5 – ДА ОПАЗИМ НАСЛЕДСТВОТО

И да ме пазиш от зло!

Цяла страница реклама в списание представя римски гладиатор в смъртна опасност. Кой знае как е изтървал меча си. Разяреният лъв, възползвайки се от положението, се хвърля към него с широко зинали челюсти. Тълпата в Колизеума е на крака и с ужас гледа как обезумелият от страх гладиатор се мъчи да избяга. Текстът отдолу гласи: Понякога можеш да си позволиш да не си победител. А понякога не.

След като е помолил и е получил свръхестествено благословение, влияние и власт, Явис може би е повярвал, че е в състояние да се бие на всяка арена с който и да е лъв… и да победи. Щом Божията ръка е с него, сякаш е по-логично да се моли с думите: “И да ме преведеш невредим през всяко зло.”

Ала Явис е разбрал онова, което обреченият гладиатор не е: засега нашата най-важна стратегия за победа над ревящия лъв е да стоим далеч от арената. Затова последното прошение в неговата молитва е Господ да го запази от сблъсъка:

“И да ме пазиш от зло.”

Последната молба на Явис е прекрасна, но слабо разбрана стратегия за поддържане на блажен живот. Защото, когато животът ви започне да надхвърля границите на обикновеното и вие започнете да завоювате нови територии за Бога, познайте в чии предели навлизате?

В предишната глава нашата молитва беше свръхестествената сила да се проявява чрез нашата слабост; в тази прошението ни е за свръхестествена помощ, която да ни пази от доказаната способност на Сатана да ни лиши от победата.

РИСКОВЕТЕ НА ДУХОВНИЯ УСПЕХ

Безспорно успехът се придружава от по-големи възможности за провал.
Само се огледайте и вижте колко много християнски водачи са паднали в грях, загубили са служението си и са оставили след себе си безкрайно много съсипани, разочаровани и наранени хора. Както беше казал някой, блаженството е най-голямата от всички заплахи, защото “то сякаш притъпява острото ни чувство на зависимост от Бога и ни прави склонни към самонадеяност.”

Колкото по-далеч стигате в живота си на свръхестествено служение, толкова по-голяма нужда ще имате от последната част в молитвата на Явис. Ще изпитвате повече атаки срещу себе си и семейството си. Ще се запознаете с болезнените “шипове” на врага – като за начало разсеяност, съпротива и потиснатост. Всъщност, би трябвало да се тревожите, ако би се случи друго, а не това.

Никога няма да забравя как в семинарията дочух разговор между един състудент и моя наставник, професор Хауард Хендрикс. Колегата с вълнение разказваше на доктор Хендрикс колко добре върви животът му.

“В началото, като пристигнах – казваше той, – така ме изкушаваха и изпитваха, че с мъка задържах главата си над водата. Но сега, слава на Бога! Животът ми в семинарията потече гладко. Вече почти не ме изкушават!”

Ала Хендрикс изглеждаше силно обезпокоен и това съвсем не беше очакваната от студента реакция. “Това май е най-лошото нещо, което съм чувал – отвърна той на изумения студент. – Това ми говори, че вече не участваш в битката! Сатана вече не се тревожи за теб.”

Ние сме изкупени и определени за предната бойна линия. Ето защо молитвата да ни пази от зло е жизненоважна част от блажения живот.

Заедно с мнозина други и аз разбрах, че най-много се нуждая от тази част на молитвата в моментите, когато съм постигнал духовен успех. Колкото и да е парадоксално, точно тогава съм най-склонен да надценявам (което е много опасно) собствените си сили.

Преди години взех едно такси от центъра на Чикаго и се носех по магистралата “Кенеди” към летището. Отпуснах се на задната седалка, изтощен след цяла седмица срещи в Библейския институт “Муди”. Бог се бе раздвижил по забележителен начин. Бях проповядвал всеки ден и бях консултирал десетки студенти – седемдесет и шест, ако искам да съм точен, защото си водех дневник. И вече на път за вкъщи бях физически и духовно изчерпан. Взирайки се безцелно в движението навън, прибягнах до молитвата на Явис.

“О, Господи – молех се аз, – не са ми останали никакви сили. Напълно се изчерпах в служение на Теб. Не мога да се справя с изкушението. Моля те, днес ме пази от зло.”

Като се качих на самолета, видях, че мястото ми е в средата, а това не беше добро начало на полета. И нещата бързо се влошиха. Мъжът отляво извади порнографско списание. “Господи, мислех, че имаме споразумение! – изстенах в духа си и извърнах очи на другата страна. Но преди да излети самолетът, и мъжът отдясно отвори куфарчето си и извади подобно списание.

