Съдържание Цялата книга на една страница

Числови стойности

И в еврейския, и в гръцкия език всяка буква, дума, изречение и пасаж имат определена “числова стойност” или “математически сбор”. Хиляди от тези “х 7” или “свойства” се намират в числовите стойности и математическия сбор на структурата на Святото Писание.

Евреите и гърците не са използвали цифри (например 1, 2, 3, 4 и т. н.), за да записват числа. В техните езици всяка буква от азбуката има числова стойност. Например, ако един евреин или грък е искал да напише “1”, той е пишел първата буква от азбуката. Ако е искал да напише “2”, е пишел втората буква от азбуката и т. н.; такава е била аритметиката в еврейския и гръцкия език. С други думи, и в еврейския, и в гръцкия всяка буква в азбуката е число, като в същото време е и буква. Тъй като всяка буква има числова стойност, то и всяка дума има числова стойност, защото всяка дума е съставена от две или повече букви. За да получите числовата стойност на дадена дума, просто съберете числовите стойности на всички букви в думата. Общият сбор ще образува числовата стойност на тази дума. Точно както всяка дума има числова стойност, такава имат и всяко изречение, параграф и книга.

Нека да погледнем някои числови стойности на известни имена в Писанието. Знаем, че числовата стойност на Антихрист е “666”. “Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест” (Откровение 13:18).

Сега нека да съберем буквите в името ИСУС и да намерим неговата числова стойност. В гръцкия език “Исус” се буквува “I-E-S-O-U-S”. Буквата I има стойност 10, E – 8, S се равнява на 200, О означава 70, U – 400 и S – 200. За да видим кое е числото, стоящо зад името на Исус, ние сумираме тези стойности поотделно и събираме общата сума. Числото на името на Исус е “888”. Сега сравнете числото на Исус с това на Антихрист, което е “666”. Това странно сравнение ни кара да се чудим и изумяваме.

Нека да се върнем за момент и да погледнем първия стих от Битие. В стиха има три важни съществителни – “Бог”, “небето” и “земята”. Числовите стойности на тези три съществителни са съответно 86, 395, 296. Когато съберем тези три числа, откриваме, че общата им стойност е 777, или 111 х 7.

Бог използва и други числа в Библията като печати, или водни знаци. След внимателно изследване можем да открием в Писанието следните числа, които представят различни неща. Това са числата от 1 до 13. Също така има няколко други по-големи числа, като 40 и 37, които имат важно значение. Сега ще изброим какво изразява всяко от посочените числа в Писанието.

1: Единство или цяло.
2: Раздяла или свидетелстване.
3: Божествено съвършенство на Божеството.
4: Творческа работа или света.
5: Благодат, безплатен подарък от Бога.
6: Човекът (под греха).
7: Божият печат (често е наричано “съвършеното число”).
8: Възкресение или ново начало.
9: Завършеност.
10: Числово съвършенство.
11: Дезорганизация.
12: Съвършено управление.
13: Грях или бунт.
40: Изпитание.
37: Живото Божие Слово.

Вземете числото 8, което означава “възкресение или ново начало”, и го разгледайте в Писанията. 8 човека бяха спасени от потопа. Всяко бебе момче трябваше да бъде обрязвано на осмия ден. Това бележеше новото им начало под Божия завет. Витлеем Юдейски, родното място на Христос, е споменат 8 пъти в Новия Завет. Забележете също, че в Писанието е споменато осмо земетресение, което ще стане при Христовото завръщане, отбелязвайки новото начало. Христос възкръсна от гроба на осмия ден от седмицата. Църквата беше основана също на осмия ден. “И в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани за разчупването на хляба, Павел беседваше с тях, понеже щеше да отпътува на сутринта; и продължи словото си до среднощ” (Деяния 20:7). Спомнете си, че числото на Исус е 888. Исус обикновено наричаше себе си “Човешкият Син” – този термин се появява 88 пъти и неговото произведение е 2 960, което е 370 х 8. Той също каза: “Аз съм Истината”, което е 64 х 8. Той е наречен “Христос” и произведението на числото на “Христос” е 1 480 = 185 х 8. Можем да продължим нататък и да покажем, че произведението на числата на “Спасител”, “Господ” и “Месия” е кратно на 8. По този начин имаме нашия числов модел, който сам по себе си е великолепно свидетелство за факта, че Исус Христос наистина е възкресението и Божият Син.

