в момента четеш
Мир с Бога Били Греам 

XIV глава ПРАВИЛА НА ХРИСТИЯНСКИЯ ЖИВОТ

„Както желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях.“

Лука 6:31

Във всяка човешка дейност си има правила, независимо дали това е някаква игра, каране на автомобил или дори печене на сладкиш. И от спазването на тези правила зависи нашият успех.

Библията учи, че християнският живот представлява непрекъснат растеж. С новораждането си вие се раждате в духовния свят и ставате бебета в Божието семейство. Божието намерение е да израснете до пълна зрялост в Христос. Би било против Божия закон и природата, ако останете цял живот бебе — нещо като духовно джудже. Във 2 Петрово 3:18 се казва, че ние трябва да растем. Това предполага постоянен растеж, постепенно съзряване и израстване в мъдрост.

За да растем правилно, трябва да спазваме определени правила за добро духовно здраве.

• Първо: всеки ден трябва да четете Библията. Вашият духовен живот се нуждае от храна — духовна храна. Тя се намира в Библията, Божието слово. Библията разкрива Христос, който е живият хляб за гладуващата ви душа и живата вода за жадуващото ви сърце. Ако не приемате ежедневно тази духовна храна, ще отслабнете от глад и ще изгубите духовната си жизненост. Библията казва: „Пожелавайте като новородени деца чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него…“ (2 Петрово 2:2) Четете я, изучавайте я, размишлявайте над нея, запаметявайте я. Деветдесет и пет процента от трудностите, които ще срещнете като християни, се дължат на недостатъчно четене и познаване на Библията.

Не се задоволявайте да прегледате набързо една глава само за да успокоите съвестта си. Пазете Божието слово в сърцето си. По-малка порция, но добре смляна, е по-ценна за душата ви от набързо прочетен голям пасаж. Не се обезсърчавайте, че не разбирате всичко. Четете първо по-лесните части. Нали не започвате от първия ден да храните едно новородено бебе със свински пържоли — давате му мляко!

Бих ви предложил да започнете с Евангелието от Йоан. Докато четете, Светият Дух ще осветлява пасажите, ще ви дава да разбирате дори трудните и неясни неща. Дори да не можете веднага да запомните и разберете всичко, продължете да четете. Самата практика на четенето ще окаже пречистващо въздействие върху ума и сърцето ви. Не позволявайте нищо да измести тази практика от ежедневието ви.

• Второ: опознайте тайната на молитвата.

Вие вече имате един небесен Баща. Той ви чува и отговаря на молитви. Иисус каза: „Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя.“ (Йоан 14:14), и още: „И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, ще получите.“ (Матей 21:22) Всички хора, чийто живот е допринесъл за църквата или за Божието царство, са били хора на молитвата. Не можете да си позволите да бъдете прекалено заети, за да се молите. Християнин без молитва е безсилен християнин. Христос прекарваше цели часове в молитва. Понякога оставаше цяла нощ на някой хълм в уединение, за да общува с Бог Отец. Ако Той е трябвало да се моли, колко повече ние!

Молитвите ви може да са малко неумели и неясни в началото. Но Светият Дух, който живее във вас, ще ви помогне и ще ви учи. Всяка молитва, която отправите към Бога, ще получи отговор. Понякога отговорът може да бъде „Не“, понякога може да бъде „Чакай“ — но отговор със сигурност ще има.

Молбите ви винаги трябва да бъдат придружени от условието: „Да бъде Твоята воля.“ „Весели се тъй също в Господа, и Той ще ти даде попросеното от сърцето ти.“ (Псалм 37:4) Но забележете, радостта в Господа предшества изпълнението на желанията ни. Бог винаги ще направи това, което е най-добро за децата Му.

Помнете, че трябва да се молите навсякъде и по всяко време. Докато миете чинии или копаете нивата, или работите в службата, или пазарувате в магазина, или спортувате на игрището — винаги можете да се помолите и Бог ще ви отговори!

Бъдете систематични в молитвата. Молитвата, съчетана с изучаването на Библията, е предпоставка за пълноценен и победен християнски живот. Библията казва: „Непрестанно се молете.“ (1 Солунци 5:17) Ако имате специално време от деня, отделено за молитва, и през останалото време животът ви несъзнателно ще бъде пропит от молитвата. Не е достатъчно, когато сутрин станете от леглото, да коленичите и да повторите няколко изречения. Трябва да имате определени часове през деня, в които да се оттегляте в усамотение с Бога.

