в момента четеш
Културата Кийт Де Майо 

Средновековието

След варваските нашествия и краха на римския ред, започнало време на социален, политически и интелектуален хаос. Средновековните художници (590 – 1517) забравили много изразни средства, например употребата на перспективата, използвана от римляните в картините и мозайките им. Римските картини били пълни с живот. Такова било и християнското изкуство в началото си. Накратко, хората били реални личности, които живеят в съвсем реален свят.

По- късно в Църквата се появило едно нарастващо изкривяване на доктрините и отдалечаване от Библейското учение. В изкуството също настъпили промени. Елементите на реализъм били заменени с предпочитание на фантастичното и нереалното. Около средата на 6 век били забравени и последните останки от Реализма. На мястото на античния илюзионизъм- по- реалистично оптично изобразяване, в естетическата мисъл се налага спиритуализмът- художникът не се интересува от външното подобие, а от това формата да изразява скрит духовен смисъл. За византийското изкуство станали характерни шаблоните, стилизирани и символични мозайки, и изображения. В това изкуство наистина имало красота, но постепенно започнало да се отдава значение само на религиозните теми и хората били изобразявани не като реални личности, а като символи. Този процес достига връхната си точка през 9, 10 и 11 век. До голяма степен изобразяването на природата било изоставено и което е още по- жалко, бил отстранен живият човешки елемент. Канонът в иконописта и живописта бил насочен изцяло към представяне на абстрактната византийска теология и връзката с църковния ритуал.

Последната част от Средновековието бил период характеризиращ се със засилен интелектуален и културен живот, както и изявена набожност, което се проявява в заместването на романския с готическия стил в архитектурата. Романският стил се отличавал със закръглени арки, дебели стени и слаба осветеност във вътрешността. Този стил наподобявал римските стилове. През 1140 г. се родил готическият стил със заострените си арки и големите прозорци, от които влизала светлина. Този нов стил отразявал човешкия стремеж на века- полета нагоре, в Небето.

следваща глава Ренесанс