в момента четеш
Молитвата Джон Бънян 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ще завърша това изложение със следните съвети към вярващите:

1. Бъдете сигурни, че ако наистина вървите по Божия път, непременно ще се сблъскате с изкушения.

2. Очаквайте ги още от първия ден, в който влезете в Христовата общност.

3. Когато ви връхлетят, молете Бога да ви преведе през тях.

4. Пазете ревностно сърцата си, за да не ви заблудят на този свят по отношение на доказателствата за небето и на живота ви с Бога.

5. Бъдете бдителни за ласкателства на лъжебратя.

6. Живейте със силата на истината.

7. Гледайте най-вече към невидимите, вечните неща.

8. Внимавайте за малките грехове.

9. Пазете Божиите обещания живи в сърцата си.

10. Обновявайте делата си с вяра в кръвта на Христос.

11. Бъдете отговорни за Божието дело сред вашето поколение.

12. Стремете се да бъдете в предните редици като служители на това дело.

Благодатта да бъде с вас!