Дяволът ще се опитва постоянно да ви пречи. Той ще се погрижи тъкмо по това време детето да заплаче, телефонът да иззвъни, някой да почука на вратата. Често ще ви прекъсват, но не се отказвайте и не се обезсърчавайте. Скоро ще установите, че това време на молитва е най-голямото удоволствие в живота ви. Ще ги очаквате с по-голямо нетърпение от всичко друго. Без постоянна, ежедневна, систематична молитва животът ви ще изглежда сух, безплоден и обезсърчителен. Без постоянна молитва никога няма да познаете вътрешния мир, който Бог иска да ви даде.

• Трето: постоянно се осланяйте на Светия Дух. Помнете, че Христос живее във вас чрез Светия Дух. Тялото ви вече е обиталище на Третото Лице на Троицата. Не искайте от него да ви помогне, както бихте поискали от един слуга. Помолете Го да извърши всичко. Помолете Го да владее целия ви живот. Кажете Му колко слаби, безпомощни, нестабилни и недостойни за доверие сте. Отдръпнете се настрана и Го оставете той да взема решенията във вашия живот.

Вие не сте в състояние да устоите докрай в християнския си живот — но Той може да ви държи. За Него обаче е трудно да ви държи, когато се дърпате, хапете и се борите. Просто се отпуснете и си почивайте в Господа. Оставете вътрешните напрежения и комплекси. Разчитайте напълно на Него. Не се измъчвайте и не се безпокойте за важни решения — оставете Той да ги вземе вместо вас. Не се безпокойте за утре — Той е Бог на бъдещето, Той вижда края още от началото. Не се безпокойте за необходимостите на живота — Той ще се погрижи за тях. Истинският победоносен християнски живот е свободен от притеснения, вътрешни конфликти и напрежения. Когато напълно се осланяте на Светия Дух, ще установите, че много от телесните и умствените ви слабости ще изчезнат.

• Четвърто: редовно ходете на църква. Джон Уесли е казал: _Библията не познава самотното християнство.“ Християнството е религия на общността. Следването на Христос означава любов, праведност, служене — а тези неща могат да се постигнат или изявят само в общуването в с други хора. Това общуване става в църквата.

Църквата е Христовата общност на земята. Тя е мястото, където се покланяме на Бога, учим се от Словото Му и общуваме с другите християни. Библията нарича църквата „свята нация“, „Божи народ“ „Божие домочадие“, „свят храм на Господа“, „Божие обиталище в Духа“, „тяло Христово“. Всички тези метафори и символи се използват, за да покажат духовната реалност на църквата.

Нищо не може да замени ходенето на църква. Ако вие сте истински християнин, ще се надсмеете над такива плоски оправдания като студ или жега, дъжд или сняг — те са недостойни за един сериозен последовател на Христос. Има много хора, които казват, че могат да си останат в неделя сутрин вкъщи и да се покланят на Бога самостоятелно. Човек, който прави това, не успява да отдаде на Бога пълното поклонение, което Му се полага, защото Бог е Създател не само на ума и душата, но и на тялото ни. Затова и умът и тялото ни трябва да участват в отдаването на дължимата на Бога прослава.

Мнозина смятат, че ако у дома слушат проповед по радиото, това може да замести църковната служба. Това обаче не е достатъчно. Вие не отивате на църква, за да чуете една проповед. Отивате там, за да се поклоните на Бога и да Му послужите в общение с другите християни. Не можете да бъдете успешен и щастлив християнин, без да бъдете верен в църквата. Там ще намерите своето място за служене. Ние сме спасени, за да служим. Щастливият християнин е зает с тази служба.

• Пето: свидетелствайте за Христос. Ако вярно практикувате горните четири правила, петото ще се изпълни от само себе си — също като една чаша, която се пълни непрекъснато — тя рано или късно ще започне да прелива.

Вие вече сте официални и законни посланици на Царя на царете. Трябва да издигнете високо Неговото знаме над посолството. Представете си, че американският посланик в Русия заповяда да свалят знамето на САЩ от посолството, защото не е популярно в Русия — много скоро биха го отзовали! Той не би бил достоен да е посланик на Съединените Щати.

Ако не сте готови да развеете знамето си у дома, в работата, в магазина, в университета — вие не сте достоен да бъдете посланик на Христос! Трябва да заемете мястото си и всички около вас да разберат, че сте християнин. Трябва да свидетелствате за Христос.

Ние свидетелстваме по два начина — с думи и с живота си. Нито едно от двете не е достатъчно само за себе си. Божията цел за вас и мен, след като сме се обърнали, е да бъдем свидетели за Неговата благодат и сила. Вие трябва да бъдете Христово опълчение, винаги готово за действие!

