Вслушване в другата страна

В състояние на безизходица през януари 1980 г. Хюбърт наема къща в Санта Барбара, за да напише книга за своя еволюционен възглед. Близо до един манастир тя твърди, че е чула гласа на Исус да й казва: ”Моето възкресение беше сигнал за всички вас.” В този момент Барбара направила грешката на живота си: Тя послушала думите на този фалшив Христос (паднал ангел) и станала канал за това, което е лъжливо. Ето какво й е казал този глас на измама:

Церемонията на причастието е, за да стане церемония на единство… Както всеки човек си има по-високо, по-мъдро аз, така е и с човешкия род като цяло… Бъдете членове на по-зрял род. Вие ИМАТЕ СИЛИТЕ НА ЕСТЕСТВЕНИЯ ХРИСТОС. Дойдох на земята, за да разкрия ето това… ваши са силите. Ваша е славата. Вие – всички вие, които жадувате и сте готови – сте пътят. Бъдете фар на светлина в себе си. Тази мъничка група, това смело паство от души, привлечено към бъдещето на света, е моят авангард, моят нов ред на бъдещето. Те са себеизбрани души, които са дошли на света, за да изпълнят чудото на възкресението, както трансформирането на хомо сапиенс в хомо универсалист.

Барбара споделя някои от своите реакции и мисли, когато тези “откровения” са дошли към нея:

Шлюзовете на моя ум бяха отворени. Това беше като една невидима ръка, която активира резерва на паметта на моя мозък. Аз нищо не ръководех. Аз не “мислех” за нищо. Аз само записвах потока от идеи… Понякога гласът, който наричаше себе си “Исус”, обясняваше повелително… В други епизоди изглеждаше сякаш това бяха гласовете на тези по-стари братя и сестри, които бяха преминали отдавна и вече знаеха пътя. Аз чувствах, че “Аз” – моето нормално събуждане, съзнателна личност, която беше търсеща – всъщност съ-създаде текста с йерархия на друго, по-висше аз… Другите части като че ли дойдоха от колективния вид на съзнанието.