Джон Рандолф Прайс (John Randolph Price), 1932

Джон Р. Прайс започва своето метафизично търсене през 1967 г. поради чувство на духовно безпокойство и липса на задоволство. Той се радвал на голям успех в областта на рекламата и връзки с обществеността, работейки като изпълнителен вицепрезидент на чикагска агенция и президент на фирма със седалище в Хюстън, но изпитвал духовна празнота и търсел отговори. За нещастие винаги ги търсел на погрешните места.

Желанието на Прайс да открие смисъла на живота го завежда дълбоко в мистицизма на ню ейдж. Той започва да изучава философските мистерии на “древната мъдрост”, обединявайки тези учения с “духовна” психология и метафизика. Неговото познание в тази област в крайна сметка ще го направи изтъкнат говорител на Обединената църква и веригата “Ново мислене” (New Thought).

Теологията на Прайс набляга на човешките свръхестествени “богоподобни” качества и представя идеята, че човек е абсолютно способен да постигне рая на земята – това ще стане, ако той позволи на “вселенската енергия” да насочва неговия живот. Неговата философия е типична за духовните лидери на ню ейдж. В своята книга “Свръхсъществата” от 1981 г. той теоретизира:

Казва се, че преди всичко измислицата е базирана на факт. Това означава ли, че има зрънце истина и в измисления Супермен? Какво е имал предвид създателят на този комикс, когато за пръв път се е появила идеята? Дали той интуитивно е повярвал, че човек някой ден може да еволюира в свръхчовешко творение със сили “извън този свят”? Ако е така, той е бил прав.

Той продължава и заключава:

Съвременната наука съобщава, че цялата вселена е изградена от енергия. Просветлените ни казват, че тази енергия е в действителност Присъствието и Силата на вселената – Всезнаеща, Всеобичаща, Всеприсъстваща, и че тази чиста Разумна Енергия  е обособена в човек, също както човек.

Забележете колко бързо Прайс скача от истината на науката към рискованото твърдение на “просветлените”. Подобни предположения са налице във всички книги на Прайс. Те показват, че тези писания и планове за Световния ден на изцелението са духовно направлявани.