в момента четеш
Молитвата Джон Бънян 

МОЛИТВАТА В ДУХА

ПЪРВА ЧАСТ

Ще се моля с Духа си, но ще се моля и с ума си. (I Коринтяни 14:15)

Заповед от Бога е да се молим както заедно, така и насаме. Чрез молитвата вярващите имат особено близко общение с Бога. Тя е с такава сила, че може да накара Бога да дари с големи благословения както човека, който се моли, така и хората, за които той се моли. Молитвата е път към Божието сърце и е средство, чрез което човешката душа, дори когато се чувства празна, се изпълва. Чрез нея християните са способни да разкрият сърцето си пред Бога като пред приятел и да получат нови доказателства за Божието приятелство към тях. Бих могъл да споделя много неща за разликата между молитвата пред хора и личната молитва насаме, както и между безмълвната и изразената на глас молитва. Също – да посоча някои различия между даровете и видовете благодат, получени като отговор на молитва. Сега обаче ще се огранича с това, да разкрия самата същност на молитвата, защото без познание за нея напразно ще издигате ръце, очи и глас към Бога. „Ще се моля с Духа си.“

Ще използвам тази последователност:

Първо, ще обясня какво представлява истинската молитва.

Второ, ще покажа какво означава да се молим с Духа си.

Трето, ще отговоря на въпроса какъв е смисълът да се молим с Духа си, но и с ума си.

Четвърто, ще се спра, накратко, на някои практически насоки във връзка с поставените проблеми.