ИСУС: числова стойност                           888 = 111 х 8
ХРИСТОС: числова стойност                1 480 = 185 х 8
СПАСИТЕЛ: числова стойност               1 408 = 176 х 8
ГОСПОД: числова стойност                      800 = 100 х 8
МЕСИЯ: числова стойност                                    656 =   82 х 8
ЧОВЕШКИЯТ СИН: числова стойност   2 960 = 370 х 8
ИСТИНАТА: числова стойност                   64 =    8 х 8

Нека погледнем за момент числото 13 и как то представлява греха. В Откровение 12:9 четем следната фраза: “И беше свален големият ЗМЕЙ, онази старовременна ЗМИЯ, която се нарича ДЯВОЛ и САТАНА…”

ЦЯЛАТА ФРАЗА:
числова стойност                      2 197 = 13 х 13 х 13
ЗМЕЙ                                                975 =    75 х 13
ИЗКУСИТЕЛ                                      1 053 =    81 х 13
ВЕЛИАЛ                                      78 =      6 х 13
УБИЕЦ                                              1 820 = 140 х 13
ЗМИЯ                                    780 =   60 х 13

Можем да продължим нататък и да покажем примери от Писанието как всеки посочен цитат е описан чрез числовата му стойност. Ние изброихме само малка част от числата, които д-р Панин използва в работата си, за да докаже, че Библията е цялото и истинско, живо Божие Слово. Ако се нуждаете от повече доказателства, спомнете си, че д-р Панин представи над 40 000 страници от труда си пред “Нобел Рисърч”. Няма да ми стигнат останалите години от живота ми, за да изброя томовете доказателства, които д-р Панин изнесе в изследователската си работа относно библейските числа!

Числото 9 представлява ЗАВЪРШЕНОСТ. Девет е завършено число само по себе си. То е последното едноцифрено число. 9 има такова странно СВОЙСТВО на завършеност, че няма значение по колко е умножено, полученото число винаги ще препраща към числото девет. Например 7 х 9 = 63, и ако сумираме 6+3 = 9. Най-завършено число от всички е 999!

Да, ние имаме оръжие. Най-великото оръжие, което някога е било създадено! Много по-мощно от ужасяващите атомни бомби – всемогъщото Божие Слово! Атомните оръжия, от които човечеството толкова много се страхува днес, използват силата на атома! Помислете, Божието Слово НАПРАВИ АТОМИТЕ! Тогава от какво се страхуваме?

Вероятно едно от най-големите свидетелства, че Библията е Божието Слово, са множеството нападки, срещу които тя се изправя и над които надделява. Библията ни показва как в самото начало Сатана нападна Словото, като го нарече “лъжа” (Битие 3:4-5). Хитлер се опита да го изгори, комунизмът се опита да го забрани, Кастро се опита да го изгони, но то все още е тук! Нов опит за компрометиране на Словото беше извършен чрез група от 30 библейски учени, за които се твърди, че са сред най-известните. В продължение на шест години тази група са срещаше в Университета “Редландс”, Калифорния. Това събиране, наречено “Семинар за Исус”, беше с цел “ново изследване” на всички изказвания, които Исус направи в Новия Завет. След като изследват изказванията на Исус, записани в Новия Завет, тези учени мъже щяха да определят чрез “жребий” кое е истинско и кое не е! Под “жребий” имам предвид, че те щяха да гласуват относно тези изказвания, като пускат малки дървени мъниста, боядисани в червено, розово, сиво или черно в малки пластмасови кутийки. “Червено” означава, че изказването вероятно е направено от Исус. “Черно” означава, че Той вероятно не е казал това, а другите два цвята са някъде по средата! След като тези “учени” мъже определят чрез техния високо интелектуален метод (хвърляне на малки дървени мъниста в пластмасови кутии) кое от изказванията на Исус е истина, те щяха да издадат собствена версия на Библията! Тези “проницателни” учени вече определиха чрез “малките си дървени мъниста”, че изказването на Исус, записано в Лука 16:19-31, в действителност не е Негово!

Това би било смешно, ако не беше тъжно! Тъжно, защото Сатана е въвел в заблуда още няколко човека. Тъжно, защото тези хора са искрени, но в същото време искрено грешат. Тъжно, защото чрез невежеството си тези учени в действителност правят опит да ОТСЪЖДАТ ОТНОСНО БОГА!!! О, как са били заслепени! (2 Коринтяни 4:4).

