в момента четеш
Мир с Бога Били Греам 

Ти имаш шанс

Това е една невероятна книга. Тя може да те направи християнин. Искаш ли го? Може би не си наясно? Не се страхувай, християнин не се става насила. Бог никого не е принудил да върви с Него. Той ни е оставил да избираме. Но за да избереш, трябва да знаеш.

Невероятното в тази книга се крие може би в доверието, с което е написана – доверие към теб, нейния читател. Авторът й тъй много те обича, така разчита на отзивчивостта на твоето сърце, че се разкрива целият, рискувайки да намериш, че е наивен, глупав или вдетинен. Но той те води същевременно за ръка в света на вярата, тъй както твоят баща те е водил някога през света на поляните, потоците и горските пътеки. Отдавна не си чувствал толкова топла длан. Много хора са ти казвали, че във вярата се навлиза постепенно. Отначало си послушник, после се напредва с малки крачки. Чудното в тази книга е, че когато я отваряш, ти може да си никой за света на вярата, но завършиш ли я, ще си част от голямото Христово братство. Който дочете „Мир с Бога“, не просто ще се запознае с проблемите на вярата и ще се замисли, а ще скочи от пускотата в предверието на вечността. И ще знае как е необходимо да живее, за да влезе в Царството, което го очаква.

Невероятното в тази книга се крие в нейното здраво въодушевление, в светлото вълнение на една душа, напомнящо течението на река, пълноводна, устремена към далечна цел, но река, която не бушува никога, не плаши, не превива. Никакъв извишен екстаз, нищо болезнено. Християнинът е човек с ясен ум и спокойна душа. Неговата постоянна радост омиротворява този свят. Християнинът изпитва най-силните, но и най-нормалните чувства, на които са способни хората. Нормално е да съчувстваме на всеки, нормално е да го обичаме. Защо, в противен случай, е създаден този свят?

В Христа се крие отговорът на всички въпроси и на всички тайни. Братко, мой, ми казва Били Греъм, ти си православен, но не сме ли всички част от паството Му? И в тоя миг аз не чувствам никаква преграда между себе си и него. Нямам желание да споря. И разбирам, че той може да направи православните още по-добри православни, тъй както Серафим Саровски или Йоан Кронщадски могат да направят протестантите още по-добри протестанти. Нега Бог бъде съдник на нашите човешки спорове. Любовта помита всички предразсъдъци и те кара всичко да простиш. Единственото, което ти се иска смирено да попиташ, то остава: „Как се сдоби с такава вяра?“ И пред теб, малкият и грешният човек, изгряват Пътят и Светлината.

Димитър Коруджиев

следваща глава I глава ТЪРСЕНЕТО