в момента четеш
Мир с Бога Били Греам 

XI глава НОВОРАЖДАНЕТО

„Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство.“

Йоан 3:3

Ако можех да си поговоря лично с вас, вие може би щяхте да признаете: „Аз съм несигурен и объркан. Ясно е, че съм престъпил Божиите заповеди. Живял съм не според законите Му. Мислех си, че мога да се справя и сам. Опитах се да си създам собствени правила, но се провалих. Страданията и скърбите, които преживях, ми дадоха горчиви уроци. Какво не бих дал, за да се родя отново! Какво ли не бих дал, за да мога да се върна и да започна отначало, да тръгна по съвсем друг път!“

Ако тези думи звучат познато в сърцето ви, ако подобни мисли вече са ви спохождали, аз имам една прекрасна вест за вас: Иисус каза, че можете да се родите отново. Можете да започнете отначало, и то от по-добро начало, отколкото сте мислили. Можете да се освободите от омразното си грешно „аз“ и да станете нов човек — чисто и изпълнено с мир същество, измито от греха.

Колкото и да е опетнено вашето минало, колкото и объркано да е настоящето ви, колкото и безнадеждно да изглежда бъдещето ви, има изход! Има един ясен, сигурен, вечен изход — но само един! Имате само един избор, само една посока, в която можете да поемете, само един път, различен от мъчителния и неудовлетворителен път, по който сте вървяли досега.

Разбира се, можете да продължите пътя си недоволни, нещастни, изпълнени със страх и отвратени от живота и от себе си. Но можете и още в този момент да решите, че искате да се новородите, да изтриете грешното си минало и да започнете отначало, по нов и правилен начин. Още сега можете да решите да станете онзи човек, който Иисус обещава, че можете да бъдете.

Логично е тук да зададете въпроса: „Но как мога да се родя отново? Как мога да изтрия миналото и да започна отначало?“

Точно това е въпросът, който и Никодим зададе на Иисус в онази далечна нощ преди две хиляди години под ориенталското небе. Новораждането, за което говоря, е нещо много повече от едно обикновено ново начало или обръщане на нова страница в живота.

Както вече видяхме, Библията учи, че вие сте се родили първо във физическия свят, но духовното ви естество е родено в грях. Според Библията вие сте „мъртви във вашите престъпления и грехове“. (Ефесяни 2:1) Във вашето мъртво и грешно естество няма нищо, което да може да породи живот. Вие сте мъртви в греховете си и не можете да създадете праведен живот. Много хора се опитват да живеят добър, свят и праведен живот, без да са били новородени, но те винаги са се проваляли. Един труп не може да роди живот. Библията учи, че „грехът, като се развие напълно, ражда смърт“. (Яков 1:15) Всички ние сме мъртви духовно.

Старата ви природа не може да служи на Бога. Библията казва: „Естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух … и не може да го разбере.“ (1 Коринтяни 2:14) В нашето естествено състояние ние всъщност сме във вражда с Бога. Ние не се покоряваме на Божиите закони, а според Римляни 8:7 и не можем, дори да искаме.

Също така Библията учи, че нашето старо естество е напълно покварено. От главата до петите „няма никъде здраво място“, то е покрито със „струпеи, синини и гноясали рани“. (Исая 1:6) Нашето старо сърце е измамно повече от всичко и ужасно болно. То е покварено, зло и се повежда по измамни страсти.

Библията учи още, че нашето старо естество не може да бъде обновено. Когато се новородим, ние събличаме стария човек, а не го поправяме. Старото аз трябва да бъде разпънато, а не превъзпитано. Иисус каза, че очистването на външността на чашата и блюдото не помага на вътрешността — тя си остава все така гнила.

Библията учи също, че ако не сме преживели ново раждане, не можем да влезем в Божието царство. Иисус подчертава това: „Трябва да се родите отново.“ (Йоан 3:7) В тези думи няма нищо неопределено или условно — който иска да влезе в Божието царство, трябва да се роди отново.