Христос каза: „Който изповяда Мен пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Моя Отец, който е на небесата.“ (Матей 10:32) В Деяния 28:23 е представена една вълнуваща сцена. Апостол Павел, затворник в окови в Рим, от сутрин до вечер увещава хора да повярват в Иисус. За всеки от нас трябва да може да се каже: „Ето, сеячът излезе да сее.“

Един пощенски раздавач няма големи възможности за избор. Единственото му задължение е да отнесе посланието от изпращача до получателя. Може да не му е приятно да отнесе съобщението. То може да съдържа лоши новини, които ще разстроят човека, до когото са адресирани. Но пощальонът не може да спре насред пътя, да отвори плика, да промени думите на телеграмата или писмото. Неговото задължение е да предаде посланието.

Ние, младите християни, имаме Божието слово. Нашият велик Военачалник е казал: „Идете и отнесете това послание на погиващия свят.“ Някои обаче пренебрегват заповедта. Някои разкъсват плика и заменят посланието със свое собствено. Някои отнемат част от него. Някои казват на хората, че Господ не е имал предвид това, което е казал. Други им казват, че всъщност не Той е написал посланието, а обикновени хора, които са сгрешили истинското му значение.

Нека си припомним, че векове по-рано апостол Павел увещаваше християните да поучават само Словото. Спомнете си, че ние сеем семе. Някои семена може да паднат на утъпкани пътища, а някои — между тръните, но нашата работа е да продължим да сеем. Не бива да преставаме, защото някоя почва не ни изглежда обещаваща.

Ние държим светило. Трябва да го оставим да свети! Въпреки че може да изглежда само една мъждукаща свещичка в непрогледния мрак — нашата задача е да се грижим за светлинката.

Ние сме тръбачи. В грохота на битката звукът на малката ни тръбичка може да изглежда изгубен, но ние трябва да продължаваме да тръбим и да предупреждаваме тези, които са в опасност.

Ние палим огън. В този студен свят, изпълнен с омраза и егоизъм, нашето малко пламъче може да изглежда безполезно, но ние трябва да го поддържаме.

Ние удряме с чук. Може да изглежда, че ударите само изморяват ръцете ни, но не бива да преставаме.

Ние въртим меч. Може първият или вторият удар да бъдат избегнати и усилията ни да поразим неприятеля може да изглеждат безнадеждни, но трябва да продължаваме — нашето оръжие е „мечът на Духа“.

Ние имаме хляб за един гладен свят. Може хората да предпочитат да се хранят с други неща и да не приемат хляба на живота, но ние трябва да продължаваме да го предлагаме на душите им.

Ние имаме вода за жадуващите хора. Трябва неспирно да викаме: „Ехо! Който е жаден, нека дойде при водата!“

Трябва да постоянстваме. Никога да не се отказваме. Да използваме Словото.

Иисус каза, че много от семената ви ще намерят добра почва, ще поникнат и ще родят плод. Огънят в сърцето и устните ви ще запали свято пламъче в някое студено сърце и ще го доведе до Христос. Чукът ще разчупи някое каменно сърце и ще го накара да се смири и предаде на Бога. Мечът ще прониже бронята на греха и ще отсече самодоволството и гордостта, за да се отвори някое сърце за Божия Дух. Някои гладни мъже и жени ще вземат от хляба на живота и някои жадуващи души ще намерят живата вода.

Бъдете ловци на човеци! Най-вълнуващото преживяване за човека е да спечели друг човек за Иисус Христос. Аз съм имал привилегията да спечеля хиляди души за спасителното познаване на Христос. Но винаги се вълнувам при вида на човек, който вдига ръка и казва: „Аз приемам вашия Христос.“ Това е по-ценно от всичките богатства на света. Никакво щастие, никакво преживяване, никакво романтично приключение не може да се сравни с вълнението от това да спечелиш друг човек за Христос. Бъдете ловци на души! Бъдете свидетели!

Библията казва: „Който е мъдър, придобива души.“ (Притчи 11:30) „Разумните ще сияят със светлостта на простора, а ония, които обръщат мнозина в правда — като звездите до вечни векове.“ (Данаил 12:3)

„Вие сте солта на земята.“ (Матей 5:13) От солта човек ожаднява. Вашият живот създава ли у другите хора жажда за живата вода?

• Шесто: нека любовта бъде господстващият принцип в живота виИисус каза на тези, които Го следваха: „По това ще ви познаят, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“ На друго място в Библията намираме същите думи, казани от Йоан: „Възлюбени, да се любим един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Който не люби, не познава Бога; защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта — не че ние възлюбихме Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като омилоствение за нашите грехове.“ (1 Йоан 4:7—10)

От всички дарове, които Бог дава на Своите деца, любовта е най-големият. От всички плодове на Светия Дух любовта е първият.

