Други “обединителни” събития от осемдесетте години

Световният Ден на изцеление, както се оказа, беше просто кулминационната точка на серия от езотерични събития, които се случват през 1986 г., която беше проектирана от Обединените нации като Международна година на мира. Предназначението на тези събития беше кумулативно да обърне човешкото съзнание към това хората да гледат на света като на едно независимо цяло. Някои от най-значителните усилия от тази година са обобщени по-долу.

следваща глава Милион минути за мир