ДЕПРЕСИЯ

Депресията е да се чувстваш уловен в безнадеждност. Характеризира се с безсилие, обезсърчение, мрачни отношения и тъга. Тя е “обикновената простуда” на емоционалните проблеми. Сериозно е, ако е продължително и ако нарушава нормалния живот.

Физически симптоми: безсъние, липса на апетит, загуба на енергия, хипохондрия (меланхолия, нежелание за живот, отпуснатост), без интерес към околните, работа, секс или взаимоотношения.

Мисловните образци включват невъз­можност за концентрация, слаба памет, себе омраза, вина, недостигане до очакванията, безсмислен живот или християнско преживяване, непрекъснато чувство на липса и минали неуспехи, мисли за смърт и самоубийство.

Причини: 85 % е причинена от обикновения стрес в живота; по-дълга депресия, от родителско отхвърляне, прекалена критика, жестокост, не любяща и/ или тормозеща среда; несъзнателно чувство на неприязън (обръщане на гняв или омраза вътрешно); сериозна загуба или травма (смърт на любим човек или огромно разочарование); конфликти между изискванията на обществото/ родители и лични копнежи (напр. неморална сексуалност, израз на гняв). Или, действителен грях, който нарушава самочувствието на личността, като морална личност.

Има много медицински причини за депресията, включително умора, вируси, химически небаланс, менструални цикли и т.н.

Друга причина за депресия: атака от дявола (“Обвинителят”), който постоянно напомня на жертвите си за греховете им и колко лицемерни са те, претендирайки, че са християни, имайки проблеми, каквито и да са, минали или настоящи. Християните могат да предизвикат такава атака, като се опитват да живеят и работят за Христос със собствената си сила по-скоро, отколкото непрестанно да приемат и се опират на Христос.

Понякога преструвайки се депресираният се награждава с внимание и симпатия или може да бъде използван враждебно, за да разстройва онези, които се опитват да помогнат.

ПИСАНИЯ

Депресията в Библията е често споменавана като нечие “чувство на отпадналост” (Битие 4:6; също Псалми 43, 69, 88, 102). Забележете как Бог се отнася към депресираният и дори склонен към самоубийство негов слуга в 3 Царе 19; няма морална критика или осъждение (стих 4,6). Бог се справя с неговите физически нужди (умора и глад, стих 7), и му дава ново видение за Себе Си (9-12). Тогава Бог показва на Илия, че той е все още в групата. Той му дава важно назначение (13-18). Бог се справя подобно с депресията на други велики хора: Йов в Йов 3; Мойсей в Числа 11:10-23; Йона в Йона 4.

СЪВЕТВАНЕ НА ДЕПРЕСИРАНИТЕ

1. Изправете приоритетите. Първият приоритет е да станете напълно послушни на Бога. Без сделки. Без обещания, че ако Бог махне депресията аз ще се подчинявам. “Но първо търсете Божието царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави” (Матей 6:33). Депресията е причинена от “висейки на” нещо, което не е от Бог.

2. Променете мисленето си: премахнете “Аз съм” фразите, които подкрепят депресията: “Аз не съм нищо добро.” “Аз съм некадърен”. “Аз винаги съгрешавам”. “Аз съм неудачник”. “Аз не мога да се справя с проблемите си.”

Наблегнете на изповедта и съгласие с Божието слово: “Който дойде при Мен, никак няма да го изпъдя” (Йоан 6:37). Дойде ли при Христос? Ще те отхвърли ли?

“Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва (Филипяни 4:13). Кой може? “Аз”. Колко можеш да направиш? “Всичко.” Как? “Чрез Христос, който ми дава сили.”

Аз съм Божията праведност в Христос. “Който за нас направи грешен Онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога (2 Коринтяни 5:21). Ако вие сте в Христос (спасени) вие сте Божията праведност.

“И моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своите богатства в слава в Христос Исус” (Филипяни 4:19). Колко нужди? “Всички.”

“Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение” (2 Тимотей 1:7).

“Ето, давам ви власт да настъпвате змии и скорпиони, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди” (Лука 10:19). Не наричайте Бог лъжец: Дал ли ви е сила над врага или не? Тогава използвайте я. Какво ще ви нарани? “Нищо!”

  “Но във всичко това сме повече от победители чрез Този, който ни е възлюбил” (Римляни 8:37).

3. Движете мускулите си. Фокусирайте се на специален план на действие. Напишете това, което трябва да направите на следващия ден. Кажете на няколко човека в живота си за това, така, че те да очакват от вас да продължавате напред. Тогава го направете. Нека чувствата следват действията, а не обратното. Движенията и решителните действия разбиват гръбнака на депресията.

Решете, че вие ще си направите дневна програма: дори ако трябва да обикаляте около блока с някого. Упражненията променят депресиращият химически баланс в мозъка.

Преди всичко, накарайте себе си да хвалите Бога на глас, ентусиазирано, почти развихрено. Вървете из стаята, като викате прослава на Господа. Може да се чувства като “жертва на хвала” (Евреи 13:15) в началото, наскоро Духът на Бога ще премине през вашето тяло и вие ще чувствате Божията сила връщайки се със сила. Правете това с някой, на когото се доверявате в Господа (Псалм 71:12-24). Това е важен елемент в освобождението от депресията и не би трябвало да бъде пренебрегван.

следваща глава ИЗКУШЕНИЕ