат мерки за защита на жертвата. В никакъв случай не трябва да се допусне това да продължава.

СТИХОВЕ ЗА КРЪВОСМЕШЕНИЕ

Прочетете Левит 18 глава. Духовните съветници и психиатрите могат да помогнат, но истинското разрешение е освобождение от Бога за двамата – подстрекателя и жертвата. Павел казва: “Ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, всичко стана ново!” (2 Коринтяни 5:17). Главно опитността на новорождението и отвръщането от греха е единственият отговор за тази упорита душеразрушителна практика.

МОЛИТВА

Водете подстрекателя в молитва – изповед на греха и препоръчайте църква, която е здраво водена от Духа.

Водете жертвата в молитва на простителност към подстрекателя и изцеление за него. Препоръчайте здрава църква.

следваща глава ЛИЧНИ ПРОБЛЕМИ