ВИНОВНОСТ

Има сериозни искрени християни, които носят бреме на виновност за миналите грехове, така че в тяхното християнско ходене липсва радост и те са изкушавани да се съмняват в спасението си. Те се нуждаят да им се помогне да разберат, че Бог не само им е простил техните минали грехове, но Той също “ни очиства от всяка неправда” (1 Йоан 1:9). Въпреки, че тяхното минало може да бъде изцапано с грях, в Христос те сега имат съвършено чисто бъдеще.

ПИСАНИЯ ЗА ВИНОВНОСТ

“Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни” (Псалм 103:12).

“Дойдете сега та да разискваме, казва Господ; ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг; ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна (Исая 1:18).

“Защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече (Еремия 31:34).

“Който слуша Моето учение и вярва в Този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд; но е преминал от смърт в живот (Йоан 5:24).

“И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по Дух” (Римляни 8:1).

“Като забравям задното и се простирам към предното, гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус” (Филипяни 3:13, 14).

“И греховете им и беззаконията им няма да помня вече (Евреи 8:12).

“И кръвта на Исус Христос, Неговият Син ни очиства от всеки грях” (1 Йоан 1:7).

“Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни очисти от всяка неправда (1 Йоан 1:9).

следваща глава ДЕПРЕСИЯ