Разрушаване на стария ред

Със своя отворен за духовния свят ум Хюбърт започва да вижда Новия Завет в различна светлина. За нея той става книга с инструкции за финалното броене до раждането, отделянето на “Бого-центрираните” от “его-центрираните”. Нейните преживявания я водят до заключението, че книгата Откровение е последното предупреждение за “земните”, “его-центрираните” хора, откриваща подробности за скръбта, която ще дойде, и съзирането на Новия Ерусалим, който “просветеното” човечество ще трябва да построи.

“Гласовете” на Хюбърт продължават да й дават тълкувание на шеста глава на книгата Откровение. Тя очаква, че ние ще повярваме, че това е едно божествено откровение и че тя “ жена без каквото и да било библейско обучение и без лични взаимоотношения със Създателя – е избраният съд. Обяснението, което Хюбърт дава за това, защо тя “чува свише”, е, че е била объркана и е търсела отговори. Това, което следва, звучи много като още едно писмо от чичо Скрютейп до Уормууд, лъжливия демон – герой на К. С. Луис. За Откровение 6:4 гласовете казват на Хюбърт:

Човечеството няма да бъде в състояние да направи прехода от земния към вселенския живот, докато плявата не бъде отделена от сеното. Великият жътвар трябва първо да ожъне, преди ние да можем да направим квантовия скок към следващата фаза на еволюцията. Никакъв световен мир не може да господства, докато его-центрираните членове на планетарното тяло не се променят или умрат. Това е изборът. Червеният кон е разрушението по време на процеса на раждане на този, който отказва да бъде роден в Бого-центриран вселенски живот… Този акт е така ужасен, както убиването на раковата клетка. Това трябва да бъде извършено в името на бъдещето на цялото. Тъй да бъде: бъдете готови за процеса на отсяване, който започва сега. Вторият печат разкрива червен кон и яздещият на него имаше властта да вземе мира от земята. Това показва неизбежността на процеса на селекция, който ще разкъса на части стария ред и ще разруши тези, които избират да останат его-центрирани остатъци от миналото.

Гласовете на Барбара неведнъж се опитват да сплашат християните, които разнасят истината за Исус Христос: ”Модерните моралисти, които проповядват непоправимата деградация на човешките същества като грешници, убиват свидетелствата на надежда… Но дори сега моите легиони се умножават.” Посланието към християните е ясно.

Апостол Йоан ни казва, че единствено Исус може да ни освободи от греха ни чрез Своята кръв (Откровение 1:5). Барбара Хюбърт слуша гласове, които обаче й казват различно евангелие. Тя се подиграва и противопоставя на истинските християни, казвайки: “Евангелистите прокламират, че царството на Бога е близо. Те подтикват към покаяние и приемане на Исус като твой личен спасител… Твоята работа е да си представиш Новия Ерусалим като общество на пълна хармония, където всеки човек е естествен Христос. Скъпи възлюбени, вие сте моят Нов ред на бъдещето”.

Моята Библия рисува една много различна картина на Новия Ерусалим. “И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е Агнето” (Откровение 21:23). Същият този Агнец е в абсолютен контрол на всички описани събития в шеста глава на Откровение. Той е Този, който разчупва печатите в стихове 1, 3, 5, 7, 9 и 12. Също така по-късно Той е, който разчупва седмия печат на мълчание, на катастрофа за околната среда и тъмнина в Откровение 8:1. Кой е този Агнец? Йоан Кръстител го разкрива като Исус Христос (Йоан 1:29).

Демоничните гласове на Хюбърт продължават своята анти-Христова версия на Голямата скръб:

Ние, стареите, чакахме търпеливо до последния момент преди квантовата трансформация, за да предприемем действие на отсичане на този покварен и покваряващ елемент в тялото на човечеството. Това е като да наблюдаваш как нараства тумор; нещо трябва да се направи, преди цялото тяло да бъде разрушено… его-центрираните членове трябва да бъдат унищожени. Няма друга алтернатива. Само бого-центрираните могат да се развиват. За щастие вие, скъпи възлюбени, не сте отговорни за този акт. Ние сме. Ние сме отговорни за Божия процес на подбор за планетата Земя. Той избира, ние унищожаваме. Ние сме ездачите на бледия кон Смърт. Ние ще използваме всякакви средства, за да извършим това дело на разрушение колкото се може по-бързо и по-безболезнено за едната половина на света, които са способни да се развиват… Сега всичко е глобално и свързано. Почти всяка личност ще наследи силата на разрушение и съ-сътворение. Вътрешният глас, по-висшето аз, собствената връзка на всеки човек с Бога – независеща от свещеници, проповед, църква или наставник – трябва да бъде чувана директно… Тези от вас, които знаят какво се случва – едната четвърт, които се вслушват в по-висшето аз – трябва да бъдат водачи на останалите, които ще са изплашени и объркани.

Забележете, че “стареите” – най-силните демони – искат да направят това унищожение безболезнено не за тези, които трябва да бъдат унищожени, но за “съ-създателите” (техните човешки помощници), които ще трябва да станат свидетели на разрушението. Този материал продължава със страници, но предходните параграфи достатъчно добре показват мисловната настройка на г-жа Хюбърд и на гласовете, които я напътстват.

Преди почти две хиляди години апостол Павел предупреждава да се пазим от слушане на когото и да било, който изопачава Божието Слово. “Но ако и сами ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет… И не е чудно; защото сам Сатана се преобразява на светъл ангел” (Галатяни 1:8; 2 Коринтяни 11:14 NASB). Но явно Барбара Хюбърд не е взела това предупреждение насериозно. Тя неведнъж е демонстрирала готовност да приеме фалшиви тълкувания, които обръщат наопаки или преправят библейската истина.

Откровение 21:5 заявява: “И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни.” Барбара обаче препревежда този пасаж по следния начин: “И този, който седеше на трона, ми каза: “Ето, ще напиша още веднъж чрез писатели на земята, които желаят да ме слушат”. Тя съзнателно пренаписва пасажи от Библията, основавайки се на това, което “нейните гласове” й казват.

Има много силно предупреждение в книгата Откровение, което, ако се вземе под внимание, би предпазило Барбара още в началото на нейната одисея в изопачаването.

Аз свидетелствам на всеки, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой прибави на тях, Бог ще прибави върху него язвите, написани в тая книга, и ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от святия град, които са описани в тая книга (Откровение 22:18-19).

Това, което Господ е изговорил преди две хиляди години, се отнася и за днес.