Милиарди трябва да бъдат “изчистени”

Джон Прайс твърди, че новата ера вече е започнала, но сега човечеството има отговорността да създаде цивилизация, която да ги последва. Тази “цивилизация на Водолея” без съмнение ще отвори своите обятия да приветства всички, които прегръщат нейната нова теология. Обаче тези, които вземат думите на Исус насериозно – “Аз съм Пътят, Истината и Животът; и никой не идва при Отца освен чрез Мен” (Йоан 14:6) – вероятно трябва да преживеят “пречистване” поради своите “егоцентрични, сепаратистки” идеи.

Последователите на ню ейдж гледат на християните като на егоистични или егоцентрични, тъй като те приемат библейското поучение, че всеки човек започва своето съществуване във времето в момента на своето зачеване, като създание, отделено от всемогъщия Създател. Да бъдеш сепаратист обаче според теологията на ню ейдж означава да отхвърлиш пантеисткия възглед, че всичко е Бог. Тези сепаратисти, които отхвърлят ученията на пантеизма и които не вярват, че всички световни религии могат да бъдат слети в една религиозна система, пречат и те трябва да се справят с тях по някакъв начин.

В книгата “Практична духовност” Прайс изразява своята надежда, че изграждащият процес на Планетарната комисия може да бъде извършен в мир и хармония с нейните дейности, произвеждайки драматични промени за доброто на цялото човечество. Този дух-водач обаче, Ашер, явно вижда нещата по малко по-различен начин.

Ашер обяснява своята концепция на Прайс относно “пречистващия процес” в подробности:

Това съединяване на енергии, което ще достигне своя апогей на 31 декември 1986 г., ще премахне заплахата от глобална война, но няма да елиминира всички местни военни действия. То също така ще предизвика драматичен напредък в научните открития, подновявайки концепцията за държавна “религия и църква” и ще служи като пръстен на защитата за повече от три милиарда хора… Природата скоро ще навлезе в своя пречистващ цикъл. Тези, които отхвърлят земните промени с отношението “това не може да се случи тук”, ще преживеят най-голямото чувство на страх и паника, последвано от яростни и насилствени действия. Тези индивиди със своите ниски стойности на трептения ще бъдат премахнати през следващите двадесет години.

Прайс откликва на този водач: ”Знам, че един от най-сериозните проблеми, които имаме днес, е свръхнаселеността, но изтриването на повече от 2 милиарда души от лицето на земята е малко драстично, не мислиш ли?”

Ашер отговаря: ”Кои сме ние да кажем дали тези хора не са доброволци да станат част от разрушение и възстановяване с цел израстване на душите”?

Адолф Хитлер беше отговорен за смъртта на около 50 милиона души по целия свят чрез ужасна световна война и гонението, което той предизвика. И сега Ашер призовава към елиминирането на повече от 2 милиарда души, за да осъществи своята ню ейдж цел. Невероятно е, че това се предлага в името на същия този световен мир и единство! Въпреки че тази сатанинска омраза цели да унищожи милиарди човешки животи, всъщност няма никаква критика от страна на лидерите на ню ейдж относно този чудовищен план за геноцид.

Независимо че не само вреди, но и обижда; Прайс получава обширно поле за изява на своето събитие от международните медии – всъщност всички те са благоразположени. Трудно е да си представим, че всички медийни представители, включени в Световния ден на изцеление, са невежи относно реалната цел на събитието. Никой ли от тях не отдели време да проучи окултния произход на Прайс? Ако са го направили, защо никой не ни предупреди? Възможно ли е някои от медиите да подкрепят неговия ню ейдж план?

А какво да кажем за нашите политически лидери във Вашингтон? Доколко те са информирани? Повечето от тях запазват странно мълчание, когато дойде момент да се обяснява движението ню ейдж и техните смъртоносни планове срещу християните и боящите се от Бога евреи.

Прайс още веднъж се позовава на зловещите планове на Ашер за планетата Земя в един репортаж, рекламиращ Световния ден за изцеление:

Чрез усилията на милиони мъже и жени с чисти мотиви и съзнание, посягайки към Христоподобие, светът на илюзията ще се раздели на острови от Светлина и Тъмнина. Тези, които са притеглени от Светлината, ще се съберат като един… и те ще бъдат взети в Светлината, и те ще станат Светлина. И светлината ще се разпростре към острова на тъмнина и той ще престане да съществува (курсивът е добавен).

Изявления като тези напомнят за “Писмата на душевадеца” от К. С. Луис. Всичко е на обратно. Хората, въвлечени в тези лъжливи окултни дейности, ще направят добре, ако обърнат внимание на пророк Исая: ”Горко на онези, които наричат злото добро, а доброто – зло; които заменят тъмнина за светлина, а светлина за тъмнина; които заменят горчиво за сладко, а сладко за горчиво!… Техният корен ще изгние и цветът им ще се разпръсне като прах. Защото отхвърлиха поуката на Господа на Силите и презряха думата на Святия Израилев” (Исая 5:20,24б).

Дотук разгледахме влиянието на един човек и неговия демоничен дух-водач върху Световния ден на изцеление. За да не си помислим, че теологията на Прайс е била уникална сред тези, които са рекламирали тази масова ню ейдж медитация, нека разгледаме друга ключова личност, която е посветила много време и енергия, за да се осъществи успешно това събитие.