АЛКОХОЛ, АЛКОХОЛИКЪТ

Неговият проблем:

1. Обикновено се дължи на подсъзнателен конфликт. Той пие, за да забрави или за да се утеши, тъй като алкохолът действа успокоително.

2. Алкохолът притъпява способността за самокритика и временно премахва задръжките, вината и контрола. Отприщват се примитивните инстинкти.

3. Пиенето създава комплекс за вина, която прераства в срам и депресия.

Неговата позиция:

1. Той е слабоволев. Неговият подсъзнателен подтик се противопоставя на съзнателните му желания. Той е колеблив и не може да се въздържа от пиене.

2. Пиенето му е резултат от физическо и умствено разстройство.

Неговото лекарство:

1. Трябва да признае, че се нуждае от помощ (обикновено се случва в кризисен момент).

2. Трябва да осъзнае, че спасението му зависи от висша сила и че трябва да се сработи с Бога.

3. Трябва да се реши да предаде живота си изцяло на Бога и да получи прошка, както за причината, така и за последствията от неговото пиене. Резултат: духовна промяна.

4. Да приеме изцеление на своето тяло.

5. Да живее ежедневно в съзнателна връзка с Бога чрез молитва и изучаване на Неговото Слово. Да се доверява на един любящ, простителен и предпазващ го Бог, като прекарва поне един час дневно в Неговото присъствие.

НЯКОИ ДУМИ ЗА ОКУРАЖАВАНЕ НА АЛКОХОЛИКА

Молитвеният партньор трябва да каже на този, който се обажда:

* Божията сила е достатъчна, за да ви освободи от алкохола. Бог е по-голям от вашите проблеми. Той може да ги разреши така лесно, както успокои бурята заради учениците си. “Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина (Матей 8:26).

* За да бъде спасен един човек, Бог изисква от него да извика със съкрушено и каещо се сърце. “Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, и спасява ония, които са с разкаян дух” (Псалм 34:18).

* Понякога ние се борим, докато се изтощим, преди да сме съгласни да си починем и да предадем проблема си на Бога. Тогава откриваме, че Той желае да ни подкрепи. Ако ти дойдеш до момент, в който чувстваш, че се предаваш, тогава ти трябва да се задържиш. Дръж се здраво за мисълта, че Бог е с теб и Му се довери. Това е много важен момент, в който победата ще дойде. Когато твоята собствена сила е изчезнала, Бог ще те поеме. И тогава ти ще разбереш, че с теб е Един, много по силен от твоята слабост; Един, който е достатъчен, за да те разбере.

* Спомни си, че Бог е с теб точно сега, помагайки да посрещне твоята настояща нужда! Забрави вчерашното! Не се безпокой за утре! Бог е с теб днес. Той ще ти помогне сега и ще върви пред теб.

ПИСАНИЯТА ЗА АЛКОХОЛИЦИТЕ

“И Господ каза: Самият Аз ще вървя с тебе и Аз ще те успокоя” (Изход 33:14).

“Чакай Господа. Дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да! Чакай Господа.” (Псалм 27:14).

“Тоя сиромах извика и Господ го послуша, и от всичките му неволи го избави” (Псалм 34:6).

“А аз съм сиромах и немощен, но Господ се грижи за мене; помощ моя и избавител мой си Ти; Боже мой, да се не забавиш” (Псалм 40:17).

“Бог е нам прибежище и сила, винаги изпитана помощ в напасти” (Псалм 46:1).

“Той е погледнал благосклонно на молитвата на лишените и не е презрял молбата им” (Псалм 102:17).

“Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Тебе уповава” (Исая 26:3).

“Не бой се, защото Аз съм с тебе, не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! ще ти помогна” (Исая 41:10).

“Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат” (Исая 40:31).

“И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, ще получите” (Матей 21:22).

“Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя – като забравям задното и се простирам към предното, гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус” (Филипяни 3:13,14).

“Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино, нито за князете да кажат: Где е спиртното питие? Да не би, като се напият, да забравят закона и да онеправдаят угнетяваните” (Притчи 31:4,5).

“Виното е присмивател, и спиртното питие – крамолник; и който се увлича по тях, е неблагоразумен” (Притчи 20:1).

“Кому горко? Кому скръб? Кому каране? Кому оплакване? Кому удари без причина? Кому подпухнали очи? – На ония, които се бавят около виното, които отиват да вкусят подправено вино. Не гледай виното, че е червено, че показва цвета си в чашата, че се поглъща гладко, защото после то хапе като змия, и жили като ехидна” (Притчи 23:29-32).

“Горко на ония, които подраняват сутрин, за да търсят спиртно питие, които продължават до вечер, догдето ги разпали виното!” (Исая 5:11).

“И да избави всички онези, които чрез страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство” (Евреи 2:15).

“Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да направиш нещо, чрез което брат ти се спъва или се съблазнява, или отслабва” (Римляни 14:21).

“И не се опивайте с вино, следствието от което е разпътство, а се изпълвайте с Духа” (Ефесяни 5:18).

ХРИСТИЯНСКОТО СТАНОВИЩЕ

Единствената сигурна позиция за християнина е пълно въздържане. Истина е, че някои християни в Европа и в чужбина пият. Сега Европа загуби най-голямото си съживление, което някога е имала – лютерани, последователи на Уесли, Уелското съживление. Днес ние изпращаме мисионери в тези страни, за да помогнат на хората да се върнат обратно към Бога. Един от всеки седем, който е социален пияч, става алкохолик. Защо трябва да сервирам ликьор в моя дом и да излагам семейството си на това зло? Мое дете или внук може да стане един от тези седем. Господин Уинстън Чърчил е пиел през всичките дни на живота си. Неговата дъщеря Сара е живяла и умряла като алкохоличка, позор за нейното семейство и родина. За тези, които желаят да спрат пиенето, приемете Христос, като ваш Спасител. Тогава позволете Му да ви изпълни със Святия Дух, така че вие ще имате сила да живеете за Бога.

следваща глава БРАЧНИ ПРОБЛЕМИ