БОЖЕСТВЕНО ИЗЦЕЛЕНИЕ

Всяко изцеление е от Бога. Той е Изцерителят. Хората не могат да изцерят никого. Хората могат да подпомогнат процесите на природата (лекар). Хората могат да ви помогнат да освободите своята вяра (човек на вярата). Но Бог е Изцерителят.

Божествено изцеление е постигнато чрез вяра в Бога, Изцерителя. Без вяра лекарствата могат да бъдат без ефектни. Без вяра, този който се моли за вашето изцеление е безпомощен. Исус казва: “Както си повярвал, така нека ти бъде (Матей 8:13). Когато двама слепци извикали към Исуса за милост, Той казал: “Вярвате ли, че мога да сторя това?” Когато те казали: “Да, Господи”, Той казал: “Да бъде според вярата ви” (Матей 9:27-29). Вашето вярване трябва да бъде ясно действие на вяра.

Когато Исус беше на земята, Той прекара цялото си време вършейки добрини на хората. “Бог помаза със Святия дух и със сила Исус от Назарет, който обикаляше, като правеше добрини и изцеляваше всички угнетявани от дявола (Деяния 10:38). Той обичаше хората и винаги се опитваше да им помогне. Нищо не беше твърде малко или незначително за Него, за да не бъде той загрижен. Той не се е променил. “Исус Христос е същият вчера, днес и вовеки” (Евреи 13:8). Той е загрижен за теб дори и сега. Той те вижда и се грижи за теб с бдителна грижовност.

НЯКОИ ДУМИ НА НАСЪРЧЕНИЕ ЗА БОЖЕСТВЕНОТО ИЗЦЕЛЕНИЕ

Молитвеният партньор може да каже на човека:

* Твоята вяра има пълна власт върху всяка болест в твоето тяло.

* Няма разстояние в молитвата. Христос има пълна власт върху болестите и страданията. Освободи вярата си. Нека Бог да те благослови и да ти помогне да получиш изцеление.

* Само Бог може да изцелява. Вярата действа бързо. Тя е освободена за момент. Затова, освободете вярата си в мига, в който се молят за вас. Вярвайте в Бога и вие сте изцелени.

* Бог ви даде живот. Бог може и ще обнови живота ви. Когато излезете от хармония с Бога, животът ви запада и жизнеността намалява. Бъдете изпълнени с Бога – настройте се с Него.

* Исус често казваше: “Вашата вяра ви прави цялостни.” Това означава завършени. Очаквайте отговора. Не се задоволявайте докато не получите Божието най-добро.

ПИСАНИЯ ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ

“Има ли нещо твърде трудно за Господа?” (Битие 18:14).

“Аз съм Господ, който те изцелявам” (Изход 15:26).

“Според дните ти, ще бъде силата ти (Второзаконие 33:25).

“Вгледай се в угнетението ми и теготата ми и прости всичките ми грехове” (Псалм 25:18).

“Много са неволите на праведния, но Господ ги освобождава от всичките (Псалм 34:19).

“Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцерява всичките ти болести” (Псалм 103:3).

“Изпраща словото Си и ги изцелява” (Псалм 107:20).

“Но Той биде наранен поради нашите престъпления… и с Неговите рани ние се изцелихме” (Исая 53:5).

“Той направи небето и земята … и няма нищо твърде трудно за Него” (Исая 32:17).

“И огромни множества Го следваха и Той ги изцели всички” (Матей 12:15).

“Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно” (Йоан 10:10).

“Болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него, и го помажат с елей в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го повдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят” (Яков 5:14, 15).

“Молете се един за друг, за да оздравеете” (Яков 5:16).

“Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото; с чиито рани вие оздравяхте” (1 Петрово 2:24).

следваща глава КРЪВОСМЕШЕНИЕ