6 – ДОБРЕ ДОШЛИ В ПОЧЕТНИЯ СПИСЪК НА БОГА

Явис беше най-почитан сред братята си

Смятате ли, че Бог си има любимци? Божията любов безспорно е достъпна за всички и Исус идва на земята, за да може “всеки”, който се позове на името Му, да бъде спасен.

Но Явис, чиято молитва му е спечелила “почетна” награда от Бога, като че ли показва, че Бог действително има любимци. Опитът му го е научил, че еднаквият достъп до Божието благоволение не води до една и съща награда. Какво е станало с другите, чиито имена са изброени редом с неговото в Летописи? Например с Хелув, Аселелфония или Анув? Каква почит и награда са получили те от Бога?

Простичко казано, Бог облагодетелства онези, които молят. Той не отказва нищо на хората, които искат и искрено копнеят за желаното от Него.

Да кажете, че желаете да сте “по-издигнати” в Божиите очи не е признак за самонадеяност или егоцентризъм. “По-почетен” отразява Божиите мисли; не става дума за уважение, което сами си извоюваме. Ако се опитвахте да изместите някого, щеше да бъде проява на плътски импулс, ала вие живеете в Духа, когато се стремите да получите най-високата Божия награда. “Спускам се към прицелната точка за наградата”, е написал Павел в последното си послание (Филипяни 3:14) и с нетърпение е очаквал деня, когато ще може да даде отчет за свършеното от него (2 Коринтяни 5:9,10).

Печалната алтернатива не ми харесва. Не искам да отида на небето и да чуя как Бог ми казва: “Да разгледаме живота ти, Брус. Нека ти покажа какво исках за теб и непрекъснато се опитвах да извърша чрез теб,… но ти не ми позволи.” Каква пародия!

Забелязал съм, че да спечелиш почит в повечето случаи означава да се откажеш от дребните си очаквания и удобни предположения. Но в този случай това няма почти нищо общо с дарбите. Колко е насърчително да откриеш, че съвсем малко свръхсвяти хора са изброени в почетния списък на Бога (Евреи 11). Повечето са обикновени, често пренебрегвани хора, които са вярвали в един необикновен, чудесен Бог и са побързали да действат съобразно тази вяра.

Открили са живот, белязан от Божиите благословения, свръхестествена намеса и божествено водителство точно в мига, когато са се нуждаели от тях.

БОЖИЯТА РЪКА ДА Е С МЕН СЕГА

Мисля, че незабавността, онова “веднага, на момента” в служението на Бога е една от най-вълнуващите страни в живота на човека, който има за цел да бъде включен в почетния списък на Бога. Той започва да преуспява в настоящето и то до степен, каквато повечето християни са смятали за невъзможна.

Размислете върху това: как би протекъл денят ви, ако вярвахте, че Бог иска да разширява пределите ви по всяко време и с всеки човек и ако бяхте убедени, че могъщата Божия ръка ви направлява, докато служите?

През последните пет години съм подлагал това убеждение на един много специфичен тест и резултатите често са били изумителни. Първо моля Бога за повече служение; и следвайки подтика на Святия Дух, започвам разговор с даден човек, като задавам простичкия въпрос: “Как мога да ти помогна?”

Нека ви дам един пример:

Веднъж карах из Атланта към летището на път за важна лекция в Северна Каролина. Без предупреждение движението се забави и накрая съвсем спря. Голяма катастрофа беше блокирала всички пътни артерии. Щом се разбра, че ще изпусна полета си, аз се помолих: “Господи, моля Те, отложи полета ми, за да мога да хвана самолета.” Когато най-сетне пристигнах в салона за заминаващи, видях тълпа народ да се щура наоколо. Полетът несъмнено беше отложен. Смирен и благодарен, аз се запитах дали Бог няма и нещо друго предвид. Почнах да се моля да ми уреди възможност за служение.

След няколко мига се появи добре облечена делова жена, бутайки след себе си кожена чанта на колела. Щом се присъедини към останалите чакащи за полета, забелязах, че изглежда разтревожена. Кимнах й за поздрав и попитах:

– С какво мога да ви помогна?

– Какво? – възкликна тя, не вярвайки на ушите си.

Повторих предложението си.

– Нищо не можете да направите – отвърна тя учтиво, но категорично.

– Ами, мисля, че мога да помогна с нещо, но не знам с какво. А вие знаете. Между другото, казвам се Брус. – Усмихнах й се и пак запитах кротко: – Е, с какво мога да ви помогна?

Приятелю, виждал ли си Святият Дух пред очите ти да руши емоционални и духовни прегради? Това е изживяване, което не се забравя. Жената затаи дъх, облегна се на стената и заговори:

– Ами, отивам си вкъщи да се разведа със съпруга си – рече тя. – Затова чакам да хвана този полет.

Сълзи напираха в очите й. Предложих да отидем в по-тихо кътче на салона и помолих Господ да простре защитата си около нас и помежду ни.

