в момента четеш
МИР Джойс Майер 

Предговор

„…Търсете мир (хармония, ненарушена от страхове, от бурни страсти и морални конфликти) и се стреме- те към него целенасочено. (Не само да имате желание да сте във взаимоотношения на мир с Бога, с другите хора и със себе си, но да ги преследвате усърдно и да се стремите да ги постигнете!)“

(I Петрово 3:11, Разш. Библия)

Моля се, тази книга за мира да ви помогне да се наслаждавате на

„…Божия мир, който никой ум не може да схване…“ (Фил. 4:7)