Ново обяснение на Библията

Барбара Хюбърт разглежда 31 декември 1986 г. като “Планетарна Петдесятница”, където участниците ще имат силите на Христос да изцеляват, да възкресяват мъртви и дори да преобразяват своите физически тела, така както Христос преобрази своето. Хюбърт ни учи, че всички ние сме клетки на световния разум. Чрез притежаване, свързване и споделяне на световния разум ние ще разкрием ключа за планетарната промяна на съзнанието, правейки “квантовия скок” в духовната еволюция напред към достигането на наша собствена божественост.

Нейното ню ейдж обяснение за това, какво се е случило на деня на Петдесятница в горницата с 120-те последователи на Исус е твърде интересно. То изопачава библейската духовна реалност в окултна ню ейдж опитност.

Вярвам, че беше създадена една магнетична област на съзнание, което активира спящите сили, съществуващи във всеки един от нас. Те станаха безстрашни и бяха преобразени чрез резонанс, чрез безусловна любов, и това предостави ниво, в което колективно да се преживее Духът. Планетарната Петдесятница ще бъде едно масово преобразяване и упълномощаване на милиони изведнъж… “второто идване” чрез издигане на нашето собствено съзнание към христо-центрираното съзнание.

Тази концепция съвпада с ню ейдж обяснението на Джон Прайс за второто идване на Христос, което в действителност описва идването на Антихрист и неговата световна система. “Завръщането на Христос” според този окултен възглед е едно обяснение на феномена, в който едно ново енергийно поле ще изчисти човешкото съзнание, правейки го да стане “Христо-индивидуализирано”. Кой ще преживее този вид второ идване? Очевидно не истинските християни. Г-жа Хюбърт ни казва, че ние не можем да достигнем “Дървото на Живота” (Дървото на безсмъртие) в състояние на егоцентрично съзнание, задъхвайки се под измамата, че сме отделени. Силата, която хората ще наследят, е твърде велика за егоцентричен човешки род.

За да улесни постигането на своите цели, Барбара съчинява своя собствена версия на книгата Откровение, наречена “Ръководство за съсъздатели на квантовия скок”. В своята книга “Еволюционно пътуване” тя обяснява какво е довело до написването на този материал. Тя ни казва: “През целия си живот съм търсила смисъла. Родена през 1929 г. в охолна еврейска агностична обстановка, аз не получих никакво духовно обучение.” Нейното “търсене” я води по много пътеки надолу преди накрая да прочете “Феноменът на човека” от Тейар Шарден. Тя обяснява:

Това беше едно Богоявление за мен. Има един повтарящ се, разгръщащ се образец в процеса на природата, който води до една по-велика цялостна система, по-високо съзнание и свобода… и това става СЕГА. То не е завършено. Светът се развива, не само човекът. Не само че имам неизползван потенциал за растеж… но светът също… а също така и нашият вид… а също така и вселената! Нещо ново идва. Магнетичното привличане е вярно. Мога да се доверя на интуицията си.

След като изучава творбите на Шарден, Барбара започва да търси хора по целия свят, които работят по аспектите на следващата стъпка на човечеството напред и които като нея чувстват привличането, което Шарден описва. Ученията на Шарден за квантовата трансформация, духовната еволюция и всичко, което е глобално свързано, я привличат и я въвличат в сърцевината на неговата теология.

Главният проблем от гледна точка на Барбара е, че човечеството все още е егоцентрично и страда от заблудата, че е отделено от Бога. Спомнете си, че според ню ейдж теологията да бъдеш егоцентричен и сепаратист означава да вярваш, че ти си грешно създание, нуждаещо се от благодатта и прощението на един личен Бог. В действителност това описва Бого-центрирана, а не его-центрирана личност. Нюейджърите обръщат всичко с главата надолу. Те са тези, които са его-центрирани, търсейки своето собствено лично упълномощаване и освобождение от един личен Бог, вместо да се стремят да му служат и да го обичат като Създател на целия живот.