в момента четеш
МИР Джойс Майер 

Молитвата носи мир

Във Филипяни 4:6,7 се казва:
„Не се безпокойте за нищо (нямайте никакви притеснения), но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.“
Да преживееш този мир, който никой ум не може да схване, е нещо страхотно. В моментите, в които поради всички обстоятелства ти трябва да си ядосан, паникьосан, смутен или притеснен, но въпреки това да имаш този необясним мир, това е невероятно преживяване. Този свят отчаяно се нуждае от такъв вид мир. Той не може да бъде купен, не се продава никъде. Този мир е безплатен дар от Исус. Когато Го приемеш за свой Господ и Спасител и се научиш да живееш според Неговите принципи.
Молитвата на посвещение е много силна молитва, която отнема товара ви и го прехвърля на Исус. В Първо Петрово 5:7 се казва: „и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ В превода на Разширената Библия този стих звучи така: „и всяка ваша грижа [всяко ваше притеснение, безпокойство, всичките си тревоги, веднъж и завинаги] възложете на Него, защото Той се грижи за вас и Той бди над вас с любов и привързаност.“
Каква привилегия само! Много християни никога не се възползват от тази огромна придобивка, въпреки че тя им принадлежи.
Вие наслаждавате ли се на Божия мир, който идва в резултат на това, че сте възложили всичките си грижи на Него? Думата за „възлагам“ означава да хвърля, или да метна яростно нещо надалеч. Колкото по-скоро го направите, толкова по-добре. Направете го в молитва. Предайте всичките си проблеми на Неговата любяща грижа. Направете го веднага щом Святият Дух ви покаже, че се тревожите, или че сте изгубили своя мир.
Дяволът иска вие да се безпокоите. В Първо Петрово 5:9 (Разш. Библия) се казва да „се съпротивим“ на дявола „веднага, на момента“ – което означава да не отлагаме, а да го направим още в началото на атаката. Недейте да чакате и да му давате възможност да работи във вас няколко дни. Колкото повече отлагате и не му се съпротивлявате, толкова по-здрава става хватката на дявола върху вас. И тогава е по-трудно да се отскубнем от нея и да се освободим. В момента, в който осъзнаете, че се безпокоите, просто откажете да го правите. Прехвърлете грижите си за тази ситуация на Бога. Променете своя модел на мислене.
В началото, когато още се учех на този принцип за това как „да възлагаш грижите си на Бога“ и „да не се притесняваш“, аз знаех, че мисленето ми беше неправилно. Прекарвах по цял ден да събарям помисли, а после те пак се връщаха обратно в ума ми. Спомням си, че бях много ядосана от цялото това нещо. Казах на Господа: „Как е възможно човек просто да не мисли за едно нещо?“ Разбирате ли, за да не се притеснявате, вие не трябва да мислите за проблема. А когато трябва да мислите за него, за да вземете решение, ще трябва да мислите за това позитивно, а не негативно. Можете да гледате на проблема си по един реалистичен начин и да не бъдете негативно настроени.
Все още си спомням много ясно какво ми отговори Исус, когато попитах „Как е възможно да спра да мисля за този проблем?“ Той ми каза: „Много е лесно, Джойс. Просто мисли за нещо друго.“ Виждате ли, не можете да мислите за проблема, ако мислите за нещо друго, което не е проблем.
Във Филипяни 4:6 се казва да не се безпокоим, а вместо това да се молим. В стих 7 ни е обещано, че ако правим казаното в стих 6, ние ще имаме Божия мир, който никой ум не може да схване.

В стих 8 се казва: „Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е достойно за уважение и е честно и подобаващо, което е праведно, което е чисто, което е привлекателно, приятно, всичко което е мило, добро и благодатно, ако има нещо добродетелно и превъзходно, и ако има нещо похвално – мислете за… тези неща.“ (Разш. Библия)
Сега се моля Бог да ви даде благодат, която е силата на Святия Дух, да приложите на практика тези принципи в живота си, така че да можете да се радвате на благословението на един живот, пълен с Божия мир. Моля се също Бог Отец да може да ви използва мощно и да служите за Негова слава и почит.

следваща глава Молитва за спасение