Библията казва, че ние, които следваме Христос, трябва да се обичаме толкова, колкото Бог ни е обичал, когато е изпратил Своя син да умре на кръста за нас. В момента, когато дойдем при Христос, Той ни дава тази свръхестествена любов, Той я излива в сърцата ни чрез Светия Дух. Най-голямото проявление на факта, че сме християни, е че се обичаме един друг. Ако научите отрано тази тайна, ще сте направили една огромна крачка към щастливия, зрял християнски живот.

• Седмо: бъдете послушни християниНека Христос бъде на първо място при всички решения, които взимате в живота си. Нека Той бъде Учител и Господ. Нека Той управлява вашия кораб.

• Осмо: научете се как да устоявате на изкушениятаКакто вече видяхме, изкушенията са нещо естествено. Едно изкушение още не е грях. Поддаването на изкушението е грях. Бог никога не ви изкушава, но Той допуска да бъдете изпитани по този начин. Изкушението е дело на дявола. Разпознайте го като такова. Един начин да посрещнете изкушението е да цитирате на изкусителя стих от Писанието — той винаги ще побегне, защото не може да устои на Божието Слово.

Когато Иисус беше изкушаван в пустинята, единственото оръжие, с което, разполагаше беше Божието Слово. Той три пъти каза: „Писано е…“

Кажете на дявола: „Така казва Господ“, и той ще побегне. Същевременно оставете Христос да води борбата за вас чрез Светия Дух. Като малкото момиченце, което казало: „Винаги щом чуя, че дяволът чука, пращам Иисус на вратата.“

Всички се сблъскват с изкушения, но някои хора ги подхранват. На тях като че ли им харесва да бъдат изкушавани. Ако подгоните мишка с метла, ще видите, че тя не гледа към метлата, а се оглежда за някоя дупка. Отвърнете поглед от изкушението и го насочете към Христос!

Веднъж попитах един офицер кое качество би предпочел на бойното поле — храброст или послушание. Без секунда колебание той отвърна: „Послушание.“

Бог предпочита вашето послушание пред всичко друго. Но за да бъдете послушни, трябва първо да познавате заповедите Му. Това е още една причина да изучаваме Библията. Тя е нашият компас и пътеводител. Бъдете послушни на това, което Бог ви казва!

• Девето: бъдете нормални християни. Добре е било казано, че някои християни до такава степен ходят по небето, че вече не стават за живот на земята.

Библията ни учи да се отделим от греха, но никъде не е казано, че трябва да бъдем странни птици, на които всичко човешко е чуждо. Бъдете лъчезарни. Бъдете учтиви, любезни, чисти и тялом и духом, спокойни, благи. Избягвайте като гърмящи змии глупавите флиртове, нездравите клюки, съмнителните разговори и двусмислените забавления. Бъдете спретнати и привлекателни, обличайте се добре и с вкус. Стремете се да бъдете идеалния джентълмен или идеалната дама. Животът и видът ви трябва да са препоръка за евангелието, да го правят привлекателно за околните. Както находчиво отбелязва д-р Барнхаус: „Хората могат да не четат Евангелието с кожена или платнена подвързия, но не могат да го избегнат, когато е с кожени или платнени обувки.“

• Десето: издигнете се над обстоятелствата. Бог ви е направил каквито сте! Той ви е поставил където сте! И вие можете най-добре да Му служите и да Го прославяте точно такива каквито сте и където сте. Някои хора постоянно гледат в съседния двор, защото си мислят, че там тревата е по-зелена. Те изразходват толкова време в искане нещата да са различни и измисляне на причини защо не са, че пропускат да видят всички предимства и възможности, които имат точно в положението, в което се намират.

Бъдете като апостол Павел, който казва: „Не ме е грижа за нищо.“ (Деяния 20:24) Той казва, че е научен да живее и в изобилие, и в лишение. Той е бил християнин до мозъка на костите си — дори и в затвора. Не се оставяйте външните обстоятелства да ви потискат. Научете се да живеете спокойно и ведро независимо от тях.

Тези правила и съвети може да ви изглеждат елементарни, но спазвайте ги — те действат. Виждал съм ефекта им в живота на хиляди хора. Опитал съм ги в собствения си живот. Ако се спазват правилно и последователно, те ще ви дадат душевен мир, щастие, спокоен ум и радост и ще научите тайната на удовлетворението от живота.