В този миг нямах сили да им кажа да сменят четивото си. Затворих очи. Господи – помолих се аз, – днес не мога да се справя с това. Моля те, прогони злото!

Изведнъж мъжът отдясно изруга, затвори списанието си и го прибра. Погледнах го, за да разбера какво е предизвикало действието му. Доколкото видях, нищо. После и мъжът отляво го погледна, изруга шумно и също прибра своето списание. Отново без видима причина.

Вече бяхме над Индиана, когато започнах да се смея неудържимо. И двамата ме запитаха какво е толкова смешно.

“Господа – отвърнах им, – и да ви кажех, нямаше да ми повярвате!”

ДА ИГРАЕМ НА “ПАЗИ МЕ”

Стигнахме до една от скритите крепости на Сатана в живота на вярващите. От собствен опит знам, че повечето християни се молят единствено за сили да устоят на изкушенията – за победа при атаките на нашия яростен противник Сатана.
Някак не се сещаме да помолим Бога да ни пази от изкушение и да държи дявола настрана от живота ни.

А почти една четвърт от молитвата-образец, която Исус дава на последователите Си, е молба за избавление: “Не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Матей 6:13). Няма нищо за духовно прозрение или особени сили. Нито дума за противопоставяне.

Кога за последен път сте молили Бог да ви пази от изкушение? Както иска да Го молите за повече благословение, повече територия и повече сила, Бог копнее да чуе от вас молба да ви пази от злото.

Без изкушения, няма да грешим. Ние често се изправяме пред твърде много изкушения и следователно доста грешим, защото не молим Бог да ни избави от изкушения. И така, ние правим огромен духовен скок напред, когато се съсредоточим не толкова върху това как да победим изкушенията, а как да ги избегнем.

Въпреки че е имал цялото небесно войнство на Свое разположение, дори Исус се е молил за избавление. Въпреки цялото Си божествено проникновение, когато е бил изкушаван в пустинята, Той е отказал да влезе в спор със Сатана за съблазнителните му предложения. Докато навлизаме все по-навътре в царството на чудесата, най-ефективната война срещу греха е да се молим да не се налага да се преборваме с излишни изкушения. И Бог ни предлага Своята свръхестествена сила да сторим точно това.

ДА СВАЛИМ ОРЪЖИЯТА

Арената на изкушението обикновено е вражеска територия. Като го казвам, нямам предвид, че да си изкушен е същото като да допускаш грях – това е поредната заблуда на Сатана. Искам да кажа, че обикновено се разправяме със злото в сферата на субективните си преживявания. Но това не е неутрална територия, тъй като ние сме паднали създания с ограничен разум, което Сатана отлично знае. И тук, дори най-фините ни оръжия (казано по човешки) могат бързо да ни доведат до гибел.
Да вземем мъдростта ни. В най-добрия случай тя действа спорадично, защото в природата на злото е да ни заблуди с малка част от истината – забележете, не с цялата истина, но все пак достатъчно, за да ни измами. Адам и Ева не са били по-склонни от нас да се поддадат на изкушението. В действителност, за разлика от нас, те са били съвършени във всяко отношение и всичките им естествени потребности са били задоволени. Сатана се е обърнал към човешкия род, когато сме се представяли най-добре и бъдещето ни е било най-обещаващо… и ни е смачкал с един приятелски разговор.

Ето защо, също като Явис, и ние трябва да се молим за защита от всякакви заблуди:

Господи, пази ме от грешките, които съм най-склонен да допускам, когато дойде изкушението. Признавам, че онова, което смятам за необходимо, умно или полезно в личен аспект, често е само една красива обвивка на греха. Затова, моля Те, пази ме от зло!

Да вземем нашия опит. Колкото по-далеч стигаме в завоюването на нови територии за Христос, толкова по-слабо защитени от атаките на Сатана са фланговете ни. Някой беше казал: “Опасността не е в това да сте на ръба на пропастта, а да не внимавате, като сте там.” Малка частица гордост или самоувереност могат да означават нещастие. Най-силно съм виждал да скърбят вярващи, които са познали необичайно благословение, разширение и власт, само за да изпаднат впоследствие в тежък грях.

Затова и ние като Явис трябва да молим да ни се спестят опасни погрешни преценки.

