1 – МАЛКА МОЛИТВА, ОГРОМНА НАГРАДА

Явис признава Бога на Израел

Книжката, която държите, е за онова, което се случва, когато обикновените християни решат да постигнат необикновен живот, какъвто всъщност ни е обещан от Бога. Моята собствена история започва в една кухня с жълти плотове и прозорци, по които биеха огромни капки дъжд. Учех последна година в семинарията в Далас. С жена ми Дарлийн прекарвахме все повече време в мисли и молитви за онова, което предстоеше. Къде би трябвало да отдам сърцето си, енергията си и знанията си? Какво искаше Бог за нас като семейство? Стоях си в кухнята и мислех за едно предизвикателство, което бях чул от свещеника в семинарията, д-р Ричард Сюм. “Ако искаш по-широки хоризонти за живота си? – беше казал той няколко дни по-рано, – Запиши се да станеш “отличник” за Бога.” “Отличник”, както го обясни Сюм, е човек, който винаги прави малко повече от исканото или очакваното от него. Например, при изработката на мебели “да се отличиш” значи да доизпипаш тапицерията, търпеливо да поставиш орнаменталните шевове, белег за качество и стойност. Доктор Сюм бе избрал като текст най-кратката от библейските биографии: “9 А Явис беше най-много почитан между братята си; и майка му го нарече Явис, като казваше: Понеже го родих в скръб.

10 И Явис призова Израелския Бог, като каза: Дано действително ме благословиш и дано разшириш пределите ми, и ръката Ти да бъде с мен, и да ме пазиш от зло, за да нямам скръб! И Бог му даде това, което поиска.” (1 Летописи 4: 9). Явис е искал да бъде повече и да направи повече за Бога и, както разбираме в края на стих 10, Бог му е дал това, което е поискал. Край на стиха. Край на библейската история.

Господи, искам, да съм “отличник” за Теб – молех се аз, докато гледах как пролетният дъжд се лее по стъклото. Но бях объркан. Какво точно бе направил Явис, за да се издигне над останалите? И защо Бог бе отговорил на неговата молитва? Не спирах да се чудя. Освен това, защо Бог дори е включил кратка биография на Явис в Библията?
От капките, стичащи се по стъклата на прозорците ли, що ли, изведнъж мисълта ми потече към стих 9 и нататък.

Взех Библията и прочетох стих 10 – молитвата на Явис. Нещо в молитвата му щеше да изясни загадката. Непременно. Придърпвайки един стол към жълтия плот, аз се наведох над Библията си, препрочетох няколко пъти молитвата и с цялото си сърце се опитах да прозра бъдещето, отредено от Бога за един тъй обикновен човек като мен.

На сутринта изрекох дума по дума молитвата на Явис.

И на следващата.

И на следващата.

След трийсет години още не съм спрял. Ако ме попитате кое изречение (освен моята молитва за спасение) най-много е променило живота и служението ми, ще ви кажа, че това е викът на един “отличник”, наречен Явис, който се помни не с онова, което е направил, а с онова, за което се е молил, и със случилото се впоследствие. Чрез страниците на тази книга искам да ви запозная с изумителните истини в молитвата на Явис за благословение и да ви подготвя да очаквате невероятните Божи отговори като неотменна част от житейския си опит.

Откъде знам, че ще ви окаже значително влияние ли? От собствения си опит и от свидетелството на стотици хора по света, с които съм споделил тези принципи. Защото, а то е дори още по-важно, молитвата на Явис отразява всемогъщата Божия воля за бъдещето ви. И накрая, защото разкрива, че вашият Отец копнее да ви даде безкрайно повече от онова, за което би ви хрумнало да помолите.

Само попитайте човека, който не е имал никакво бъдеще.

ЧУДОТО НА РОДОСЛОВИЕТО

Веднъж някой каза, че всъщност между хората има много малка разлика, но че именно тя е от огромно значение. Явис не изпъква в Стария Завет както Мойсей или Давид и не озарява книгата Деяния на апостолите както ранните християни, които коренно променят света. Но едно е сигурно: малката разлика в неговия живот е от най-голямо значение.

Може да мислите за него като за “чудото на родословието” или по-скоро като за библейския Малък голям човек. Ще го откриете скрит в най-малко четената част на една от най-малко четените книги на Светото писание.

Първите девет глави от Първо Летописи се занимават с официалното родословно дърво на еврейските племена, като се започне от Адам и се мине през хилядолетия, докато се стигне до завръщането на Израел от робство. Как да не са скучни! Безкрайните списъци с непознати и трудни имена (повече от петстотин на брой) вероятно ще накарат дори и най-смелия изучаващ Библията да се откаже.