Спасението не е просто ремонтиране на първоначалната личност. При него се появява една нова личност, създадена от Бога в правда и истинска святост. Новораждането дори не е промяна на природата или на сърцето. Да се новородиш не означава да се промениш, а да станеш нов. Това е едно ново творение, второ раждане. „Трябва да се родите отново.“

В старата природа няма нищо, което Бог би приел. В нея няма нищо здраво. Тя е твърде слаба, за да следва Христос. Павел казва: „вие не правите това, което искате.“ (Галатяни 5:17) Които са в плътта, не могат да служат на Бога. „Изворът изпуска ли от същото отверстие и сладка, и горчива вода? Възможно ли е, братя мои, смокинята да роди маслини или лозата — смокини?“ — пита Яков. (Яков 3:11—12)

Ето как е описан старият човек: „Гроб отворен е гърлото им; с езиците си мамят. Аспидова отрова има под устните им. Техните уста са пълни с проклятие и горчивина. Нозете им са бързи да проливат кръв; опустошение и разорение е в пътищата им … Пред очите им няма страх от Бога.“ (Римляни 3:13—18)

Как ще промените или поправите, или превъзпитате такива гърла и езици, и устни, и крака, и очи като тези? Невъзможно е. Иисус знае, че промяната или поправката е невъзможна, и затова каза, че е необходимо съвсем ново раждане. „Трябва да се родите отново.“ Иисус каза: „Роденото от плътта е плът.“ По друг повод Библията казва: „Може ли етиопец да промени кожата си, или леопард пъстротите си?“ (Еремия 13:23) Отново в Римляни четем: „Които са в плътта, не могат да угодят на Бога.“ „В мен, тоест в моята плът, не живее нищо добро.“ (Римляни 7:18) Библията също говори за едно „освещение, без което никой няма да види Господа“. (Евреи 12:14)

Животът, който идва при новото раждане, не може да бъде получен чрез естествено развитие или собствени усилия. В самата си природа човек няма тази святост, която Бог изисква за небето. Единствено с новото раждане може да сложи началото на един такъв живот. За да живеем Божия живот, ние трябва да имаме Божията природа.

Получаването на този нов живот е като монета. То има две страни — божествена и човешка. В главата за обръщането видяхме човешката страна; видяхме какво трябва ние да направим. Нека сега видим какво прави Бог.

Новото раждане е изцяло дело на Светия Дух. Няма нищо, което можете да направите, за да го постигнете. Библията казва: „А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии деца — на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска воля, нито от мъжка воля, а от Бога.“ (Йоан 1:12—13) С други думи, не можете да се родите от кръв — това означава, че не можете да наследите новораждането.

Християнството не се предава по наследство. Родителите ви може да са били християни, но това не означава, че и детето им автоматично е християнин. Ако сте се родили в гараж, това не ви прави автомобил!

Писанието казва още, че не можете да се родите от плътска воля. С други думи, няма нищо, което можете сами да направите. Вие сте мъртви. Един мъртвец не може да направи нищо.

Не можете да се родите и от мъжка воля. Новото раждане не може да се постигне с човешки средства или планове. Много хора си мислят, че се новораждат автоматично, когато се присъединят към някоя църква, или чрез някой религиозен ритуал, или когато на някоя Нова година вземат решение вече да бъдат добри, или дарят голяма сума на някоя благотворителна организация. Всички тези неща са добри и правилни, но не могат да предизвикат новото раждане.

Иисус казва, че ние трябва да се родим отново. Но кой човек се ражда сам? Ние не можем да се родим сами, трябва някой да ни роди. Това е нещо напълно независимо от нашата воля и участие. С други думи, новораждането е божествено дело — Бог ни ражда.

Никодим не можеше да разбере как може да се роди втори път. В своето объркване той два пъти попита: “Как?“

Това, че новото раждане изглежда загадъчно, не го прави да не е истина. Ние може да не разбираме как точно действа електричеството, но знаем, че то осветява домовете ни, задвижва машините ни и чрез него работят телевизорите и радиоапаратите ни. Ние не разбираме как овцата има вълна, докато конят има грива, а птиците — пера, но сме сигурни, че това е така. Ние не разбираме много тайни, но с вяра приемаме факта, че в момента, в който се покаем от греховете си и с вяра се обърнем към Иисус Христос, биваме новородени.

