в момента четеш
МИР Джойс Майер 

Бъдете водени от мира!

В Колосяни 3:15 се казва:
„И нека мирът (душевната хармония, която идва
от) господството на Христос (да действа постоянно като арбитър) във вашето сърце, [като решава и окончателно разрешава всички въпроси, които се надигат в ума ви… ].“ (Разш. Библия)
Арбитърът, или реферът в един мач решава дали играчът ще участва в играта, или не. Мирът във вашето сърце трябва да бъде този арбитър, който да отсъди дали нещо трябва, или не трябва да е част от живота ви.
Много хора не преживяват този мир, понеже са извън Божията воля. Те следват собствените си желания, а не Божията насока. Вършат онова, което харесват или което смятат за правилно, вместо да следват Божието слово и да бъдат водени от мира. Много често пред мен изниква нещо, което аз искам да направя.
То звучи добре, изглежда ми добре и дори може да е нещо добро. Но въпреки това, ако нямам мир за това нещо, аз съм разбрала, че е най-добре да го оставя настрана. Бъдете водени от мира! Недейте да купувате нищо, особено ако е нещо голямо, ако нямате мир в сърцето си за тази покупка. Няма значение колко много искате да го купите, след това ще съжалявате, ако вървите противно на водителството на Святия Дух. Случва се от време на време, когато ми предложат някъде възможност да проповядвам и на мен ми се иска да приема, да нямам мир за това. Не знам защо, но понякога просто нямам мир да приема поканата. Разбрала съм, че ако въпреки това приема и отида, винаги впоследствие изниква причина да съжалявам, че не съм следвала мира.
Спомням си веднъж за един ангажимент в началото, когато бях започнала да пътувам като говорител. По това време поканите идваха рядко и не бяха много. Естествено, аз исках да приема всяка една от тях. Бяха ме поканили от една църква в Тексас. За мен това тогава беше наистина много вълнуващо. Веднага казах „да“. След две седмици обаче започна да ме разяжда едно притеснително усещане отвътре всеки път, когато мислех за това. То се усилваше все повече и повече. Аз просто нямах абсолютно никакъв мир за това пътуване и Бог не ми даваше никаква причина защо.
Аз чаках и чаках. Най-накрая знаех със сигурност, че трябва да им се обадя и да ги помоля да ме освободят от този ангажимент. Казах им, че ако не могат да ми намерят заместник, който да ги устройва, аз бих отишла, но че по някаква причина нямам никакъв мир за това. Те ме освободиха от ангажимента да им гостувам на тази дата.
Няколко седмици по-късно установих, че моята църква у дома щеше да прави официално откриване на новата ни сграда точно през този уикенд, когато мен трябваше да ме няма. Аз бях служила като помощник – пастор в тази църква доста дълго време, преди да започна собственото си служение, и за мен беше изключително важно да присъствам и да бъда на това събитие заедно с тях.
Защо Господ просто не ми каза какво щеше да стане? По някаква причина, Той избра да не го направи. В Неговото слово се казва да бъдем водени от мира. Много пъти това ще е всичко, което Бог ще ви даде, за да ви покаже дали сте „в“ или „извън“ Неговата воля. По-късно може и да разберете защо, а може и никога да не узнаете причината.
Вие никога няма да можете да се наслаждавате на един живот, пълен с Божия мир, ако не се покорявате на Неговото водителство и следвате своята собствена воля.