Вземете четвърта глава. Потомците на Юда: Фарес, Есрон, Харми, Ор и Совал… А това е само началото. Ахумай, Есма, Едвас, Аселелфония, Анув…

Бих ви простил, ако изведнъж решите да оставите тази книжка и посегнете към дистанционното на телевизора. Но останете с мен. След изброяването на четиридесет и четири имена в главата неочаквано започва история:

Явис беше най-почитан сред братята си; и майка му го нарече Явис, като казваше: “Понеже го родих в скръб.”

И Явис призова Израелския Бог, казвайки: Дано действително ме благословиш и дано разшириш пределите ми, и ръката ти да бъде с мен, и да ме пазиш от зло, за да нямам скръб! И Бог му даде това, което поиска. (1 Летописи 4:9-10)

В следващия стих изброяването на имена от племето на Юда продължава, сякаш нищо не се е случило – Хелув, Суевият брат, Мехир…

Нещо в този човек Явис е накарало историка да прекъсне изреждането, да се изкашля и да смени тактиката. “Я почакайте малко! – сякаш възкликва той. – Непременно трябва да знаете нещо за този човек Явис. Той се извисява с цяла глава над останалите!”

Каква е тайната на непреходната репутация на Явис? Може да преровите Библията си от кора да кора, както направих аз, и пак няма да откриете повече информация, отколкото намираме в тези два кратки стиха:

• Животът започнал зле за някакъв човек, за когото никой не бил чувал.

• Той се молил с необичайна молитва от едно изречение.

• Всичко завършило изключително добре.

Очевидно изходът може да се обясни с молитвата му. Нещо в обикновената, пряма молба на Явис към Господа променя живота на този човек и оставя трайна следа в историческите книги за Израел:

Дано действително ме благословиш и дано разшириш пределите ми, и ръката ти да бъде с мен, и да ме пазиш от зло.

На пръв поглед четирите молби могат да ви се сторят искрени, разумни, дори благородни, но не кой знае колко впечатляващи. Все пак под повърхността на всяка от тях се крие мощен новаторски дух, напълно противоположен на обичайния за вас и мен начин на мислене. На следващите страници искам да ви покажа колко драматично всяка от молбите на Явис може да отвори пътя за нещо чудесно във вашия живот.

ДА ЖИВЕЕШ ОТВЪД ОГРАНИЧЕНИЯТА

Кога за последен път Бог е работил чрез вас така, че без всякакво съмнение да знаете, че е бил Той? Всъщност, кога за последен път в живота си сте видели да се случват чудеса? Ако сте като повечето вярващи, които познавам, няма да знаете нито как, нито дори дали би трябвало да се молите за такова изживяване.

Онова, което имам да споделя с вас, от години кара много хора да “отварят” живота си за мощното действие на Бога. Неотдавна бях в Далас да проповядвам за благословението на Явис пред девет хиляди души. После, докато обядвахме, един човек ми каза: “Брус, преди петнадесет години те чух да проповядваш за Явис и оттогава не съм спрял да се моля с тази молитва. Промяната беше толкова изумителна, че просто не спрях.”

Срещу нас друг приятел се съгласи с него. Каза, че от десет години се моли с кратката молитва на Явис и резултатът е същият. Човекът до него, хирург от Индианаполис, сподели, че се моли така от пет години.

Рекох им: “Приятели, аз повече от половината си живот се моля с молитвата на Явис!”

Тъй като четете тази книга, вярвам, че споделяте желанието ми да постигнете живот, “по-достоен” за Бога. Не че искате другите да се стремят към по-малко, а просто търсите пълното Божие благословение. Когато се явите пред Него да дадете отчет, най-силно ще копнеете да чуете: “Добре свършена работа!”

Приятелю, Бог наистина е приготвил за теб благословения, които до този момент не си потърсил. Знай, че те очакват. Сигурно ти звучи невъзможно и дори невероятно подозрително в нашите времена на самообслужване. Въпреки това, точно тази размяна – твоята оскъдица срещу Божието изобилие – от най-дълбока древност е била Неговата любеща воля за твоя живот. И с няколко основни задължения от твоя страна от днес нататък ще продължиш с увереността и надеждата, че небесният ти Отец ще изпълни всичко за теб.

Представи си го така: вместо да стоиш до брега на реката и всеки ден да се молиш чаша вода да стигне до теб, ще направиш нещо немислимо – ще вземеш малката молитва с голямата награда и ще скочиш в реката! От този момент нататък ще оставиш да те понесат любещите потоци на Божията милост и сила. Великият Божи план за теб ще те обгради отвред и ти ще се потопиш в изключително важния и удовлетворяващ живот, който Бог ти е приготвил.

Ако това искаш, продължи да четеш.

следваща глава 2 - И ЗАЩО ДА НЕ МОЛИМ?