Дамата се казваше Софи. Идеално скроената й рокля и кожените й скъпи чанта и обувки прикриваха един съсипан човек, който бягаше от разочарованието и отчаянието. Съпругът й не само че й беше изменил, но я беше наранил и по други начини. Тя имаше желание да оправи нещата, но й беше дошло до гуша. Бързаше да се прибере вкъщи и да извади от куфарчето си документите за развод.

Стюардът на изхода ни прекъсна. “За Ашвил сте, нали? Ще изпуснете самолета.”

Само двамата бяхме останали. Сега Софи се притесни, защото разговорът ни трябваше да приключи, а тя още не беше казала всичко.

– Господ ще ни сложи да седнем заедно – казах аз, изненадан от увереността, която долових в гласа си.

– Какво искате да кажете? – попита Софи.

– Ами, не Му е било много трудно да създаде земята; все ще може да ни даде две съседни места.

Но като погледнахме билетите си, видяхме, че сме през пет реда един от друг. Когато стигнахме до моето място, мъжът, който седеше по средата на реда на Софи, чу разговора ни и се обърна.

– Не обичам средните места – рече той. – Ще се преместя, за да седнете заедно.

Софи се отпусна на седалката до мен, изгубила ума и дума. По време на полета обсъдихме възможностите й за избор. Изложих някои библейски принципи и обещания. Молих се с нея. И докато кацнахме в Ашвил, тя беше склонна да прости.

Все още беше наранена, но имаше мир и беше решена да отдаде дължимото на брака си.

Като се връщам назад към тази божествена предварително уговорена среща, виждам отпечатъка на Явис и неговата кратка молитва:

• Бях помолил и очаквах Божието благословение за съответния ден.

• Бях молил за по-широки предели (повече служение и влияние за Него) и излязох напред, за да ги получа.

• Осланях се плахо, но с вътрешна увереност Святият Дух да направлява мислите, думите и действията ми със Софи и да работи в свръхестественото царство, да довърши онова, което аз не можех.

• Бях помолил Бога да не позволява на злото (или в този случай дори на намек за непристойност) да разваля благословението, което Той желае да излее чрез мен.

Нека те окуража, приятелю, смело да посегнеш към чудото. Твоят Отец знае дарбите ти, затрудненията ти и положението, в което си във всеки един миг. Но Той знае и нещо, което ти няма как да знаеш – кой има отчаяна нужда от Неговото докосване чрез теб. Бог ще те заведе при този човек в точния момент и при подходящите обстоятелства.

И в този миг ти ще получиш сила да свидетелстваш за Него.

ЦИКЪЛЪТ НА БЛАГОСЛОВЕНИЯТА

Като повтаряте тези стъпки, привеждате в движение един цикъл на благословения, който ще продължи да умножава онова, което Бог може да извърши във вас и чрез вас. Това е показателният растеж, за който говорих в края на предишната глава.

Вие сте поискали и получили повече благословение, повече територия, повече сила и повече закрила. Но кривата на растежа скоро се устремява право нагоре.
Вие не достигате следващото равнище на благословение, за да спрете там. Започвате отново… Господи, дано действително ме благословиш! Господи, дано разшириш пределите ми… И така нататък. Докато цикълът се повтаря, ще откриете, че уверено се придвижвате към по-широки сфери на благословение и влияние, и започвате да водите все по-мащабен живот за Бога.

Ще дойде ден (и той ще идва отново и отново в живота ви), когато ще сте така преизпълнени с Божията благодат, че по лицата ви ще се стичат сълзи. Спомням си как веднъж казах на Господа: “О, Господи твърде много ми идва! Задръж някои от благословенията!” Ако сте като мнозина, които използват молитвата “Явис”, включително и като мен, ще настъпи период в живота ви, когато ще се почувствате толкова благословени, че ще спрете да молите за още, поне за известно време. Но аз ви обещавам; че ще видите пряката връзка: без всякакво съмнение ще знаете, че Бог е отворил небесните складове, защото сте се молили.

Веднага ще призная: цикълът благословения ще бъде добро изпитание за вярата ви. Ще оставите ли Бог да действа в живота ви, независимо от Неговия избор? Той винаги ще е за ваше добро. Ще отстъпите ли пред Неговата сила, любов и изненадващ план за вас? Надявам се да изберете да го направите искрено. Ще се зарадвате, когато усетите, че Бог изпитва дълбоко задоволство и радост чрез вас!

Единственото нещо, което може да наруши този цикъл на изобилен живот, е грехът. Все едно електрическите жици до къщата ви във Феникс да са прекъснати и да сте изолирани от огромните генератори в Хувър Дам. Цялата невероятна мощ на водните турбини ще бъде пропиляна в очакване връзката да се възстанови.

Трябва да знаете, че ако съгрешите, след като сте изпитали благословението на Явис, ще усетите такава дълбока скръб за прекъснатата си връзка с Бога, каквато не сте подозирали. Това е болката, която идва, щом веднъж сте усетили възторга от Божието действие във вас на високо равнище, а после сте се върнали назад.

Насърчавам ви да се втурнете обратно в Божието присъствие и да оправите нещата, каквото и да ви струва. Дори за миг не пропилявайте чудото, което Той е започнал в живота ви. Невероятни благословения все още очакват вас и семейството ви.