в момента четеш
Молитвата Джон Бънян 

БОГ ИМА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПРЕСТОЛ

Той има престол на небето и престол на земята: „Господ, чийто престол е на небето“ и „В онова време ще нарекат Йерусалим престол Господен“ (Псалм 11:4; Еремия 3:17). Владее над ангелите и управлява църквата Си. „Бог господства в Яков и до краищата на земята“ (Псалм 59:13). Той има престол и върховна власт над князете и високопоставените в света. Владее или „съди сред боговете“ (Псалм 82:1). Бог има престол като Отец, а Христос от Своя престол възнаграждава всички предани и победили християни: „На този, който победи, ще дам да седне с Мен на Моя престол, както и Аз победих и седнах със Своя Отец на Неговия престол“ (Откровение 3:21).

Също така има престол на съда, където Бог чрез Христос ще седне във великия и страшен ден, за да произнесе последната или окончателна присъда над целия свят. И хората не могат да я избегнат по никакъв начин. Този престол е споменат в Новия Завет – Христос го нарича „славния Ми престол“ и „големия бял престол“ (Матей 25:31; Откровение 20:11). И когато седне там, присъствието Му ще бъде толкова страшно, че никой, който преди това не се е помирил с Бога чрез Него, няма да устои там.

Затова искам да посъветвам неразумните християни, когато отиват при Бога, да не се обръщат към Него произволно и необмислено. Нека когато се обръщат към Него за благословения, да отправят молитвата си непосредствено към престола на благодатта или към Бога, Който седи на този престол. Защото Той проявява милост и благост само когато седи на престола на благодатта. Това е святото Му обиталище, извън което е страшен и суров към човешките синове, без да проявява снизхождение. Затова в последния ден, когато седне на престола на съда, Бог няма да се трогне от сълзите или нещастията на хората по света и няма да направи за тях нищо, с което поне малко да облекчи скърбите им. Така макар хората да Го възприемат както на тях им харесва, тогава Той няма да отвърне с милост, нито ще им даде тази изключителна благодат, която биха получили от престола на благодатта. Ето защо онези, които искат да се молят и да напредват, трябва да дойдат при Бога, Който седи на престола на благодатта: „Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост.“

Невярващите, заблудените и суеверните не разбират, че не получават нищо, защото се обръщат към Бога по своите измислени начини, а не според Словото. Попитайте плътския човек на кого се моли и той ще каже „На Бога.“ Попитайте го къде е този Бог и той ще отговори: „На небето.“ Но когато го запитате защо или въз основа на какво смятаме, че Той е там, човекът ще ви даде някакви обяснения, без да може да се обърне към Бога, Който е на престола на благодатта, както ни призовава авторът на Посланието: „Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта“. Ето защо такива хора се обръщат напразно към Бога – те не получават нищо, усилията и думите им са напълно безполезни. В такъв смисъл правилното разбиране за Бога и за това, как и къде можем да Го открием благ и милостив, е най-важно. Само тогава ще получим милостта и благодатта Му.