в момента четеш
МИР Джойс Майер 

Молитва за спасение

Бог ви обича и иска да има лично взаимоотношение с вас. Ако не сте приели Исус Христос за свой Спасител, можете да го направите точно сега. Просто отворете сърцето си към Него и се помолете с тази молитва…
„Отче, аз знам, че съм съгрешил спрямо Теб. Моля Те, прости ми! Очисти сърцето ми. Обещавам да се доверя на Исус, Твоя Син. Вярвам, че Той умря за мен – че взе моя грях върху Себе Си, когато умря на кръста. Вярвам, че Той възкръсна от мъртвите. Предавам живота си на Исус точно сега.
Благодаря Ти, Отче, за Твоя дар на прошка и на вечен живот. Моля Те, помогни ми да живея за Теб. В името на Исус, Амин.“
Ако сте се молили от сърце, Бог вече ви е приел, очистил ви е и ви е направил свободни от робството на духовна смърт. Отделете време да четете и да изучавате тези стихове и помолете Бог да ви говори, докато вървите заедно с Него по пътя на своя нов живот.
Йоан 3:16
Ефесяни 1:4
I Йоан 1:9
I Йоан 5:1
I Коринтяни 15:3-4 Ефесяни 2:8-9
I Йоан 4:14-15
I Йоан 5:12-13
Молете се и искайте Бог да ви помогне, за да намерите добра църква, в която се изучава Библията, така че да можете да израствате в Бога и да сте насърчавани да развивате добро взаимоотношение с Христос. Бог винаги е с вас. Той ще ви води ден след ден и ще ви покаже как да живеете този живот на изобилие, който Той има за вас!
Възлюбени,
В Йоан 8:31,32 се казва: „Ако пребъдвате в Моето слово…, вие наистина сте Мои ученици. И ще познаете Истината и Истината ще ви освободи.“ (Разш. Библия)
Насърчавам ви и ви увещавам да се хванете здраво за Божието слово, да го посадите дълбоко в сърцето си и, както пише във II Коринтяни 3:18, когато вие се оглеждате в Словото, ще бъдете трансформирани и преобразени в образа на Исус Христос.
С любов, Джойс