Мир на двадесет и първи

От друго писмо от Тръста “Луцис” научих за Мир на двадесет и първи. От 1986 г. това достигане се случва на двадесет и първия ден на тези месеци, които представляват смяна на сезони: март, юни, септември и декември. Член на алианса “Любов към мира” заявява, че тъй като целта била преобразяване на планетата, има смисъл то да бъде посрещано в дните, когато земята преживява своите естествени промени.

Участниците вярват, че колективното мислене на човешката раса е най-могъщата сила в света. Ето защо ръководените медитации са водещи при техните събирания. Като резултат от тяхното организирано действие през 1987 г. в цялата страна бяха изправени над сто стълба на мир, като посочената причина била да накара хората да мислят и медитират върху мира. Фразата “Нека мирът господства над земята” е написана на четири различни езика по тези стълбове.

Напълно безплатни телефони са били предоставени за тези, които искат повече информация относно “Мир на двадесет и първи”. Не е учудващо, че когато един приятел се обадил на посочения номер, операторът, който отговорил, събирал залози за “Ръце отвъд Америка”. Оказало се, че тези две групи работели заедно. (Не само това, но Фондацията “САЩ за Африка” – спонсор на “Ръце отвъд Америка” – също подпомогнала финансирането на “Ние сме светът”.) “Ръце отвъд Америка” ще обединят приблизително шест милиона души уж за да разрешат един от най-големите световни проблеми – глада.

Моята цел не е да подроня основателните усилия за облекчаване на глада. Аз знам много организации, особено християнски, които са на предната линия в помощ на тези, които са в нужда. Аз самият съм подкрепял някои от тях. Моето безпокойство е поради внушителните ню ейдж събития на единство и на подбудите зад тях. Без значение колко великодушни може да изглеждат на външен вид, тяхната главна цел е неусетно да ни доведат до единна световна политическа, икономическа и религиозна система.