в момента четеш
МИР Джойс Майер 

Наслаждаваш ли се на Божия мир?

Всяко новородено дете на Бога трябва да може да се наслаждава на един живот, пълен с Божия мир. Исус казва в Йоан 14:27 (Разш. Библия):

„Мир ви оставям. Моя (собствен) мир ви давам и ви поверявам сега. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. (Не си позволявайте повече да се тревожите и да се безпокоите; и не допускайте да сте уплашени, притеснени, малодушни и несигурни.)“

Това наистина е много силно Слово. Моля ви, прочетете го няколко пъти, после отделете поне пет минути, за да размишлявате върху него и да му позволите да проникне дълбоко в съзнанието ви.

Първо, нека да отбележим, че този мир, който Исус дава, е специален вид мир, той не е като този от света. Какъв мир може да ни предложи светът? Светът ни дава известно чувство на мир. Този мир действа само когато всичко в живота ни върви така, както на нас ни се иска. Обаче когато нещата не вървят добре или по нашия начин, този мир от света изчезва много бързо. На негово място веднага се настанява духът на „безпокойство“. Мирът, който ни дава Исус, работи и в добро, и в лошо време; и когато сте в изобилие, и когато ви унижават. Неговият мир действа дори когато наоколо бушува буря.

Щеше да бъде страхотно, поне според плътския ни ум, ако през цялото време всичко вървеше по нашия начин. Но от опит знаем, че в реалния живот това не се случва. Като вярваща, аз години наред се опитвах да използвам вярата си, за да премахна всяко нещо, което не ми харесваше, или онова, с което не се чувствах добре. Това ми причиняваше огромно разочарование. Винаги е много изнервящо да се опитваш да направиш нещо, което не става и което няма как да се получи. Но след като преживях някои неща с Бога, аз най-после започнах да осъзнавам, че трябва да използвам вярата си, за да преминавам през бурите и изпитанията в живота спокойно и с мир. Трябваше да спра да позволявам на дявола непрекъснато да ми ограбва мира.

Исус казва в Йоан 14:27 (Разш. Библия): „Не си позволявайте повече да се тревожите и да се безпокоите!“ Колкото повече чета този стих и размишлявам върху него, толкова повече осъзнавам, че всъщност Библията ми казва, че аз причинявам това на себе си. Трябваше да го спра. Той също казва, пак в този стих: „Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.“

Исус смъмря учениците в Марк 4:40 за липсата им на вяра, понеже бяха изгубили своя мир в бурята. Исус не изгуби мира си. Той спеше отзад в лодката. Учениците обаче бяха много разтревожени и изпаднаха в паника.

А вие? Щяхте ли да седите в задната част на лодката и да се наслаждавате на мира заедно с Исус? Ако нямате мир, вие не можете истински да се насладите на живота.