Новораждането е вливане на божествения живот в човешката душа. То е присаждане на божествената природа в душата на човека, при което ставаме Божии деца. Ние получаваме Божието дихание. Чрез Светия Дух самият Христос се заселва в сърцата ни. Ние се свързваме с Бога за цялата вечност. Това означава, че ако сте се родили отново, ще живеете докато живее Бог, тоест вечно, защото вече сте участници в Неговия живот.

Новораждането има няколко следствия. Първо то ще увеличи способността ви да разбирате и преценявате нещата. Библията казва: “Защото Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, е Този, който е огрял в сърцата ни, за да даде светлината на познаването на Божията слава в лицето на Иисус Христос“ (2 Коринтяни 4:6); „… като просветли очите на сърцето ви.“ (Ефесяни 1:18) Вече ще разбирате с вяра неща, които по-рано сте смятали за глупави и сте им се надсмивали. Цялата ви умствена нагласа се променя — Бог става ключът на вашето мислене. Бог става центърът. Собственото ни „аз“ е свалено от трона.

• Второ: в сърцето ви се извършва радикална промяна. Библията казва: „Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа във вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.“ (Езекиил 36:26)

Чувствата ви са променени из основи. Новата ви природа обича Бога и всичко, което е Негово. Вие обичате най-възвишените и красиви неща в живота и отхвърляте низките и пошлите. Вече гледате по друг начин на социалните проблеми около себе си. Сърцето ви се изпълва със съчувствие към всички страдащи.

Трето, ще се промени сериозно и волята ви. Целите ви са различни. Мотивацията ви е различна. Библията казва: „Бог на мира… нека ви усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като изработва във вас това, което е угодно пред Него…“ (Евреи 13:20—21)

Новото естество, което получавате от Бога, когато се новородите, е покорно на Неговата воля. Вече ще желаете да вършите само Неговата воля. Ще бъдете изцяло и докрай посветени на Него. Вече имате нова насока в живота, нови наклонности и предразположения, принципите ви са нови, както и решенията, които взимате. Вие ще се стремите да прославяте Бога. Ще търсите общението на други християни и на църквата. Ще обичате Библията. Ще копнеете да прекарвате време заедно с Бога в молитва. Вече цялата ви настройка е друга. Докато някога животът ви е бил изпълнен с неверие — корена и основата на всеки грях — и докато някога сте се съмнявали в Бога, сега вече му вярвате, имате пълно доверие и вяра в Бога и Неговото Слово.

Може би някога гордостта е била център на вашия живот. Имали сте амбициозни планове, цели и желания за себе си. Но сега това ще започне да се променя. Може би някога животът ви е бил изпълнен с омраза. Завист, неудовлетворение и злоба са изпълвали мислите ви за другите хора. Това също ще се промени.

Може би някога с лекота сте изричали лъжа. Много от мислите, думите и делата ви са били фалшиви и лицемерни. Всичко това е вече променено. Някога сте се поддавали на похотта на плътта. Това сега също се е променило. Вие сте родени отново. Може и да се препънете в някоя от клопките, които дяволът поставя пред вас, но веднага ще съжалите, ще изповядате греховете си и ще помолите за прошка, понеже сте новородени. Самата ви природа се е променила.

Има една стара история за прасето и агнето. Един селянин донесъл вкъщи прасе. Той го окъпал, излъскал копитцата му, напръскал го с парфюм, сложил му панделка около врата и го оставил в гостната. Прасето изглеждало много добре. Изглеждало почти приемливо за обществото и приятелите, които можели да дойдат — толкова чистичко и хубаво било. Било истински домашен любимец — за няколко минути. Но щом вратата се отворила, прасето изхвърчало от гостната и се хвърлило в първата кална локва, която му се изпречила. Защо ли? Защото по сърце то си било прасе. Природата му си била останала същата. То било променено външно, но не и вътрешно.

