Увод

Докато пиша тази книга, моята църква расте с 12 хиляди новоповярвали всеки месец. Тези хора един вид се запазват от будизма и формалните християнски среди. Никой не може да оспори, че този безпределен растеж на църквата е по причина на възраждащата се и растяща вяра в цяла Корея. Членовете на нашата църква в момента наброяват 400 000. До края на 1984 година, при сегашния растеж, ние ще имаме повече от 500 000 активни членове.

Как е възможно това? И изобщо, възможно ли е в други страни това? Убеден съм, че такова възраждане е необходимо навсякъде по света, където хората се посвещават на молитва. Това е така, защото вярвам във възхода и възраждането. И затова съм написал тази книга. Историческа истина е, че молитвата е била ключ за възхода на християнството по света във всички времена.

Преди да се роди църквата на Петдесятница, Лука е писал: „И учениците бяха постоянно в храма, молещи се и благославящи Бога.” (Лука 24:53). Лука по-нататък допълва какво правели учениците. „Те бяха единодушно в молитва” (Деяния 1:14). Следователно, църквата се е родила по време на молитвата. Преди църквата да развие мисионерска дейност, членовете й постеха и се молеха, и тогава Святият Дух каза: „Отделете Ми Варнава и Савел за служба, на която съм ги призвал.” Обаче, ако забелязвате, Святият Дух проговори тогава, когато те постеха и се молеха.

Мартин Лутер не бил удовлетворен от религиозния свят, в който се е родил. Дълбоката необходимост от благочестие го накарала да прекара доста време в молитва по времето, когато бил професор по теология в Уинтенбергския университет. През зимата на 1512 година, той се затваря в една стая на кулата в Черния манастир (Уинтенберг) и се молел върху това, което откривал в Святото Писание. Реформацията ни даде Библейската истина за прощение на греховете, а именно, че човек не изработва своето спасение, а то е дар от Бога, чрез вяра. Съживлението започнало да се разпространява по всички сфери на обществото и това оказва влияние върху изявата на човешкото превъзходство, което не е желателно. Разумът станал средство, чрез което истина и реалност се оценявали, а вярата изглеждала маловажна. Обществото започнало да се нуждае от ново движение на Святия Дух. Джон Уесли, син на англикански пастор от Енуорг, Англия, бил неудовлетворен от състоянието на църквата в Англия. Той бива дълбоко трогнат от състоянието на бедните маси в градовете, които живеели в плачевни условия. Вечерта на 24 май, 1738 г., в „Писмо до римляните”, Джон Уесли преживял истински беседата. Той се родил отново. Това довело до повече молитва и постене за Джон, Чарлс – неговия брат и Джордж Уайтфилд. Тъй като църквата в Англия затворила своите врати, те започнали да проповядват на открито, на големи тълпи, не само във Великобритания, но също и в Америка. Хиляди се събирали да чуят живото Слово на Бога. Като резултат, се ражда Методизма в целия свят. Сега сме в края на 20 век. Много харизматици и членове на традиционни църкви чувстват унилостта, която е влязла в църквите. Необходимост за църквата е едно ново изливане на Святия Дух. Какво може да предизвика съживление в църквата? Как може светът да бъде избавен от тази бездуховност и разрушение? Отговорът е:Нов апел за молитва и пост! 

Никога в човешката история не е имало такова изливане на сатанинско влияние, каквото го има днес. Дъното на ада бълва своята мърсотия в убийства, изнасилвания, порнография, беззаконие и т. н. Както проповядването на Уесли запази

Великобритания и Франция от революция през 18 век, така едно ново съживление може да доведе до същите политически промени, необходими, за да ни запазят от разрушение и гибел. Следователно, тази книга е много важна за вас и за ония, на които ще въздействате. Тъй като вие сте започнали да четете книгата, предполагам, че имате жив интерес към молитвата. Убеден съм, че причината, която ви доведе до тази книга е тази: Вие вече чувствахте нужда да се молите. Мое желание е да споделя с вас молитвата в моя личен живот като проповедник. Искам да знаете защо трябва да се молите. За да знаете това, нужно е, да разберете многото видове молитва, които съществуват. Каква е връзката между молитвата и постът? Защо постенето увеличава ефективността на молитвата? Важно ли е да се молите на непознат език?

Тези и много други въпроси са разгледани в тази книга. Искрено вярвам, че след като прочетете тази книга, вие никога няма да бъдете същите. Вашите молитви ще имат по-голяма сила. Ще има забележителна промяна във вашия живот! Вашата служба пред Бог ще бъде по-ефективна. Аз работя с едно просто предварително условия. Това условие е: Бог няма любими деца!

Каквото е важало за мен, ще важи и за теб. Това, което е донесло сила в живота на хора като Лутер, Уесли, Фини и Муди, може също и на теб да донесе сила. Няма значение дали си посветен пастор или домакиня, няма значение твоето ниво на образованост или твоето положение в живота. Това няма никакво значение, когато става въпрос за молитва. Ако Бог е ръководил мъжете и жените в миналото по такъв мощен начин, Той може да го направи и сега – за теб. Една от най-големите лъжи на сатана е, че нямаме време да се молим. Обаче всеки от нас има достатъчно време да спи, да яде или да диша.Когато разберем, че молитвата е жизнено важна, както яденето, спането и дишането, ние ще останем учудени, колко много време имаме за молитва.

Докато четеш тази книга, моля, отдели време за молитва между всяка глава. Това, което се съдържа в следващите страници, е повече информация. Опитал съм се да дам повече от прости формули. Това, което съм се опитал да споделя е 27 годишен опит в успешно служение, тъй като съм виждал молитвата да носи определени и точни резултати.

следваща глава Предговор