БРАЧНИ ПРОБЛЕМИ

Молитвеният партньор трябва да каже на човека:

* Годините донасят промени, които могат да променят брака, както те променят други неща. Да се мисли, че щастието ще бъде същото, както през медения месец е равносилно на продължително разочарование и чувство на загуба. Приемете промените, които животът донася. Никога не измервайте днешната радост срещу вчерашната. Научете се да оценявате момента на радост, който идва всеки ден. Обмислете добрите страни на вашия брак.

* Да обвиняваме другите и оправдаваме себе си или да се отдавате на самосъжаление само отнема от нашата вяра в Бога.

* Колкото повече един човек осъжда, толкова по-малко обича.

* Бог може да се справи с вашите проблеми и да направи път, там където изглежда, че няма път. Той е загрижен за теб. Продължавайте да се надявате и вярвате в Бога. Той няма да ви разочарова.

ПИСАНИЯ ЗА БРАЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ

“Чакай Господа; Дерзай и нека се укрепи сърцето ти; Да! Чакай Господа” (Псалм 27:14).

“Изцелява съкрушените в сърце и превързва скърбите им” (Псалм 147:3).

“Подчинявайте се един на друг в страх от Христос; жените – на своите мъже, както на Господа; защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като Той е Спасител на тялото” (Ефесяни 5:21-23).

“Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея. Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. Защото никой никога не е намразил своята собствена плът, а я храни и се грижи за нея, както и Христос за църквата” (Ефесяни 5:25, 28, 29).

“Така, нека всеки един от вас да люби своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си” (Ефесяни 5:33).

“Също така и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някои от тях не се покоряват на Словото, да се спечелят без слово, чрез поведението на жените си, като видят вашето поведение в страх и чистота” (1 Петрово 3:1).

“Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си като с по-слаб съсъд и им отдавайте почит като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви” (1 Петрово 3:7).

следваща глава ВИНОВНОСТ