Предисловие

Наистина ли вярваме в лъжи? Определено – да! На интелектуално и най-вече на емоционално равнище всички ние непрекъснато воюваме с лъжи. И е твърде възможно от реакцията ни към тях да зависят нашето щастие или тъга, спокойствие или угриженост, душевно здраве или разбита психика.

Двамата с Пол Майър помолихме Крис Търман да разгледа с малка група хора в нашата болница в Далас въпроса как да противопоставим истината на лъжите, в които вярваме. Това бе най-значимото от всичко, което направихме за пациентите си през изтеклата година.

Считам, че на тези страници Крис с предал в значителна степен прозренията, до които е стигнал по време на заниманията. Със своя неповторим, деликатен подход той ни помага да намерим пътя през лабиринта от лъжи в нашето съзнание. Насочва ни с младежки жар и мъдростта на зрял човек.

Моля се здравият смисъл в тази книга да върне християните към радостта от тяхното спасение.

Д-р Франк Майнърт,

клиника „Майнърт-Майър“,

Ричардсън, Тексас