Главният организатор

Главната страст на Хюбърт е да доведе до световно единство чрез реструктуриране на световните правителства. Като резултат от нейното влияние Конференцията за човешко единство основава подгрупа от четиридесет човека, които да създадат контакти с ръководителите на всички религиозни групи в света, за да получат тяхната подкрепа за световния Ден на изцелението.

Барбара също така разпространява вестта чрез многото свои семинари, лекции и международни пътувания. През пролетта на 1986 г. например тя прави специално пътуване до Съветския съюз с още осемдесет други американски “граждански дипломати”, които да се включат в диалог със съответните свои партньори на тема “В търсене на позитивно бъдеще”. Докато е там, тя открива, че Джоузеф Голдин, един московски писател, който вероятно никога не е чувал за Планетарната комисия, работи по програма за навечерието на Новата 1986 година, която билa идентична с нейното виждане и това на Прайс за Световния ден на изцеление.

Джоузеф Голдин споделя своето собствено виждане:

Кой ще напише сценарий за новогодишно празненство, включващо 2 милиарда души? След успеха на световния концерт “Жива помощ” на 13 юли 1985 г., който събра феноменалeн брой световна публика в подкрепа на значимостта на събитието, едно глобално новогодишно празненство с център Москва не е толкова безумна мечта. Все пак как един човек ще напише сценарий за това мегавидение? Хората от различните страни ще бъдат развълнувани, преживявайки чувството на далечна близост, и могат с удоволствие да съпътстват празненството със запалени свещи. Като резултат от това 2 милиарда души по целия свят ще се видят един друг посредством телемостове.

Безсмислено е да казвам, че Барбара Хюбърд и Джоузеф Голдин започват да работят заедно.

Голдин получава съдействие за своите международни връзки от Евгени Велико, вицепрезидент на Съветската академия на науките. Велико е участвал с Михаил Горбачов в масовото въвеждане на употребата на компютри в СССР. Търговският департамент на САЩ според сведенията вече е дал зелена улица за компютърните връзки на Голдин към американските му контакти. Всъщност Тед Търнър и “московският религиозен изцелител” са разговаряли чрез свързаната система.

Вижда се, че Джоузеф Голдин планира Мирното събитие на 31 декември като главен фокус за своите електронни обмени. Били са направени ангажименти с MTV за организиране на глобална телевизионна връзка на седемте континента, подобна на тази, организирана за Световния ден за изцеление.

Освен предаването по мрежата с Голдин на Световния ден за изцеление, Хюбърт спонсорира многобройни диалози за единен свят с руснаците. За своите преживявания тя казва: ”Никога няма да забравя съветско-американските разговори на граждани, които организирахме в ранните години на Горбачов. Това беше демонстрация на обединяване, различно от всичко, което някога съм преживявала. Ние поканихме руснаци и американци да се срещнат като отряд със специална задача, да развият присъединителни проекти и социални нововъведения за Третия милениум”.