ВЪВЕДЕНИЕ

СЧИТАМ ЗА ПРИВИЛЕГИЯ участието си в едно съвместно служение в Преър Тауър – Тулуза. Това служение, което започна първо с няколко обаждания се разрасна до поток от обаждания, които не спряха нито денем нито нощем, което пък направи необходимо денонощното присъствие на молители през цялата година.

Телефонът се превърна в жива връзка свързваща целия свят и неговите нужди с неограничените средства на любящия Бог. Всеки разрешим проблем – включващ заплаха от самоубийство, неизлечими болести, алкохолизъм, наркомания, проблеми на мрака и други.

Това е служение, което писателката счита за най-плодоносното в нейния живот. То е нещо, в което почти всеки може да участва – затворени хора в домовете си, майката с малки деца в дома си, самотният – някои, които имат състрадание към нуждите на другите.

За всички, които се чувстват въвлечени в подобно молитвено служение, ходатайство и съветване, този наръчник може да бъде безценен. Преработен за телефонно и лично служение, както в църквата, така и у дома, то съдържа отделни раздели, които показват как да се справим с проблеми като алкохолизъм, наркомания, страх, вина, заплаха от самоубийство и други. Във всеки раздел са изброени цитати от Словото, които се отнасят до определена нужда и чийто отговор ще изгради вяра в Бога у този, който се обажда. За най-ефективна употреба на този удобен наръчник, читателят ще трябва да се запознае задълбочено с цялото му съдържание, преди да го ползва.

Алис Е. Дънкоумби

КАЧЕСТВА НА МОЛИТВЕНИЯ ПАРТНЬОР

1. Съчувствие

2. Състрадание

3. Любов към другите

4. Себеотрицание – способност да забрави своите собствени проблеми

5. Толерантност (молитвеният партньор не бива никога да критикува, но внимателно да ръководи. Критиката, макар и заслужена понякога, би настроила враждебно този, който се обажда и би затворила разума му за съвет.)

ПРАВИЛА ЗА МОЛИТВЕНИЯ ПАРТНЬОР

1. Говорете с равен глас. Говорете нежно, но отчетливо, като успокоявате и уверявате.

2. Култивирайте в сърцето си Божията любов към нуждаещите се и позволете на Неговата любов и грижа да се излъчва чрез вашия живот.

3. Поддържайте в сърцето си правилно отношение към молитвата, така че Святият Дух да може да говори чрез вас.

4. Стойте близо до Бога, за да може вашият съвет и препоръка да бъдат вдъхновени от Него.

5. Веднага след като затворите телефона, започнете молитва за нуждите на този, който се е обадил.

6. Спазвайте обещанията си за молитва.

НЯКОИ МИСЛИ ЗА СЪВЕТВАНЕТО

1. Докато слушате човекът да говори за своя проблем, запитайте се дали зад него се крие някаква причина. Какъв е мотивиращият фактор.

2. Помнете, че хората често се крият зад молба за някой друг.

3. Съветвайте чрез задаване на въпроси.

4. Помогнете му да формулира проблема цялостно. Той може да успее да намери по своему разрешение на проблема си.

5. Съветвайте индиректно използвайки Писанията. Давайте само минимум съвети.

6. Не говорете прекалено много. Слушайте. При последния анализ рядко ще можете да разрешите проблемите на човека. Той трябва сам да си даде отговор. Говорейки на човек, който не разбира, ние стимулираме неговото собствено прозрение. Много често докато представя проблема си пред вас отговора идва до него. Той е много по склонен да достигне до някакво собствено решение, отколкото до такова, което е предложено от някой друг.

7. Не се увличайте в спор. Вместо това казвайте, че сте част от една безкрайна молитвена верига и ще се молите Господ да му посочи правия път.

8. Дайте му да почувства, че сте искрено загрижен. Често хората разбират, че трябва да приемат своите проблеми. Независимо от това обаче, те се насърчават, когато могат да споделят своята мъка с някой, който ги разбира.

9. Помнете, че този, който се обажда не иска толкова съвет, колкото помощ. Той търси емоционална помощ и чувство за подкрепа, което идва от показаното съчувствие, разбиране и любов.

10. Напомнете на този, който се обажда, че не е сам и други са се сблъсквали и превъзмогвали същия проблем. “Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек; но Бог е верен, който няма да допусне да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите” (1 Коринтяни 10:13).

11. Не се страхувайте да кажете, че не знаете отговора, но ще се молите. Кажете, че Бог знае всичко за него. Господ има отговор и Той скоро ще му го даде.

12. Знайте своите ограничения. Много хора се нуждаят от професионална помощ в сфери като право, финанси, медицина и други.

13. Оставете този, който се обажда в състояние на очакване.

Помнете, че не вие трябва да разрешите проблема, но да посочите Този, който може. Независимо от ситуацията Бог може да се погрижи.

ВСТЪПИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Това е предложената схема за телефонно служение:

1. Здравейте, това е вашият молитвен партньор (посочете име). Мога ли да Ви помогна?

2. Кажете моля името и адреса си? (Не настоявайте, ако няма желание да го даде.)

3. Радвам се, че се обадихте, защото ние сме тук, за да се молим за Вас. Искаме да знаете, че споделяме вашия проблем. Ние заедно ще извикаме към Бога, който е всемогъщ и който обича и се грижи за Вас. “И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас” (1 Петрово 5:7).

4. Каква е вашата молба? (Слушайте внимателно.)

5. За молитвата няма разстояние. Нека се молим заедно.

Или,

Ние ще се молим за Вас в (определено време).

6. Ще Ви изпратим литература, която ще ви помогне. (Внимавайте да вземете правилния адрес.)

Или,

Нека Ви предложа литература за вашия случай…

7. Благодарим Ви за обаждането. Когато получите отговор, моля обадете ни се, за да знаем. Ако можем отново да се молим заедно, моля обадете ни се. Ние сме тук, за да Ви помогнем.

8. Довиждане и Бог да Ви благослови.

В ПОЛЗА НА ЦЪРКОВНИТЕ ГРУПИ

Ще дам вашето име на нашия пастор и той ще се моли за вашата нужда. Неговата дейност не му позволява да откликва на всичките обаждания, които пристигат за него и ето защо той ни е помолил да приемаме всички молби отправени към него. Той е в постоянна връзка с молитвената група и аз ще му предам вашата нужда.

Или,

Аз съм поставен да приема вашата молба и ще я предам на молитвената група. Те ще се молят искрено за вас.

следваща глава АБОРТ