Но вземете например едно агне. Сложете го в гостната, и после го пуснете навън. То ще направи всичко възможно, за да избегне калните локви. Защо ли? Защото природата му е друга.

Вземете един човек, облечете го добре и го поставете на първата редица в църквата — изглежда почти като светец. Той може да заблуди дори и най-близките си приятели за известно време, но сложете го на следващия ден на работното му място или в дома му, или в клуба в събота вечер — и ще видите истинската му природа да излиза наяве. Защо той се държи така? Защото природата му не е била променена. Той не е бил новороден.

В момента, в който се новородите, в момента, в който получите тази нова божествена природа, вие вече сте оправдани пред Бога. Под оправдан разбирам _все едно, че никога не съм съгрешил“. Оправданието е това действие на Бога, чрез което Той обявява един безбожен човек за съвършен, докато той все още е безбожен. Бог ви поставя пред Себе Си, като че ли никога не сте извършили никакъв грях.

Както казва апостол Павел: „Кой ще обвини Божиите избрани? Бог е, който ги оправдава!“ (Римляни 8:33) Греховете ви са простени. Бог ги е погребал в морските дълбини, хвърлил ги е зад гърба Си и ги е забравил. Всеки грях е изтрит завинаги. Вие стоите пред Бога като длъжник, чийто дълг е бил опростен; вие сте вече примирени с Бога. Преди това вие сте били негов враг. Библията казва: „А всичко е от Бога, който ни примири със Себе Си чрез Иисус Христос, и ни даде служение на примирение.“ (2 Коринтяни 5:18)

Но освен всичко това, вие сте осиновени в Божието семейство. Вече сте Божие дете. „Той ни е предопределил да бъдем осиновени за Него чрез Иисус Христос по благоволението на Своята воля.“ (Ефесяни 1:5) Вече сте член на небесното царско семейство. Във вените ви тече царска кръв. Вие сте дете на Царя. В очите ви има нов блясък. В походката ви има нова сила. На лицето ви сияе усмивка. Дори и приятелите ви забелязват промяната, която е настъпила в живота ви. Вие сте новородени.

След новорождението ще забележите и други промени.

• Първо: ще имате различно отношение към греха. Ще се научите да го мразите, както Бог го мрази. Ще се отвращавате от него.

На едно наше събиране в Хюстън, щата Тексас, един човек се новороди. Той беше собственик на магазин за спиртни напитки. На следващата сутрин на вратата на магазина беше поставена табела с надпис: „Магазинът е закрит.“

Преди известно време чух за един човек, който се новородил на едно подобно събиране на християни. Той бил известен като градския пияница. Викали му Стария Джон. На следващата сутрин някой го заговорил на улицата и му казал: „Ей, Стария Джон, добро утро!“ Той отвърнал: „На кого говориш? Аз не съм Стария Джон. Аз съм Новия Джон.“ В неговия живот беше настъпил пълен обрат.

• Второ: ще знаете, че сте новородени, понеже ще имаше желанието да се покорявате на Бога. „И по това знаем, че сме Го познали, ако пазим заповедите Му.“ (1 Йоан 2:3)

• Трето: ще бъдете отделени от света. Библията казва: „Не любете света, нито каквото е в света. Ако някой люби света, любовта на Отца не е в него.“ (1 Йоан 2:15)

• Четвърто: сърцето ви ще бъде изпълнено с нова любов към другите хора. Библията казва: „Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята.“ (1 Йоан 3:14)

• Пето: вече няма системно да практикувате грях. „Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава.“ (1 Йоан 5:18) Вие няма да се впускате в греховни дейности.

В Тексас разказват историята за един човек, който всяка сутрин връзвал коня си пред кръчмата. Една сутрин кръчмарят погледнал навън и видял, че конят бил вързан пред Методистката църква. Видял човека да идва по улицата и извикал към него: _Хей, защо конят ти днес е вързан пред Методистката църква?“ Човекът се спрял и казал: „Снощи се обърнах и смених коневръза.“

Това означава новораждането. Това означава обръщането. Означава да смениш коневръза.