Господи, опази ме от болката и скръбта, които носи грехът. Спри със свръхестествена преграда опасностите, които не мога да видя или с които си мисля, че мога да се справя заради опита (гордостта и небрежността) си. Запази ме, Отче, с Твоята сила!
Да вземем чувствата си. Наистина ли разбираме колко е далеч “американската мечта” от Божия блян за нас? Ние сме изцяло потопени в култура, която боготвори свободата, независимостта, личните права и стремежа към удоволствия. Уважаваме хора, които се жертват, за да получат желаното. Но самите ние да бъдем жива жертва? И да оставим да бъде разпнат “азът ни”?

Като Явис ние трябва да се молим да бъдем предпазени от притегателната сила на нещо, което ни се струва правилно, но е погрешно:

Господи, пази ме от изкушения, свързани с емоционалните и физическите ми потребности, които пробуждат в мен недоволство и самосъжаление, и ме карат да се чувствам онеправдан. Тъй като Ти си истинският източник на действителния живот, пази ме далеч от всичко, което не е от Теб.

СВИДЕТЕЛ ЗА СВОБОДАТА

Тъй като Сатана най-много се противи на онези, които са най-силна заплаха за него и неговото царство, колкото повече Бог отговаря на вашите “Явис” молитви, толкова по-добре трябва да се подготвите да посрещнете духовните атаки.
Понякога обаче няма да бъдете предпазени от злото, защото чрез Божията сила се стремите да осъществите победно настъпление срещу тъмнината. В такива мигове можете да се изправите уверено срещу врага с онова, което Павел нарича “оръжията, с които воюваме” (2 Коринтяни 10:4).

Спомням си едно молитвено събиране малко след възникване на движението Promise Reepers – “Изпълнители на обещанието”. Двайсет и петте члена на водещия екип се бяхме скупчили в молитва, а десетки хиляди души се бяха събрали на стадиона за събитието. Съпротивата беше толкова силна, че непрекъснато се запъвахме на думите и изпадахме в мълчание. Знаехме, че ако не успеем да надвием натиска на Сатана, няма смисъл да започваме програмата. Накрая един от членовете на екипа се изправи и започна да напада злото с истината.

“Приятели, победата вече е наша – заяви той уверено, докато ние все още бяхме на колене. Изпълнен с безкрайна решимост, той започна да се моли Бог да му открие волята Си за онзи ден. Паметната му молитва гласеше горе-долу следното:

Господи, Твоята воля е ние да търсим благословение за безброй хора и техните семейства! Знаем, че най-силното Ти желание е да завоюваме повече територия за Царството сега, в този ден от историята и на този стадион! И Ти благодарим за онова, което ще направиш. Ние останалите се присъединихме към молитвата му, като се предадохме на Господа да действа в нас и чрез нас. Тежестта, която изпитвахме, беше почти непоносима. Ала водещият ни в молитва не се запъна, нито поколеба:

Отче, Твоята абсолютна и неизменна цел е Святият Ти Дух да е тук, да е тук сред нас и вече да се носи сред редиците от хора. Ти си дошъл тук да действаш, в едно свръхестествено измерение, което дори ние едва проумяваме, но очакваме с нетърпение. И пред Твоето име, Господи Исусе, всяка друга сила трябва да се преклони или да се оттегли.

По време на молитвата ние бяхме докоснати от Господа. Отчаяните ни молби се обърнаха в прослава и преклонение. Знаехме, че сме станали свидетели на свобода в Духа: Заедно излязохме на онази арена, за да обявим смело изобилните резултати от вече постигнатото в молитва.

ЗАВЕЩАНА ПОБЕДА

Мисля, че Явис би харесал онази молитва. Той е искал да живее свободен от оковите на злото, защото верността на Бога и неизменното Му Слово са му показали нещо безкрайно по-добро.

“Когато е възможно, стойте настрана от арената на изкушенията – би ни посъветвал Явис – но никога не живейте в страх или поражение. Чрез Божията сила можете да запазите завещаното благословение непокътнато.”

Вярвате ли, че свръхестественият Бог ще се намеси, за да ви предпази от злото и да защити духовните ви придобивки? Явис наистина е вярвал и е действал според вярата си. Вследствие на което в живота му са спестени болката и скръбта, които носи злото.

Апостол Павел е казал на колосяните, че Бог ги е съживил “с Него (Христос)” и че като е обезоръжил началствата и властите, изложил ги е “на явен показ, възтържествувайки над тях чрез кръста” (Колосяни 2:13, 15)

Какво невероятно възвестяване на победа! Чрез Христос можем да живеем победоносно – не в изкушение или поражение. Сега, когато и четвъртата молба на Явис е част от живота ни, вече сме готови да се издигнем до по-високо равнище на почит и безспорно нарастващи благословения.

Ето защо: за разлика от повечето борсови портфолиа, в Божието царство най-сигурната инвестиция показва и най-значителен растеж.