7 – ДА НАПРАВИМ МОЛИТВАТА НА ЯВИС СВОЯ

И Бог му даде това, което поиска

Предизвиквам ви да превърнете молитвата на Явис за благословение в неотменна част от вашия живот. За да го направите, ви съветвам да следвате неотклонно плана, който сме изготвили тук за следващите трийсет дни. До края на този период ще забележите значителни промени в живота си, а молитвата ще е на път да ви стане любим навик за цял живот.

1. Молете се с молитвата на Явис всяка сутрин и отбелязвайте прошенията си на календар или на таблица, която сте приготвили специално за целта.

2. Напишете си молитвата и я залепете в Библията си, в дневника, на огледалото в банята или на друго място, където ще ви напомня за новото начало в живота ви с Бога.

3. Препрочитайте тази книжка по веднъж седмично през следващия месец, като молите Бог да ви разкрие важни прозрения, които може да сте пропуснали.

4. Споделете с някого за новия си молитвен навик и го помолете да проверява дали спазвате обещанието си.

5. Започнете да си правите списък с промените в живота ви, особено с божествено уговорените срещи и новите възможности, които можете да свържете пряко с молитвата на Явис.

6. Започнете да се молите с молитвата на Явис за вашето семейство, приятели и за местната църква.

Разбира се, само знанието за тази или всяка друга молитва, няма да ви доведе доникъде. Само знанието за избавлението, няма да ви избави от нищо. Можете да закачите молитвата на Явис по всички стени във всички стаи из къщата си и пак нищо да не се случи. Само онова, което вярвате, че ще стане и го правите, ще освободи Божията сила за вас и ще донесе промяна в живота ви. Когато действате, вие се доближавате до най-доброто, което Бог е приготвил за вас.

Аз съм живо доказателство за това.

ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ИСТОРИЯТА

В първата глава на тази книга ви разказах как фактът, че избрах да се моля за повече работа в Божието име пренасочи хода и качеството на живота ми. Нека довърша историята до края.

С жена ми за пръв път опитахме да направим молитвата на Явис неизменна част от нашето духовно пътуване в онази жълта кухня в Далас, с проливния тексаски дъжд, който биеше по прозорците. Искахме да постигнем повече – да направим всичко онова, което Бог беше планирал за нас и да станем хора “според сърцето Му”. Ала нямахме никаква представа какво ще се случи.

През годините в Walk Thru the Bible нашите някога плахи молитви се бяха разраснали, защото Бог винаги им отговаряше! Помня времето, когато имахме между двайсет и пет и трийсет конференции годишно. Тази година Walk Thru the Bible ще проведе над две хиляди и петстотин библейски конференции – всяка събота и неделя по петдесет. Организацията издава десет списания месечно, за да помага отделни хора и цели семейства всекидневно да израстват в Божието Слово. Неотдавна общият брой на публикациите ни надхвърли сто милиона.

Не изброявам тези цифри, за да ви направя впечатление. Споделям историята си, защото е много лична и, поне за мен, представлява изумително доказателство за онова, което могат да сторят Божията милост и молитвата на Явис.

Напоследък Бог още веднъж даде крила на вярата ни. Уловихме се, че се молим по различен начин – не: “Господи, разшири пределите ни”, а “Господи, докъде са Твоите предели? Какво искаш да свършим?”

Очевидно Неговите предели обхващат целия свят. Явно, че съвършената Му воля за нас е да стигнем до най-отдалечените предели на света – още сега! И тъй, нашият ръководен екип започна да пита как да помогнем това да се случи. Не след дълго решихме да се молим с най-силната кратка молитва, която можехме да си представим: “О, Господи, позволи ни да спечелим целия свят за Теб.”

През януари 1998 година започнахме програмата “Световно обучение”, родена от молитвата на Явис. “Световно обучение” е вълнуващ петнайсетгодишен проект за учредяване на най-големия библейски факултет в света със сто и двайсет хиляди преподаватели – по един на всеки петдесет хиляди земни жители. Сега, като пиша тази заключителна част, се намирам в Индия, където помагам за обучението на учители от шест националности, от които се очаква да изпълнят Великото поръчение във всяко селце, град и сред всички народи.

Като гледам какво се случва, мога да ви уверя, че Бог все още отговаря на онези, които имат предано сърце и се молят с молитвата на Явис. Втората година програмата “Световно обучение” се разпространи сред двайсет и три националности, включително Русия, Индия, Южна Африка, Украйна и Сингапур, и бяха обучени две хиляди и петстотин учители. Нашата цел е през третата година програмата да се разпространи в тридесет и пет страни и да обучим пет хиляди учители. И вече изпреварваме програмата си.

Един от националните мисионерски водачи сподели с мен, че “Световно обучение” е най-бързо разпространяващото се служение в историята на християнството. Погледнете по човешки, такъв растеж е необясним. Ние сме просто едни слаби хора, които се стремят да бъдат верни и напълно отдадени на своя Господ, да искат онова, което иска Той за Неговия свят, и да вървят напред с Неговата сила и защита, за да видят, че то вече се случва.

Не знам вие как го наричате, но аз винаги съм казвал, че това е чудото на Явис.

ИЗКУПЕНИ ЗАРАДИ ТОВА

Виждал съм как се случват изумителни неща с хора като вас, които винаги са подозирали, че Бог отговаря на дръзновените молитви. Когато и най-слабият лъч вяра озари духа ви, топлината на Божията истина ви изпълва и ви идва да извикате: “О, Господи, моля Те…, благослови ме!” И аз вече забелязвам нарастващо вълнение у вас и предусещане за онова, което ще се случи.

Защото винаги се случва нещо. Духовните ви очаквания претърпяват коренна промяна, макар за страничен човек тя да е едва забележима. Вие чувствате обновена увереност в днешната сила и реалност на молитвите си, защото знаете, че се молите по Божията воля и това е угодно на Бога. В най-съкровените дълбини на съществото си усещате, че е правилно да се молите така. И без сянка на съмнение сте убедени, че сте били изкупени именно за това – да Го молите за най-голямото благословение, което е предвидил за вас, и да Го молите от цялото си сърце. Присъединете се към мен в това преобразяване. Ще промените наследството си и ще носите свръхестествено благословение, където и да отидете. Сега Бог ще освободи чудесната Си сила в живота ви. И чак до вечността ще ви засвидетелства Своята почит и благоволение.

МОЛИТВАТА НА ЯВИС

И Явис призова Израелския Бог, казвайки:

Дано действително ме благословиш

и дано разшириш пределите ми,

и ръката Ти да бъде с мен,

и да ме пазиш от зло, за да нямам скръб!

И Бог му даде това, което поиска.

1 Летописи 4:10