Техните шест години ще отидат на вятъра! Божието Слово ще устои на тяхното нападение! То ще устои, така както устоя на всяка атака през вековете! Земята и небето ще преминат, но не и Божието Слово. Божието Слово е сигурно. То е основа, върху която цялото човечество ще бъде на сигурно място!

Никой не може да отхвърли числовите свойства или фактите, намиращи се под повърхността на оригиналния библейски текст. В действителност в самата структура на Библията има хиляди феноменални числови факти. Някой може да ги пренебрегне или да е безразличен към тях, но те продължават да са там, в Писанието. Нашите собствени мнения, предпочитания или отхвърляне ни най-малко не променят фактите.

Тъй като тези факти се намират в Библията, възниква логичният въпрос – кой ги постави там? Отговорът е ясен. Те са поставени там или свръхестествено, или случайно.

Някой, който е стигнал дотук, без съмнение вече е решил, че те са там случайно, че са се появили по някаква случайност. Нека да изследваме възможността за случайност. Всеки знае как се играе на зарове. Да хвърлиш “шест” не е лесно. Според закона за средното аритметично вие би трябвало да хвърлите “шест” веднъж от всеки шест хвърляния. Ако хвърлите две поредни “шестици”, вашите противници казват, че сте късметлия. Ако хвърлите три “шестици” една след друга, те ще кажат, че сте щастливец. Ако хвърлите четири поредни “шестици”, ще започнат да подозират, че мамите. Хвърлете пет “шестици” и те ще вземат заровете, за да ги проверят. Ако хвърлите шест “шестици” от шест хвърляния, всички ще заявят, че заровете са фалшиви.

Според закона за средното аритметично не е възможно някой да хвърли случайно седем “шестици”. Вижте как същият закон се отнася към числовите свойства, вплетени в Писанието. Да вземем един-единствен стих от Писанието, който съдържа 24 числови свойства. Имате ли представа каква е вероятността това да е случайност? Лесно е да се пресметне тази вероятност. Има определен стандарт, признат научен метод за пресмятане на вероятностите, наречен “теория на вероятностите”.

Според теорията на вероятностите шансът едно число да бъде случайно кратно на 7 е 1 от 7.

Според теорията на вероятностите шансът за всеки две числа да бъдат случайно кратни на 7, е 7 х 7, или 1 от 49.

Според теорията на вероятностите шансът за всеки три числа да бъдат случайно кратни на 7, е 7 х 49, или 1 от 343, и т. н.

Ако продължим да пресмятаме по същия начин, когато достигнем до 24, ще видим, че шансът 24 числа или характеристики да се появят по случайност във всеки един пасаж на Писанието е едно на 191 581 231 380 566 414 401. (1 на сто деветдесет и един квинтилиона, петстотин осемдесет и един квадрилиона, двеста тридесет и един трилиона, триста и осемдесет билиона, петстотин шестдесет и шест милиона, четиристотин и четиринадесет хиляди, четиристотин и едно.)

Тази нищожна вероятност показва, че е почти невъзможно тези числови свойства да се появят случайно. Това окончателно доказва, че изумителните числови свойства в структурата на Библията не може да бъдат отхвърлени. Те са истина, която всеки трябва да приеме. Мисля, че доказах чрез теорията на вероятностите, че те не може да са поставени там случайно. Тези трудни за разбиране свойства са разположени по определен план; те формират хиляди съвършени и неизменими закономерности в дизайна на Библията. Следователно трябва да заключим, че те са били проектирани със замисъл! Тъй като съществуването на този дизайн е доказателство за дизайнер, възниква следващият логичен въпрос – кой е дизайнерът?

Кой ги накара да се появят в самата структура на библейския текст? Тези хиляди съвършени модели са дошли от свръхестествен разум. Тъй като те са продукт на разум, биха могли да дойдат само от един от двата възможни източника. Те трябва да идват или от човешки разум или от свръхчовешки, наречен “божествен разум”. Ако те идват от човешки разум, тогава мъжете, които написаха Писанието, трябва да са ги проектирали. Как е възможно това? Писанието е писано от 40 различни човека в продължение на 1600 години, на три различни езика. Първият от писателите е умрял стотици години преди последният да бъде роден. При все това същите тези числови свойства се появяват във всяка книга, глава и стих в Библията. Не, приятели, нито едно човешко същество не е участвало в техния дизайн. Това е Божия работа! Те са истинско доказателство, че Бог проектира и запечати творението и Словото Си!