в момента четеш
МИР Джойс Майер 

Божията благодат за всеки ден

Един сигурен начин да изгубиш мира си е да започнеш да се безпокоиш за утрешния ден. В Матей 6:34 се казва:
„Затова не се безпокойте и не се притеснявайте за утре, защото утрешният ден ще си има своите собствени грижи и притеснения. Достатъчни са му на всеки ден неговите проблеми и неприятности.“ (Разш. Библия)
Повечето от нас имаме онова, което ни е необходимо, за да се справим с днешния ден, без да се безпокоим за утрешния. Бог ще ви даде благодат за днес, но Той няма да ви даде благодат за утре, докато не настъпи утрешния ден.
Толкова често хората се притесняват за нещо, което никога не се случва. Въпросът „какво ще ста-
не, ако…“ носи неприятности. Когато в ума ви изникне този въпрос, „какво ще стане, ако…“ това или онова, бъдете много нащрек. Вероятно сте на път да бъдете завлечени в притеснение. Някои хора се безпокоят толкова много, че притесненията им се превръщат в страх, а често точно онова, от което хората се страхуват, им се случва. Ние получаваме от Бога посредством вяра. Но също можем да получим и от дявола чрез страх.
Не си позволявайте да се плашите от утрешния ден. Просто знайте, че Бог е верен. Каквото и да има в утрешния ден, Бог е в контрол на всичко. Неговата благодат е достатъчна да посрещне всяка нужда. Не пропилявайте благодатта, която имате да се наслаждавате на днешния ден, като се притеснявате за утрешния. Направо е невероятно какво можем да постигнем в Христос, ако само живеем всеки един ден с благодатта, която Бог ни дава.
Аз научих този урок, когато започнах да поучавам в библейския колеж. Преподавах веднъж седмично в нашата църква, където бях помощник-пастор. Имах четири деца и вече работех на пълно работно време, когато дойде възможността да поучавам три пъти седмично в библейския колеж в църквата ни. Имах голямо желание да поучавам повече върху Словото, а сега вече можех да го правя три пъти всяка седмица.
Само че когато преподавам, аз също трябва да изучавам и да се подготвям. Много от тези уроци бяха задълбочено библейско изучаване, което означаваше за мен доста ровене в Словото, за да мога да съм подготвена, особено през първата година. Аз работех през деня, така че цялото изучаване трябваше да го правя вечер. Не виждах как изобщо ще мога да се справя, но усещах, че Бог искаше аз да го направя.
След много молитва и размисъл, аз направих крачка на вяра в Бога и в Него направих невъзможното. Главното нещо, което Господ продължаваше да ми казва, беше: „Живей ден за ден, и ще можеш да се справиш с нещата“. Ако само започнех да мисля за утрешния ден, много бързо започвах да се притеснявам, понеже веднага виждах колко е невъзможно и как не мога да се справя. Но когато мислех ден за ден, всеки ден, един след друг, всичко накрая се подреждаше. Бог ми даваше благодат, но чак когато дойдеше денят, в който тя ми беше необходима. През втората година ми беше много по-лесно, понеже имах вече всичките си уроци подготвени. Затова не се налагаше да изучавам толкова много, колкото през първата година.
Имаше две важни причини, поради които Господ ме накара да се заема с тази задача, освен това да поучавам студентите в Словото. Едната беше да придобия опитност от първа ръка за това колко може да бъде постигнато чрез Божията благодат, ако живеем живота си ден след ден с нея. Другата причина беше да мога да натрупам опит, като поучавам толкова често. Сега аз поучавам много често, когато с Дейв пътуваме, освен това провеждаме нашите събрания у дома „Живот в Божието слово“. Бог е добър и Неговите пътища са съвършени.
Друга област, подобна на тази, за която говоря и която причинява много проблеми на хората, е да живееш в съжаление – да съжаляваш за грешките, които си допуснал в миналото. Всички ние допускаме грешки. Да, казах „Всички ние допускаме грешки!“ Дори хората, за които си мислите, че никога не грешат, също допускат грешки. Библията казва, че ние всички имаме да носим своя си малък товар с грешки, който ни тежи (Гал. 6:5). Всички ние правим и казваме неща, които ни се иска никога да не бяхме казали или направили. Но веднъж като направим нещо, то вече е направено.
Аз съм се научила, че вместо да губя мира си за нещо, което вече съм направила и за което не мога повече нищо да направя, по-скоро трябва да се доверя на Бога да изработи нещата по някакъв начин. Знаете ли, Той е способен да го направи. Той може да изчисти грешките ни.
Понякога казвам нещо, което ми се иска да не бях казвала. Вместо да се притеснявам дали съм обидила или ядосала някого, или не, аз моля Господ да им покаже сърцето ми и че не съм искала да ги засегна, въпреки че съм казала нещо, което не е трябвало. Аз
Му се доверявам да работи в сърцето на този човек и да му даде благоволение спрямо мен. И по този начин не се налага да прекарам няколко дни в притеснения и да роболепнича всеки път като видя този човек.
Ние попадаме в капана на това да съжаляваме за много неща. С Дейв често се храним навън, понеже сме много ангажирани. Понякога попадаме на място, където храната или обслужването са лоши. И после си тръгваме оттам и с часове наред съжаляваме, че сме отишли на това място. Господ ни е показал, че дори като съжаляваме за лошия избор на ресторант, това ограбва мира ни.
Помнете – за да се наслаждавате на Божия мир, трябва да престанете да се опитвате да направите нещо за онези неща, за които не можете да направите нищо. След като вече сте си платили сметката в ресторанта, и да съжалявате че сте били негов клиент, това няма да промени нищо.
Сега вече ние преобръщаме подобни ситуации и ги оставяме да работят за наше добро. Сега си казваме: „Само си помисли за всички онези хора, които ще отидат на това място и ще останат недоволни. Колко сме благословени! Ние вече разбрахме, че това не е добро място. Повече няма да ни се налага да губим там нашето време и пари.“
Имам една гравирана плочка на стената си, на която пише нещо такова: Ако се опитваш да живееш в миналото, животът ти ще е труден. Исус не е казал, че Той е великото „Аз Бях“. Ако се опитваш да живееш в бъдещето, животът ти ще е труден. Исус не е казал, че е великото „Аз ще Бъда“. Ако приемаш всеки един ден такъв, какъвто е, когато дойде в живота ти, всичко ще бъде наред. Исус каза „Аз Съм“ (Йоан 8:58). Той винаги е с вас, във всяка една ситуация, която идва. Просто помнете да му се доверявате за това, че Той има достатъчно благодат за вас днес, в този ден. И всичко ще бъде наред.

следваща глава Молитвата носи мир