в момента четеш
Мир с Бога Били Греам 

ПРЕДГОВОР

Много автори на религиозни книги адресират произведенията си до други религиозни писатели или богослови. Само в редки случаи този вид литература е предназначена за обикновените хора. Тази книга обаче е написана не за богослови и философи, а за човека от улицата. Моята цел е да му дам ясно разбиране за един нов начин на живот, който ни бе посочен от един непознат галилеянин преди близо две хиляди години. Опитах да го представя на езика на обикновения човек, така че “пътниците, макар и глупави, да не се заблудят“.

Постарах се да избегна онези спорни теми, които най-често разделят и противопоставят различните християнски църкви. От друга страна обаче не притъпих, не оспорих и не направих компромис с моето разбиране за християнската вяра.

Убеден съм, че има голям глад в умовете и жажда в душите на много хора за мир с Бога.

Убеден съм също така, че тази книга ще бъде критикувана от едни и, може би, похвалена от други. На съвременните фарисеи, обвити в мантиите на собствената си праведност, тя няма да се хареса; нито пък на съвременните садукеи, които отричат основите на нашата вяра. Този ефект аз търсих съвсем съзнателно — стига вече сме се прокрадвали с котешки стъпки в нашата религия! При възможностите на ядрената и кобалтовата бомба трябва сериозно да се замислим за това, какво ни очаква утре, трябва да застанем лице в лице с реалната действителност.

Онези от вас, които търсят някоя деноминация, към която да се присъединят, няма да намерят помощ в тази книга. Моята цел не е да ви приобщя към някоя църква, а към спасителното познание за Господ Иисус Христос, а също така да насърча, подкрепя и наставя християнина в пресвятата вяра.

От една страна “Мир с Бога“ беше подготвяна години наред, от друга страна обаче тя е плод на няколко бързи и напрегнати седмици работа. През цялото време на нейното създаване в мен гореше съзнанието, че хората се нуждаят тъкмо от такава книга.

Много от идеите, изразени в тази книга, не са оригинално мои — те са били събирани тук и там през годините. Ако за някои от цитатите не е посочен източникът, то е защото той отдавна е бил забравен. Но пламенното му послание е останало.

“Мир с Бога“ е подготвена буквално на колене. Ние постоянно усещахме Божието присъствие. Моята ежедневна молитва ще бъде в тези объркани и кризисни времена тази книга да ви доведе до мир с Бога.

Сърдечно благодаря на всички, които ми даваха съвети при създаването на “Мир с Бога“, четоха ръкописа и направиха много полезни забележки. Специално искам да благодаря и на моята съпруга за разбирането и подкрепата.

следваща глава Ти имаш шанс