в момента четеш
МИР Джойс Майер 

Позицията на вярващия по време на изпитания

В Ефесяни 6:13 се казва: „…и като надвиете на всичко, след като сте направили всичко, [което изисква кризисната ситуация], да устоите [да стоите здраво на мястото си]“ (Разш. Библия). Кое е „вашето място“? Ефесяни 2:6 ни учи, че мястото ни е в Христос. Думата „стоя“, или устоявам е преведена от гръцката дума хистеми1. Едно от значенията на тази дума е „пребъдвам“. Гръцката дума за пребъдвам, използвана в Йоан 15:7 е мено. Едно от нейните значения е „стоя“.
Понякога думата мено се превежда като -стоя. Исус казва: „Ако стоите в Мен и думите Ми стоят във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде.“ (Йоан 15:7, Верен). Тази позиция на пребъдване в Бога, в която трябва да стоим, е място на сила и мощ.
В Евреи 4 глава се казва, че след като нашите борби престанат, и когато се постараем (чрез вяра и покорство) да влезем в Божията почивка, ние наистина ще влезем в почивката Му. Във време на изпитания, направете онова, което Бог ви води да направите, и след това заемете вашата позиция, или пребъдвайте, „стойте“ в Христос, и гледайте как Той работи във ваш интерес. Библията казва: „…стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас“ (Изх. 14:13). Всичките тези думи – пребъдвам, утихвам, почивам си, стоя, и то в Христос – изразяват едно и също важно и основно нещо: Недейте да губите своя мир!
Филипяни 1:28 е един от най-силните стихове в Библията, който заявява тази позиция ясно и силно. Там се казва:
„И недейте [нито в един момент] да се плашите от нищо, или да се чувствате застрашени от вашите противници и опоненти, защото това, [такова безстрашие и твърдост] ще бъде ясен знак (доказателство и гаранция) за тяхната [неизбежна] гибел, а за
вас [сигурен признак и свидетелство] на вашето избавление и спасение, и то от Бога.“ (Разш. Библия)
Този стих излага всичко много ясно. Когато сте атакувани, останете в мир. Това казва на дявола, че той е победен. Той не знае какво да прави с вас, ако не успее да ви ядоса. Също така ние получаваме увереност за нашето избавление от Бога, понеже това отношение на мир и покой показва на Бога, че вие действате с истинска вяра. В Евреи 4 глава се казва, че тези, които влизат в Божията почивка, са повярвали. Така че започнете да се наслаждавате на живота си, докато Бог работи за разрешаването на вашите проблеми. Мисля, че повечето хора имат такъв тип мислене, който им дава тази смътна представа, че е погрешно да се наслаждаваш на живота, когато имаш проблеми. В крайна сметка, ако не можеш да направиш нищо друго, можеш поне да си нещастен, нали така.
Аз поне знам колко често съм мислила по този начин в миналото. Когато с Дейв имахме някакъв проблем или изпитание, той обикновено се забавляваше и се чувстваше щастлив. А аз се чувствах нещастна и му бях много ядосана, че не иска да е нещастен заедно с мен. Често борбата ни беше в областта на финансите. Дейв изглежда имаше свръхестествена вяра, що се отнася до пари. Той казваше нещо като: „Ние даваме десятък и сме щедри в даренията, когато видим някаква нужда. Библията казва: „всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ (I Петр. 5:7) Библията казва, че Бог ще посрещне нуждите ни (Фил. 4:19), така че аз защо да се притеснявам за това? И да се притесняваш, това няма да ти донесе пари. Това никога не работи.“
Това беше „стоенето“ – позицията, която Дейв заемаше. Докато Бог работеше върху проблема, Дейв просто се наслаждаваше на живота. Аз му казвах: „Да, знам всичко това, Дейв, но ти не можеш просто да си седиш и да не правиш нищо.“ Исках той да направи нещо по въпроса. Той ме питаше: „Добре, Джойс, ти какво искаш да направя?“ Аз казвах: „Моли се! Ти трябва да се молиш.“ Той отговаряше: „Направих го вече. Помолих се Бог да се погрижи за проблема. Поисках от Него да ми покаже, ако има нещо друго, което Той иска да направя. Той не ми показа нищо, така че аз не виждам никакъв смисъл и причина за това да се чувствам нещастен.“
Дълбоко вътре в себе си знаех, че Дейв е прав. И все пак, имаше някаква смътна причина, нещо, което настояваше, че аз не би трябвало да имам дързостта да се наслаждавам на живота, докато имам проблем. Резултатът винаги беше все същият, години наред – всеки път, когато имахме проблем, Дейв се молеше и стоеше в мир, а аз се молех и се притеснявах. Аз се докарвах до отчаяние. А Дейв се радваше на живота и накрая Бог винаги даваше изход. Ние винаги се справяхме.
Слава Богу, аз най-накрая осъзнах, че така не постигам нищо. Всичко, което правех, беше да направя себе си нещастна и вероятно да удължа времето на отговора, който Бог искаше да ми даде. Сега вече аз мога да се наслаждавам на мир посред бурята (Марк 4:37-40).
Исус казва: „В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.“ (Йоан 16:33,б). В Библията също пише, че ще дойдат изкушения, но ние сме увещавани да не падаме в изкушение (Лука 8:13; I Кор. 10:13; Яков 1:12). Това, което искам да кажа е, че в този живот винаги ще има предизвикателства и неща, които трябва да преодоляваме, но ние сме победители чрез Христос Исус (Римл. 8:37).
Ние не сме постигнали пълна победа, но винаги сме победители. Никога няма да достигнете до мястото, където да сте преодолели всяко едно препятствие, но можете да имате увереността, че винаги ще триумфирате в Христос. Вие винаги ще побеждавате!
Ще трябва да достигнете до мястото, за което Павел говори във Филипяни 4:11,12 – той казва, че се е научил за бъде доволен (пълен с мир), независимо дали е в оскъдност, или в изобилие. Ако вие не го постигнете, животът ви ще бъде поредица от разочарования. Запомнете следното: ако дяволът може да ви контролира чрез обстоятелствата, той постоянно ще ви мачка. Можете да използвате своята власт, като винаги имате Божия мир.